ITEM Nieuws

ITEM Proefprocedure: Update DigiD voor grenswerkers

Het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM onderzoekt een aantal aspecten waarmee grensarbeiders te maken krijgen. Eén obstakel waar grensarbeiders mee geconfronteerd worden is het verkrijgen van een 'DigiD', het Nederlandse digitale identificatiesysteem. Aangaande dit obstakel is in de afgelopen maanden geprocedeerd, met als resultaat een uitspraak van de Rechtbank Den Haag. Helaas is deze uitspraak niet bevredigend. Er is hoger beroep ingesteld.

Casussamenvatting

Een persoon met de Belgische nationaliteit werkt voor een bedrijf in Nederland en woont in België. Zij heeft een DigiD aangevraagd in Nederland. DigiD staat voor Digitale Identiteit en deze is vereist voor het inloggen op veel overheidswebsites en een groot aantal websites van andere organisaties die in Nederland actief zijn. Zonder een DigiD is het bijvoorbeeld niet mogelijk om online een overzicht van de pensioenopbouw te bekijken, de berichten box op Mijnoverheid.nl in te zien of aanvragen te doen voor Toeslagen.

De DigiD aanvraag werd echter geweigerd omdat een DigiD op grond van de Regeling voorzieningen GDI alleen wordt verstrekt aan een persoon met de Nederlandse nationaliteit of aan iemand die in Nederland woont.[1].

Tegen deze beslissing werd bezwaar ingesteld, met als resultaat een uitspraak van de Rechtbank Den Haag. Helaas is deze uitspraak niet bevredigend en is er hoger beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Lees ook

  • Lilian Tsourdi, universitair hoofddocent Internationaal en Europees Recht, onderzoekt hoe zowel de opzet als de uitvoering van de EU-immigratie- en asielwetgeving kan worden verbeterd. Hoe zijn we tot deze disfunctionele status quo gekomen?  

  • De consultatieronde over de komende ITEM grenseffectenbeoordeling 2023 gaat hierbij van start! Grijp uw kans om uw ervaring te delen met ITEM! Dossier suggesties kunnen t/m 26 februari 2023 aangedragen worden.

  • De consultatieronde over de komende ITEM grenseffectenbeoordeling 2022 gaat hierbij van start! Grijp uw kans om uw ervaring te delen met ITEM! Dossier suggesties kunnen t/m 23 januari 2022 aangedragen worden.