ITEM Nieuws

Rapport Grenswerkers in Europa leidt tot voorstel wetswijziging door minister

 

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in een Kamerbrief een reactie gegeven die ervoor gezorgd heeft dat een aanbeveling uit het rapport ‘Grenswerkers in Europa’ is opgelost.

De Minister voor Medische Zorg en sport, minister Bruins, heeft op 5 september 2018 middels een Kamerbrief de Eerste Kamer geïnformeerd over zijn stappen voor de nabestaandenpensioenen van verdragsgerechtigden.

Het rapport ‘Grenswerkers in Europa – een onderzoek naar fiscale en sociaalverzekerings- en pensioenaspecten van grensoverschrijdend werken’, werd in juni 2017 opgesteld door de Vereniging voor Belastingwetenschap onder voorzitterschap van Prof. dr. Marjon Weerepas (Expertisecentrum ITEM / Faculteit voor Rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht) en leverde 39 aanbevelingen op. In het rapport werd onder andere aanbevolen om nabestaanden die zelfstandig geen verdragsgerechtigde zijn, na het overlijden van hun partner hun afgeleide verdragsrecht te laten behouden.[1]

In de huidige situatie moeten personen die in het buitenland wonen maar geen zelfstandig verdragsrecht hebben na het overlijden van hun partner voor een vervangende ziektekostendekking zorgen in het land waar zij wonen. Hierdoor ontstaat een ongewenste extra administratieve belasting.

De minister heeft de wijziging meegenomen bij een voorgestelde wijziging van Verordening. De wijziging moet nog worden besproken en geaccepteerd via het Europese wetgevingsproces, dus het is niet duidelijk hoe lang het duurt voordat de wijziging wordt doorgevoerd.

Lees het volledige stuk hier.

Bron: Rijksoverheid, Ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meer van ITEM

  • De integratie van de EU is de droom van een Europa zonder grenzen. Belgische en Duitse grensgebieden zijn voor duizenden mensen in Maastricht een integraal onderdeel van hun dagelijks leven. Hoewel er geen paspoortcontroles meer zijn, zitten de verschillen in wetgeving de verwezenlijking van de...

  • Rechtswetenschapper Amy Azhar over de onbedoelde gevolgen van mogelijke nieuwe wetgeving die de instroom van buitenlandse studenten in Nederland moet beperken.

  • Met groot genoegen kondigen wij de livegang van onze nieuwe website aan. De nieuwe website heeft als doel te dienen als platform voor informatie over al onze grensoverschrijdende activiteiten zodat u als bezoeker op een gemakkelijke manier alles te weten kunnen komen over onze lopende...

More news items

Lees ook

  • Op woensdag 15 maart 2023 zijn er verkiezingen in Nederland. We stemmen dan voor de Provinciale Staten en het Waterschap. Zeven van de twaalf Nederlandse provincies grenst aan een buurland. Grensoverschrijdende samenwerking en een oog voor grensregio’s is dan ook extra belangrijk. Volgens de...

  • De Faculteit der Rechtsgeleerdheid is onlangs verhuisd naar een tweede gebouw, omdat zij geen ruimte meer had in het Oud Gouvernement. De nieuwe locatie - Huis Hustinx - ligt pal naast het bestaande faculteitsgebouw. De twee worden gescheiden door een (niet zo aantrekkelijke) parkeerplaats. Daarom...

  • >Het belang van grensoverschrijdende samenwerking manifesteert zich meer dan ooit tijdens de coronapandemie. Multi-level governance vormt het fundament bij het maken van vervolgstappen; elkaar opzoeken en relaties bestendigen in alle lagen, zowel in bestuur, politiek als praktijk. Dit bleek tijdens...

Meer nieuws