Latest blog articles by Ruben Tans

 • laptop

  Thuiswerken: niet vanzelfsprekend voor grensarbeiders

  19 maart 2020
  Met het heersende Coronavirus (COVID-19) wordt aangeraden om zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Voor grensarbeiders kan thuis werken echter nadelig uitpakken. Dit komt omdat ze dan van de een op de andere dag in een ander land werken. Internationale en Europese regels omtrent de coördinatie van belasting- en socialezekerheidsregels bij grensoverschrijdend werken kunnen door het thuiswerken worden beïnvloed. Dit brengt voor zowel werknemers als werkgevers een hoop onduidelijkheid met zich mee. Omdat thuiswerken voor veel beroepen steeds vanzelfsprekender wordt...
 • B

  Het einde van Duitse woning(bouw)subsidies?

  22 oktober 2019
  Meer dan tien jaar nadat het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) besliste dat de Duitse Eigenheimzulage in strijd was met het Europees recht, stelt de Europese Commissie (EC) ook vragen bij diens opvolger, het Baukindergeld . ITEM had eerder al geconcludeerd dat het Baukindergeld in strijd is met het Europese recht. Het is nu wachten op de conclusie van de EC, die had aangegeven Duitsland in staat te stellen de huidige regeling te verdedigen. Als de EC niet akkoord gaat met het Duitse antwoord, dan kan dit opnieuw het einde betekenen van een Duitse...
 • m

  HvJ bevestigt: mini-jobs blijven onverzekerd en moeten ontmoedigd worden

  3 oktober 2019
  In diens arrest van 19 september 2019 oordeelde het Hof van Justitie dat de Nederlandse wetgeving, die grensarbeiders, die in Nederland wonen maar in Duitsland als mini-jobber werken, uitsluit van het Nederlandse socialezekerheidsstelsel, verenigbaar is met het EU-recht. Als de Hoge Raad de aanpak van het Hof van Justitie volgt, blijft de status-quo gehandhaafd. Dit zou betekenen dat deze grensarbeiders zowel in Duitsland als in Nederland onverzekerd blijven. Juist daarom moet een dergelijke situatie worden ontmoedigd. Voor een nadere analyse van het arrest van...