Expertisecentrum Tinnitus (ECT)

Tinnitus

Tinnitus is een signaal in de hersenen dat als geluid wordt geïnterpreteerd en gaat niet altijd gepaard met gehoorverlies. In een kleine groep kan het tinnitus-signaal leiden tot een chronische tinnitus handicap. Deze mensen ervaren angst/irritatie door het geluid en worden erg bezorgd en onwel. Ze kunnen slecht slapen, zich moeilijk concentreren en op ervaren op termijn depressieve klachten. Als deze klachten aanhouden kunnen ze dagdagelijkse activiteiten niet meer kunnen uitvoeren. Naar schatting hebben 2,5 miljoen (ca. 21%) volwassen Nederlanders in enige mate een beperkende tinnitus. Een ernstige tinnitus-beperking (ca. 3-5%) kan mensen tot wanhoop of zelfs suïcidale gedachten drijven.

Behandeling van Tinnitus

In de afgelopen jaren hebben wij binnen het ECT tinnitus nieuwe behandelmethoden voor zowel volwassenen als jongeren met tinnitus ontwikkeld en onderzocht. Uit wetenschappelijk onderzoek van het Expertisecentrum Tinnitus (Adelante/UM/MUMC+) (2012-heden) blijkt keer op keer dat een tinnitus-gespecialiseerde cognitieve gedragstherapie (CBT4T) bij patiënten met een chronische tinnitus (oorsuizen) beperking zeer effectief is. De resultaten zijn in gerenommeerde tijdschriften gepubliceerd (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)60469-3/fulltext en https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)60561-3/fulltext ) en er is consensus in wetenschappelijke en klinische kringen is dat dit eerste keuze behandeling voor tinnitus patiënten moet zijn (https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/tinnitus/tinnitus_-_startpagina.html en https://link.springer.com/article/10.1007/s00106-019-0633-7). De behandeling is gericht op het ‘hertrainen’ van het brein, in de waarneming van een hinderlijke tinnitus met gebruik van Exposure (blootstelling). In het gespecialiseerde tinnitus behandelteam werken een psychologen, audiologen, vaktherapeuten, fysiotherapeuten, en maatschappelijk werkers samen in de integrale behandeling. Inmiddels behandelt het team jaarlijks ca. 700 mensen met chronische tinnitus binnen de Unit Audiologie van Adelante. Deze behandelprogramma’s vind je hier.

Bekijk hier de behandelprogramma’s:
Gespecialiseerde tinnitusbehandeling

Wetenschappelijk onderzoek

In nationale en internationale samenwerkingen onderzoeken wij hoe we tinnitus behandel-elementen kunnen optimaliseren, hoe we tinnitus moeten diagnosticeren en welke tinnitus patiënt-profielen te definiëren. Ook onderzoeken wij hoe we de behandeling kunnen verfijnen met gebruik van eHealth (of mobile-health). We doen onderzoek met als doel innovatieve behandelingen te ontwikkelen en nieuwe kennis over de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en effectiviteit van behandel-elementen te genereren, waardoor:

  • De tinnitus-beperking wordt geminimaliseerd
  • Kwaliteit van leven wordt geoptimaliseerd
  • Mensen met een tinnitus-beperking, volgens eigen gestelde doelen, weer kunnen deelnemen aan gewenste activiteiten in hun dagelijkse leven  

In het onderzoeksteam zijn psychologen, audiologen, KNO-artsen en wetenschappers vanuit verschillende disciplines vertegenwoordigd.

Naast tinnitus onderzoeken en behandelen wij ook mensen met hyperacusis (overgevoeligheid voor dagelijkse geluiden), misofonie (overgevoeligheid voor geluiden die worden geproduceerd door andere mensen, meestal eetgeluiden), en chronische evenwichtsklachten (draaiduizelingen en bewegingsonzekerheid).

Onze publicaties

Projecten

Meer weten over huidige EU projecten?

Onderwijs

We delen onze kennis en expertise in artikelen, handboeken en lezingen voor zorgprofessionals, wetenschappers, patiënten en patiëntenorganisaties. Ook geven we onderwijs en bieden we stages op het gebied van tinnitus aan studenten van de Universiteit Maastricht, de KU Leuven (BE) en Hogeschool Zuyd. Zorgprofessionals kunnen deelnemen aan cursussen en in company trainingen op het gebied van tinnitus, diagnostiek en behandeling. Trainingen, workshops en cursussen worden op maat samengesteld: u kunt hiervoor contact opnemen met r.cima@maastrichtuniversity.nl

Is de oplossing tegen tinnitus in zicht

Het klinkt hoopvol voor tinnituspatiënten: een apparaat kan hersenen 'aanleren' om de piep in de oren stil te krijgen. Is het dé oplossing tegen de aandoening? Niet iedereen is daarvan overtuigd. "Het pakt niet het onderliggende probleem aan."

Meer weten? Klik hier!

Is de oplossing tegen tinnitus in zicht?

Tijd voor meer begrip over Tinnitus

Nee, het is niet alleen een harde piep in je oor als gevolg van een festival te veel. Tinnitus, ook bekend als oorsuizen, komt in allerlei soorten voor. Componist Stephen Emmer en gezondheidspsycholoog Rilana Cima pleiten voor meer aandacht voor het onzichtbare fenomeen.

Meer weten? Klik hier!

 

Tijd voor meer begrip over tinnitus.