Mr Dr Wim Muller (W.C.L.)

Wim Muller is universitair docent internationaal publiekrecht. Sinds 2015 is hij werkzaam in Maastricht. Daarvoor was hij onder meer werkzaam bij de universiteiten van Manchester, Essex, Leiden en Amsterdam en voor de Bosnische delegatie bij het Internationaal Gerechtshof. Hij promoveerde in 2013 bij het Europees Universitair Instituut (Florence) op een proefschrift over de Chinese praktijk en benadering van het internationaal recht.

Zijn onderwijs en onderzoek richt zicht op internationaal publiekrecht, humanitair oorlogsrecht, de rechten van de mens, internationaal strafrecht, internationale geschillenbeslechting en de politieke dimensie van het internationaal recht, met name regionale benaderingen.