Dr Anke Moerland (A.)

Anke Moerland is universitair hoofddocent Intellectueel Eigendomsrecht bij de afdeling Europees en Internationaal Recht van de Universiteit Maastricht. Ze is gepromoveerd op bescherming van intellectuele eigendom in bilaterale handelsovereenkomsten van de EU aan de Universiteit Maastricht. Ze heeft ook een bachelordiploma Internationale Betrekkingen van de Technische Universiteit Dresden, Duitsland (2005), een bachelordiploma (cum laude) Nederlands Recht van de Universiteit Maastricht (2011) en een LLM-diploma (cum laude) van het Magister Juris Communis Programme van de Universiteit Maastricht (2006).

 

Anke heeft gepubliceerd over IE-recht en -beleid, met een bijzondere focus op IE-recht op het raakvlak van nieuwe technologieën en traditie. In dat licht loopt ze voorop in discussies over de implicaties van KI voor handelsmerken, hoe bescherming van geografische aanduidingen kan bijdragen aan innovatieve producten die tegelijkertijd traditionele processen bewaren, en hoe auteursrechtelijke regels het behoud en de digitalisering van cultureel erfgoed bevorderen. Tussen 2018 en 2020 was ze gasthoogleraar aan Queen Mary University of London op het gebied van intellectueel eigendomsrecht, governance en kunst. Van 2017 tot 2021 coördineerde Anke het EIPIN Innovation Society project, een vierjarige Horizon 2020-subsidie in het kader van de Marie Skłodowska Curie-Action ITN-EJD. Sinds 2023 is Anke Vice-Decaan voor Onderzoek en Directeur van de Graduate School of Law van de Universiteit Maastricht.

Ga voor publicaties naar : https://cris.maastrichtuniversity.nl/portal/en/persons/anke-moerland(2899a169-a382-45ed-aa6b-c897679ad595)/publications.html