DigiD de grens over: Grensarbeiders nu in staat DigiD aan te vragen


 

DigiD staat bekend als het snelle en eenvoudige identificatiesysteem voor digitale toegang tot overheidswebsites. Het is echter gebleken dat grensarbeiders in het verleden, tot veel spijt, uitgesloten werden van deze service. Althans tot nu. De overheid biedt sinds kort de mogelijkheid aan burgers in het buitenland om een DigiD aan te vragen. Expertisecentrum ITEM bericht hoe dit besluit tot stand is gekomen en wat het betekent.

 

Verruiming DigiD

Veilig inloggen op websites van de overheid, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en pensioenfondsen.  Dat wordt mogelijk gemaakt door DigiD. Echter wanneer grensarbeiders in het verleden gebruik wilden maken van deze service, om bijvoorbeeld hun belastingaangifte in te dienen, stuitten zij op onoverkomelijke moeilijkheden. Dit was het geval voor tal van grensarbeiders, wier toegang tot DigiD werd geweigerd op grond van het feit dat DigiD alleen beschikbaar was personen met een Nederlandse identiteit of ingezetenen van Nederland. 

Al jaren lang heeft expertisecentrum ITEM gepleit voor het beschikbaar stellen van DigiD aan grensarbeiders. In dit kader startte ITEM in 2017 een proefprocedure samen met een Belgische grensarbeider ter verkrijging van een DigiD. Hoewel deze juridische procedure door ITEM in eerste instantie onsuccesvol leek, oordeelde de Raad van State uiteindelijk in het voordeel van de grensarbeiders.

In een kamerbrief in juli 2020, liet staatssecretaris (van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) Knops aan de Tweede Kamer weten dat de verruiming van de DigiD-verstrekking voor grensarbeiders verwacht werd in het najaar van 2020.

Extract uit de kamerbrief 'Toezegging DigiD buitenlandse grensarbeiders AO GROS 11 maart 2020 en Stand van zaken DigiD eIDAS-verordening' d.d. 2 juli 2020

De Raad van State heeft geoordeeld dat een Belgische mevrouw die in Nederland werkt maar in België woont op grond van EU-recht een Nederlandse DigiD moet worden toegekend, zodat ze digitaal kan inloggen bij Nederlandse overheidsinstanties op dezelfde manier als Nederlandse burgers dit kunnen. Consequentie van deze uitspraak is dat EU-burgers die buiten Nederland verblijven maar wel met ons land een relatie hebben en zich daarom hebben laten inschrijven in de Registratie Niet Ingezetenen (RNI), desgewenst een DigiD kunnen verkrijgen. Ze kunnen een DigiD digitaal aanvragen via de bestaande procedure voor aanvragen in het buitenland en deze activeren met een code die ze krijgen bij een DigiD-buitenlandbalie.”

De staatssecretaris van BZK, drs. R.W. Knops

Conform bovenstaande toezegging heeft de Nederlandse overheid de DigiD-voorziening op 29 september 2020 officieel verruimd, waardoor burgers nu in staat zijn een DigiD aan te vragen mits zij een relatie hebben met de Nederlandse overheid, een BSN hebben en inwoner zijn van de EER (Europese Economische Ruimte).

DigiD

Aanvragen van een DigiD vanuit het buitenland kan tegenwoordig hier.

Voorwaarden voor de aanvraag

U heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land in de Europese Economische Ruimte (EER)

Klik hier voor meer info over het proefproces en de uitspraak

eIDAS-notificatie

Naast het feit dat DigiD voor grensarbeiders beschikbaar is, is er nog ander veelbelovend nieuws op het gebied van het vrije verkeer van Europese burgers. DigiD is namelijk ook erkend als officieel Europees inlogmiddel. Dit wil zeggen dat DigiD als inlogmiddel toegevoegd kan worden bij digitale overheidswebsites van andere Europese lidstaten. Echter dient DigiD na deze erkenning ook geïmplementeerd te worden in de andere Europese lidstaten, dat tot 12 maanden in beslag kan nemen. Deze erkenning valt onder de Europese eIDAS (Electronic Identification and Authentication Services) verordening.

Voor meer informatie over de eIDAS-notificatie klik hier.​

Lees ook