Suzan van der Aa (S.)

Suzan van der Aa (1982) is als hoogleraar straf(proces)recht verbonden aan de capaciteitsgroep Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Maastricht. Vanaf oktober 2021 is zij tevens voorzitter van deze capaciteitsgroep. In juni 2010 is zij gepromoveerd op een multidisciplinair onderzoek naar belaging (stalking) in Nederland. Hierin combineerde zij juridisch onderzoek met sociaal wetenschappelijke (empirische) onderzoeksmethoden. Daarna was zij werkzaam binnen INTERVICT (Tilburg University), eerst als universitair docent, later als universitair hoofddocent. In de periode 2017-2018 was zij vice-decaan onderwijs van de rechtenfaculteit van Tilburg University.

Haar onderzoek spitst zich toe op slachtoffers van misdrijven en slachtofferrechten binnen het strafproces. Ze heeft veel onderzoekservaring opgedaan op het gebied van stalking en andere vormen van gender-gerelateerd geweld. Ze heeft daarnaast nationale en internationale onderzoeksprojecten beleid op het gebied van verkeersslachtoffers, beschermingsbevelen, klachtenfunctionarissen, vermogensdelicten binnen het huwelijk en haatmisdrijven. Zij werkt thans aan een onderzoek over de strafbaarstelling van kindersekspoppen.