Pre-master Arts and Culture

Geeft jouw diploma (hbo of universitaire bachelor) je geen toegang tot de UM-masteropleiding Arts and Culture van de Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS)? Deze pre-master is een voorbereidingsprogramma dat een brug slaat tussen je vooropleiding en de master. Na het succesvol afronden van deze pre-master ben je direct toelaatbaar tot de UM master Arts and Culture, mits je ook voldoet aan de taaleisen.

 

Op deze pagina vind je belangrijke informatie over de aanmeldingsprocedure voor de pre-master (zoals deadlines, toelatingseisen, vereiste documenten en beoordeling van de aanvraag). Controleer of je in aanmerking komt voor toelating tot dit pre-masterprogramma.

Programma inhoud
Onderwijsvergoeding
Algemene eisen: vooropleiding
Aanvullende eisen
Aanmelden en inschrijven

Hoe beoordelen we je aanmelding?

Programma inhoud

Het programma is samengesteld uit kernvakken uit de Bachelor Arts and Culture. Je doet basiskennis op van het vakgebied en maakt kennis met Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). En je traint vaardigheden zoals spreken in het Engels in het openbaar.

De MA Arts and Culture heeft drie specialisaties: Arts and Heritage, Contemporary Literature and Arts en Modern Political Culture. In je pre-master heb je keuzemogelijkheden die je voorbereiden op een van deze specialisaties.

Studenten die het pre-masterprogramma van 60 studiepunten (ECTS) met succes hebben afgerond, worden toegelaten tot een van de drie specialisaties in de masteropleiding Arts and Culture.

Onderwijs- en examenregeling
Er is een Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor deze pre-master. 

Periode Code Titel Credits
1

ACU3005

PMG1000

Arts and Culture: Policy and Politics

Introduction Academic Skills

12

0


Choose
1 of 2:

ACU3004
MCD3001
 

Museum meanings
Crucial Differences in the 21st Century
 

12
12

  PMG1001 Academic Writing for Pre-masters 1
3

ACU3904

Paper Minor Arts and Heritage

6

4

ACU2017

Art, Literature and Technoscience

9


Choose
1 of 3:

ACU2508
EUS3508
EUS3500

Analysing Arts II
Research Methods: Advanced Document Analysis
Research Methods: Interviewing

3
4
4
5

ACU2007

Skill ACU2509

Power and Democracy

Doing Conceptual Analysis II

8

3

3-6 AHE9010 Literature exam* 5 or 6

*Students who choose the EUS3508 or EUS3500 will do a literature exam of 5 ECTS. Students who choose ACU2508 will do a literature exam of 6 ECTS.

Onderwijsvergoeding academisch jaar 2024-2025

Voor deze pre-master betaal je een onderwijsvergoeding die gelijk is aan het wettelijke collegegeldtarief (laag tarief). Het wettelijke collegegeldtarief voor 2024/2025 is: € 2.530,- Het tarief kan jaarlijks worden aangepast. 

Je leest meer over de onderwijsvergoeding in het UM-inschrijvingsbesluit (art. 28).

Het programma moet voorafgaand aan de masteropleiding worden gevolgd.

 

Algemene eisen: vooropleiding

Voor toelating tot de pre-masteropleiding moet je in het bezit zijn van een relevant bachelordiploma van een hogeschool (HBO) of een andere BA- of BSc-titel die niet rechtstreeks toegang geeft tot de masteropleiding. Ook moet je voldoen aan de taaleisen.

De toelatingscommissie van de opleiding beslist of je wordt toegelaten.

Aanvullende eisen: Taaleisen

Deze opleiding wordt alleen in het Engels gegeven. Het is dus essentieel dat je Engelse taalvaardigheid goed genoeg is om intensieve en uitdagende academische vakken te volgen die in het Engels gedoceerd en getoetst worden.

 Meer informatie over de taaleisen is te vinden op Engelstalige versie van deze opleiding onder "Additional requirements".


Handling fee

Als je je vooropleiding in een non-EU/EEA land hebt gevolgd en je wilt je aanmelden voor deze pre-master moet je een "handling fee" betalen. 

Meer informatie over de handling fee vind je op deze pagina.

Aanmelden en inschrijven

Klaar om je aan te melden? Het aanmeldings- en inschrijvingsproces bestaat uit drie fases. Meer informatie over elk van deze fases vind je hieronder. Lees deze informatie zorgvuldig door en zorg dat je alle taken zo snel mogelijk afrondt (in elk geval voor de aangegeven deadlines).

Belangrijke deadlines

Fase 1: Aanmelding via Studielink

Laat ons weten dat je je voor deze opleiding wilt aanmelden

Om te beginnen met het aanmeldingsproces voor deze opleiding, moet je je eerst aanmelden via Studielink. Studielink is de centrale Nederlandse organisatie die aanmeldingen en inschrijvingen voor het hoger onderwijs bijhoudt. In Studielink kun je je aanmelden door aan te geven welke opleiding je bij de Universiteit Maastricht (UM) wil gaan volgen, welke vooropleiding(en) je gedaan hebt, en word je mogelijk om een aantal andere gegevens gevraagd.

