14 januari 2020
Met kennis van Expertisecentrum ITEM proefproces over DigiD voor grensarbeiders gewonnen

Discriminatie bij toegang tot online overheidsdiensten mag niet van de rechter

Een Belgische inwoner heeft met hulp van Expertisecentrum ITEM met succes een zaak aangespannen omdat ze geen DigiD kreeg. Zij werkte al jaren in Nederland en had deze DigiD nodig om haar zaken bij de Belastingdienst en haar pensioenuitvoerder te regelen. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde dat het ontzeggen van toegang tot DigiD voor grensarbeiders discriminatie is.