Prof Dr Roland Pierik (R.)

Roland Pierik is vakhoogleraar Rechtsfilosofie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en voorzitter van de afdeling Grondslagen van het Recht.

Het onderzoek van Roland Pierik draait om de vraag hoe constitutionele liberaal-democratieën moeten omgaan met gevallen waarbij grondrechten botsen, of conflicten tussen grondrechten en andere centrale idealen binnen constitutionele democratieën: de rechtsstaat of democratie. Hij bestudeert grondrechten zowel als rechtsfilosofische concepten, maar ook als juridisch afdwingbare rechten zoals ze zijn geformaliseerd in constituties en mensenrechtenverdragen, in het bijzonder het EVRM.

Op 1 december 2023 heeft Prof. Pierik zijn inaugurele rede uitgeslproken, getiteld: "On the Necessity of Judicial Review for Democratic Governance."

Recente publicaties: