Prof Mr Jacques Claessen (J.A.A.C.)

Bijzonder hoogleraar herstelrecht

Universitair hoofddocent straf(proces)recht

Capaciteitsgroep Strafrecht & Criminologie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht