Gedrukte en digitale media

Er zijn een aantal geprinte of digitale mediaproducties beschikbaar waarvoor een layout grid of een template bestaat, deze kunnen worden besteld bij Andi Smart Print Solutions. 
Voorraadartikelen zoals enveloppen en presentatiemappen kunnen besteld worden via het bestelportal van Andi Smart Print Solutions portal.

Hieronder een korte gebruiksomschrijving:
- Klik op de link.
- Kies de gewenste productgroep.
- Kies het gewenste Item.
- Klik op Bestellen.
- Geef het juiste aantal in.
- Klik op Bestellen.
- U kunt nu het (evt.) volgende item bestellen.
- Als alle bestellingen geplaatst zijn; ga dan naar Uw bestelling (winkelwagen).
- Kies Bestelling afronden.
- Kies vervolgens het gewenste afleveradres.
- Voer uw Budget nummer in.
- Leverdatum mag u leeg laten (hierover zijn afspraken gemaakt).
- Voer onder het kopje Besteller uw naam en Email-adres in.
  (Op dit adres zult u straks ook een bevestiging van uw bestelling ontvangen).
- Klik vervolgens weer op Bestellen om uw bestelling af te ronden. 
 

Preferred suppliers

Mediaproducten kunnen ook worden afgenomen bij een van de prefered suppliers van UM. Ga naar:

Beschikbare gedrukte en digitale media-types

Je kunt de beschikbare gedrukte en digitale media-types via het linkermenu vinden.

Ontwerpbureaus

Preferred suppliers

De Europese aanbesteding voor grafisch ontwerp en DTP (Desk Top Publishing) is afgerond. Na een intensieve voorbereiding heeft het inkoopteam van de UM, met afgevaardigden uit de faculteiten, Marketing & Communicatie en Inkoop, alle inschrijvingen beoordeeld. De definitieve gunning is verleend aan de volgende tien ontwerpbureaus:

 1. Canon (The Creative Hub)
 2. Dubois Design
 3. Grafisch Ontwerpburo Emilio Perez
 4. IMMX
 5. Karakters B.V.
 6. MarketingMakkers B.V.
 7. MijnMarketing.com B.V.
 8. TD Zuiderlicht B.V.
 9. TwoBees Reclame
 10.  We are KACE

De contracten met deze bureaus gaan in per 1 april voor een duur van 4 jaar. Binnen deze periode is de UM verplicht om voor ontwerp en DTP opdrachten één van de 10 bureaus in te schakelen.

Welke diensten vallen er binnen deze aanbesteding?

 • Grafische vormgeving
 • DTP werkzaamheden
 • Orderbegeleiding ('trafficmanagement') en drukwerkbegeleiding


Welke niet?

 • Fotografie
 • Video
 • Mediastrategie, media-inkoop en -planning
 • Opdrachten die in samenwerking met andere (al dan niet publieke) instellingen worden geplaatst
 • Specialistische opdrachten, zoals medische/wetenschappelijke illustraties

Wanneer moet ik een offerte aanvragen?
Voor opdrachten met een waarde van minder dan € 10.000,- (exclusief BTW) mag je zelf een keuze maken tussen de tien geselecteerde partijen. Voor opdrachten met een hogere waarde zal er een minicompetitie plaatsvinden, waarvoor alle geselecteerde partijen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen. In deze minicompetities worden de aanbieders beoordeeld op kwaliteit en prijs. De criteria worden per minicompetitie bepaald en op voorhand aangegeven.

Klik hier om een briefingsformulier ontwerpbureau t.b.v. offerte-aanvraag te downloaden.

----------

Ontwerpbureaus

----------

Fotografen

Drukwerk

De Universiteit Maastricht heeft conform de Europese wetgeving een aanbesteding gedaan voor vervaardiging en levering van drukwerk.
Bij deze aanbesteding is uitgegaan van twee verschillende pakketten, te weten:

Standaard drukwerk


Dit betreft visitekaartjes, enveloppen, presentatiemappen, with compliments- en correspondence cards. Voor het standaard drukwerk is het bedrijf Andi Smart Print Solutions uit Beek (Maastricht-Airport) gecontracteerd.
Alle bestellingen (behalve visitekaartjes) voor standaard drukwerk kunt u plaatsen op het bestelportal van Andi Smart Print Solutions.

