YUFE – Young Universities for the Future of Europe

Op weg naar een echte Europese universiteit

Stel je voor dat je één universitaire opleiding zou kunnen volgen, samengesteld uit het aanbod van acht Europese universiteiten. Je studeert in (acht) verschillende landen, woont er ook een tijdje, leert iets van de taal, doet er misschien vrijwilligerswerk. En die extra activiteiten worden erkend op je diploma, dat in heel Europa geldig is. Je ervaart dus aan den lijve wat het is om een Europese student te zijn, of beter: een Europese burger. Dat toekomstbeeld wil de YUFE-alliantie realiseren de komende drie jaar, onder leiding van de Universiteit Maastricht (UM). Zodat we binnenkort kunnen zeggen: welkom aan de Europese universiteit.

YUFE? Wat is dat?

YUFE staat voor Young Universities for the Future of Europe. Acht universiteiten (in Nederland, Spanje, België, Duitsland, Cyprus, Finland, Verenigd Koninkrijk en Italië) werken erin samen. Met behulp van een subsidie van de Europese Commissie gaan ze de komende tijd werken aan het nieuwe model: de Europese universiteit.

Waarom is de UM de kartrekker?

De Universiteit Maastricht voelt zich al heel lang een Europese universiteit, met opleidingen als European Studies, European Law School en European Public Health. Ook de ligging zorgt voor een internationale sfeer en populatie. “We kijken er dan ook naar uit om een wezenlijke bijdrage te leveren aan deze unieke ontwikkeling van het Europese hoger onderwijs”, zegt Martin Paul, bestuursvoorzitter van de UM en voorzitter van de YUFE-alliantie.

Dompel je onder in Europa

Elke deelnemende universiteit werkt samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden, om bijvoorbeeld stageplekken te realiseren. Het idee achter YUFE is dat studenten snel ondergedompeld worden in de lokale en regionale samenleving, zodat hun aanwezigheid een zichtbaar positieve impact heeft op de acht deelnemende steden en regio’s.

YUFE is voor iedereen

Ook komt er speciale aandacht voor het includeren van studenten die soms moeilijker toegang hebben tot universitair onderwijs, zoals migranten en mensen uit minder welgestelde bevolkingsgroepen. En tot slot is er ook plaats voor ‘levenslang leren’ binnen YUFE. Zodat Europese integratie via goed opgeleide professionals ‘als vanzelf’ werkelijkheid wordt.

  Ga naar de YUFE-website.
  Lees ook het persbericht.

Eén van de zeventien allianties
Nog zestien andere netwerken van universiteiten ontvingen subsidie van Europese Commissie (EC) om hun idee vorm te geven. De opdracht die de EC stelde en waarvoor allianties hun voorstel konden indienen, luidde: Het doel van dit initiatief is een nieuwe generatie creatieve Europeanen samen te brengen, die grensoverschrijdend kunnen samenwerken (zowel wat betreft taal, landsgrenzen als disciplines) als antwoord op de grote maatschappelijke vraagstukken en de Europese vraag naar opgeleid personeel.

De universitaire YUFE-partners

  • Universiteit Maastricht (coördinator) - Nederland
  • Carlos III Universiteit van Madrid - Spanje
  • Universiteit van Antwerpen - België
  • Universiteit van Bremen - Duitsland
  • Universiteit van Cyprus
  • Universiteit van Oost-Finland
  • University of Essex - Verenigd Koninkrijk
  • Universiteit van Rome Tor Vergata - Italië
YUFE alliance as part of European Universities initiative

Lees ook

Meer nieuws