STOP! Seksueel geweld

Seksueel geweld is helaas een realiteit onder studenten in Nederland, zoals blijkt uit het deze week gepubliceerde I&O Research-rapport. De UM heeft een soortgelijk onderzoek gedaan waarvan de resultaten dit najaar verschijnen.

Universiteit Maastricht heeft maatregelen genomen om seksueel geweld te voorkomen. Flip-the-Script/EAAA is een evidence-based training ter vermindering van seksueel geweld die vóór de pandemie aan de UM is uitgeprobeerd. In deze training leerden vrouwelijke studenten verkrachtingsmythes te ontkrachten, potentieel gevaarlijke situaties te herkennen, gevaarlijke situaties te de-escaleren en zich zo nodig te verdedigen. De pilot is door alle deelnemers zeer positief beoordeeld en er worden vervolgstappen gezet om een ​​vaste plek voor deze training te vinden. UM-studenten worden via de UM-communicatiekanalen op de hoogte gehouden van de beschikbaarheid van de cursus.

Support

Als jij, of iemand die je kent, te maken heeft gehad met straatintimidatie of seksueel geweld en vertrouwelijke ondersteuning wenst, verzoeken wij je dringend contact op te nemen met de volgende organisaties en bronnen:

WeCare

Een studenten supportgroep die zich richt op aanranding en nazorg voor jouw welbevinden: FacebookInstagramE-mail

WeCare kan al je opties doornemen, je helpen bij het maken van afspraken met de psycholoog en/of vertrouwenspersoon van de UM en je bijstaan ​​bij het nemen van juridische stappen als je dat wenst.

Als je dit lievert zelf doet, zijn hier verschillende bronnen:

Juridische ondersteuning:

Psychologische en emotionele ondersteuning

Lees ook