Met kennis van Expertisecentrum ITEM proefproces over DigiD voor grensarbeiders gewonnen

Discriminatie bij toegang tot online overheidsdiensten mag niet van de rechter

Een Belgische inwoner heeft met hulp van Expertisecentrum ITEM met succes een zaak aangespannen omdat ze geen DigiD kreeg. Zij werkte al jaren in Nederland en had deze DigiD nodig om haar zaken bij de Belastingdienst en haar pensioenuitvoerder te regelen. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde dat het ontzeggen van toegang tot DigiD voor grensarbeiders discriminatie is.

DigiD

Grenswerkers komen niet in aanmerking voor DigiD

DigiD is in Nederland dé standaard om online zaken te regelen met de overheid of bijvoorbeeld je pensioenuitvoerder. Met een steeds verder groeiende wereld van uitsluitend digitale dienstverlening is het hebben van een DigiD een voorwaarde om mee te kunnen doen aan de Nederlandse samenleving.

Voor het krijgen van een DigiD is verplicht gesteld dat je in Nederland woont of Nederlander bent. Een vrouw met de Belgische nationaliteit die al jaren in Nederland werkte maar daar niet woonde - een zogenoemde ‘grensarbeider’ - kwam daarom niet in aanmerking voor DigiD. Hierdoor kon zij onder andere niet digitaal haar pensioenoverzicht opvragen en waren de online diensten van de Belastingdienst beperkt.

Gelijke behandeling

Zij stapte met hulp van ITEM daarop naar de rechter, die haar onlangs gelijk gaf. De rechter oordeelde dat de voorwaarden voor toekenning van een DigiD discriminerend waren voor grensarbeiders die recht hebben, op basis van EU recht, op dezelfde sociale voordelen als Nederlanders. Immers, een Nederlander in België kon wel aanspraak maken, een Belg in België, werkend in Nederland niet.

Alexander Hoogenboom van expertisecentrum ITEM, gemachtigde in deze zaak: “DigiD is het beste toegangsmiddel voor digitale diensten in Nederland. Er zijn wel alternatieven, maar die zijn beperkt of werken slecht. Daarom is de uitsluiting van grensarbeiders zo schrijnend. Juist ómdat zij in een ander land wonen, hebben ze belang bij digitale toegang." 

"Met deze uitspraak staat onomstotelijk vast dat wanneer de Nederlandse overheid een systeem voor digitale dienstverlening opzet, zij niet zomaar een hele groep gebruikers kan uitsluiten. Het gelijke behandelingsbeginsel geldt onverkort. Ik zie geen andere optie dan dat grensarbeiders nu ook een DigiD moeten kunnen aanvragen.”

Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM is de spil van onderzoek, advisering, kennisuitwisseling en trainingsactiviteiten omtrent grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking. ITEM is een interdisciplinair instituut, opgezet vanuit de Universiteit Maastricht, in samenwerking met Zuyd Hogeschool, NEIMED, de Provincie Limburg, de Gemeente Maastricht en de Euregio Maas-Rijn.

Medium

Lees ook

Meer nieuws