01 dec
16:30

Inauguratie Prof. dr. Roland Pierik

Benoemd tot hoogleraar "Rechtsfilosofie" in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

"On the Necessity of Judicial Review for Democratic Governance"
 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is bekritiseerd omdat het zich te veel zou bemoeien met de uitkomsten van democratische besluitvormingsprocessen. Sommigen beweren dat de ongekozen activisten in toga’s in Straatsburg zich niet moeten bemoeien met democratisch genomen beleidsbeslissingen die op nationaal niveau zijn genomen.

Mijn inaugurele lezing analyseert deze praktijk van op grondrechten gebaseerde rechterlijke toetsing.

Het eerste deel presenteert een algemene juridisch-filosofische achtergrond. Ik leg uit dat republikeinen, die het belang van de democratische manier van zelfbestuur benadrukken, voorstander zijn van zwakke vormen van rechterlijke toetsing. Liberalen daarentegen geven prioriteit aan de bescherming van grondrechten door middel van de grondwet en zijn voorstander van sterke rechterlijke toetsing.

In het tweede deel wordt deze conceptuele gereedschapskist gebruikt om de rechterlijke toetsing door het Europese Hof te analyseren. Moeten we dit opvatten als sterk, zwak of als iets daartussenin? Ik concludeer dat deze het beste begrepen kan worden als een afgezwakte versie van sterke rechterlijke toetsing.

Het derde deel presenteert een normatieve evaluatie van de rol van het Hof in Straatsburg in het huidige Europese constitutionele landschap. Ik pleit ervoor dat het Hof van Straatsburg de weg inslaat naar een sterkere vorm van op grondrechten-gebaseerde rechterlijke toetsing.

Klik hier voor de livestream.