Speciaal drukwerk


Hiertoe behoren de volgende soorten drukwerk: brochures, posters, flyers, kaarten, uitnodigingen, jaarverslagen, rapporten, folders, etc. Binnen deze productsoorten zijn veel variaties mogelijk.
Voor het speciale drukwerk geldt dat er twee leveranciers zijn geselecteerd, namelijk Andi Smart Print Solutions en de Bondt Grafimedia Communicatie (Barendrecht).

Speciaal drukwerk kan op drie manieren besteld worden:

 1. Via het publishing platform. Hiervoor heeft u wel een account nodig. Deze kan worden aangevraagd via support-platform@maastrichtuniversity.nl.  
 2. Rechtstreeks via één van de twee leveranciers (indien men de beschikking heeft over drukklare bestanden).
 3. Via een preferred supplier (ontwerpbureau). In dit geval is het ontwerpbureau de hoofdaannemer en derhalve niet verplicht om het drukwerk te beleggen bij een van de twee gekozen leveranciers.

NB: voor bestellingen boven de 5.000 euro geldt volgens de aanbestedingsregels dat er bij alle twee de leveranciers een offerte moet worden opgevraagd. Vervolgens kan er een keuze gemaakt worden uit één van de twee leveranciers.

Printwerk


De printdienstverlening aan de Universiteit Maastricht wordt beheerd door ICTS en geleverd door Canon. Alle informatie hierover kunt u vinden via de My Print pagina.

Ontwerp en opmaak


Ontwerp en opmaakwerkzaamheden vallen buiten de aanbesteding drukwerk.
Hiervoor kunt u contact opnemen met een van de preferred suppliers.

----------

Drukkers

Mediastrategie, inkoop en planning

Het ministerie van Algemene Zaken heeft een Europese aanbesteding gedaan voor de inkoop van mediastrategie, mediainkoop- en planning. Het gaat om een gezamenlijke actie van alle ministeries. Vrijwel alle (semi) overheidsinstellingen participeren in deze aanbesteding, waardoor er gebruik gemaakt kan worden van grote schaalvoordelen. Een voorbeeld zijn de kortingen bij media inkoop (Telegraaf, Persgroep, NRC etc.) van gemiddeld 23%. Ook universiteiten doen mee.

De aanbesteding is gewonnen door Initiative Media. Initiative Media geeft als mediabureau advies in alle facetten van marketing-communicatie. Het contract loopt van 2021 t/m 2026.

Ook de Universiteit Maastricht heeft zich aangesloten bij deze aanbesteding. Dit houdt in dat er vanuit de overheid een verplichting geldt om voor mediastrategie, mediainkoop- en planning Initiative Media in te schakelen. Dat is een verschil met voorgaande contracten. In deze contracten ging het alleen om media-inkoop, terwijl nu ook voor mediastrategie en –planning gedwongen winkelnering geldt. Dit is een wezenlijk verschil.

Buiten de scope van de aanbesteding vallen diensten die we in eigen huis verrichten en de creatie en productie van materiaal.

De belangrijkste contactpersoon voor de UM is het DPC (Dienst Publiek en Communicatie) Service Center, omdat er vanuit de UM veel zelfplaatsingen gedaan worden. Voor zelfplaatsingen kan contact opgenomen worden met onderstaande mailadressen en contactpersonen.

DPCServicecenter@initiative.com: voor Algemene vragen, campagne adviesvragen, operationele uitleg en facturatievragen

DPCOrdering@initiative.com: voor zelfplaatsingen Print

DPCDigital@initiative.com: voor zelfplaatsingen Online

DPCJobboards@initiative.com: voor zelfplaatsingen Jobboards

Het DPC Service Center is telefonisch bereikbaar tussen 9:00h-17:00 uur.  Het algemeen telefoonnummer is 020- 7993000. Contactpersonen bij het DPC Service Center zijn: Marvin Do Rosario en Marco de Kwant.

Disclaimer

Het auteursrecht voor teksten, ontwerp, foto’s en logo’s op deze website berust bij de Universiteit Maastricht. De huisstijl en de inhoud van deze website mag dan ook niet zonder voorafgaande toestemming door derden gebruikt worden.