Ruben Tans (R.L.N.)

Ruben Tans is in januari 2021 begonnen als dubbel doctoraatskandidaat aan het Internationaal en Europees Recht departement en de Universiteit Hasselt (België). Zijn onderzoek richt zich op de inburgering van personen die tijdelijke en internationale bescherming genieten en hun deelname aan de arbeidsmarkt van België (Vlaanderen) en Nederland. Door middel van een rechtsvergelijkende analyse van de Belgische (Vlaamse) en Nederlandse wetgeving en beleid inzake inburgering, tracht hij de verschillen in de behandeling van personen die tijdelijke bescherming genieten en personen die internationale bescherming genieten aan te duiden, zowel worst als best practices te identificeren, om zo aanbevelingen te formuleren die zouden moeten bijdragen aan de inburgering van nieuwkomers.

 

Ruben heeft een LLB in European Law School, evenals twee LLM's in European Law School en in Globalisation and Law (beide cum laude) van de Universiteit Maastricht.

 

Naast zijn onderzoek is hij lid van het Maastricht Centre for European Law (MCEL), het Institute for Transnational and Euregional cross-border cooperation and Mobility (ITEM) en de Ius Commune Onderzoekschool. Ruben combineert zijn werk als promovendus met een baan bij het GrensInfoPunt Maastricht, waar hij advies geeft aan grensarbeiders.