 • In Studielink, selecteer ‘Maastricht University’ in het first drop-down menu (‘Educational institution').
 • Maak hier geen keuze in de andere drop-down menus (Type of study programme, Academic load, Main language).
 • Type ‘Pre-master Arts and Culture’ in het zoekveld. Je kunt nu de pre-master selecteren in het resultaten overzicht.

Studielink kent twee manieren van inloggen: met of zonder het gebruik van DigiD:

 •  Als je in een Nederlandse gemeente woont, kun je alleen inloggen met je DigiD. Als je in een Nederlandse gemeente woont, maar nog geen DigiD hebt, dan kun je deze aanvragen (Vraag een DigiD aan). 
 •  Als je (nog) niet in Nederland woont, kun je inloggen door het creëren van een Studielink account (zonder DigiD). Aangezien jouw persoonlijke gegevens in dit geval niet via DigiD geverifieerd kunnen worden, zal Universiteit Maastricht (UM) je persoonlijke gegevens verifiëren

 

Aanmelden via Studielink  

Fase 2: Toelating

Laat UM nagaan of je aan de toelatingseisen voldoet


MyApplication portal

Om UM te laten bepalen of je in aanmerking komt voor toelating tot de door jou gekozen opleiding, moet je een aantal taken uitvoeren in de MyApplication portal, de online omgeving waar de rest van het aanmeldingsproces zal plaatsvinden. Alle taken die je moet afronden, zoals het uploaden van documenten, staan hier in een duidelijk overzicht op een rijtje. Je kunt op het portaal inloggen met jouw persoonlijke gebruikersnaam/UM-studentnummer en het wachtwoord dat je zelf hebt aangemaakt (je gebruikersnaam en uitleg over hoe je je eigen wachtwoord kunt aanmaken vind je in de e-mail die je van ons hebt ontvangen na je aanmelding in Studielink).

Zorg dat je de taken in de MyApplication portal op tijd afrondt. Dit betekent dat je documenten uploadt, zodra je ze af hebt en/of in je bezit hebt. Hoe eerder je een taak afrondt, hoe eerder we je kunnen laten weten of je nog iets moet toevoegen of veranderen. Houd de aangegeven deadlines goed in de gaten, aangezien deze niet voor alle opleidingen hetzelfde zijn.

Zodra je al je toelatingstaken hebt voltooid, is je aanmeldingsdossier klaar om te worden voorgelegd aan de Toelatingscommissie. Alleen aanmeldingen die vóór de aangegeven deadline afgerond zijn, worden voorgelegd. Afhankelijk van je opleiding gebeurt dit onmiddellijk (op doorlopende basis), of na een aangegeven deadline.
 

Benodigde documenten

Tijdens de aanmeldingsprocedure voor dit pre-masterprogramma moet je een aantal taken uitvoeren waarvoor je vaak documenten moet uploaden in de 'MyApplication portal':

 • Een recente pasfoto
  De pasfoto moet voldoen aan bepaalde richtlijnen.
 • Een kopie van je geldig paspoort of EU-identiteitskaart. 
  Maak een kopie van de pagina met je persoonsgegevens. Sla deze kopie op als ‘paspoortkopie’ en niet als ‘paspoortfoto’.
 • Een kopie van je meest recente cijferlijst
 • Een kopie van je bachelordiploma 
  Alle kandidaten moeten aantonen dat ze een bachelordiploma hebben behaald in een relevante studierichting met een goed eindresultaat (een gewaarmerkte kopie van je diploma, inclusief supplement en bijbehorende cijferlijst). Als je nog niet afgestudeerd bent, kun je je officiële cijferlijsten van je bacheloropleiding uploaden.
 • Curriculum vitae
  Alle kandidaten moeten een CV aanleveren. Vermeld hierin je opleiding, relevante buitenschoolse activiteiten en stage-/beroepservaring.
 • Een motivatiebrief
  Alle kandidaten moeten een motivatiebrief schrijven. Geef goede argumenten waarom je deze pre-master aan de Universiteit Maastricht wilt doen en waarom je denkt dat je de opleiding succesvol kunt afronden.
 • Een essay
  Alle kandidaten moeten aantonen dat ze over voldoende academische schrijf- en onderzoeksvaardigheden beschikken. De Toelatings- en Beoordelingscommissie vraagt de kandidaat een zelfstandig geschreven onderzoeksverslag van minimaal 2000 woorden (exclusief voetnoten en referentielijst) over een relevant onderwerp in te leveren. Je kunt een paper uit een eerdere studie of een andere gelegenheid gebruiken. Het ingezonden werk moet in het Engels zijn geschreven.
 • Document(en) waaruit blijkt dat je de Engelse taal beheerst
  Beantwoord de vragen over taalvereisten onder 'Taalvereisten voor Engelstalige masteropleidingen' op de Engelstalige versie van deze webpagina om erachter te komen of je aanvullende documentatie moet aanleveren. De uitkomst van je antwoorden geeft aan met welke documenten je je taalvaardigheid kunt aantonen.

 

Updates over de voortgang van je aanmeldingsproces

Vanaf nu ontvang je belangrijke informatie en oproepen tot actie met betrekking tot jouw aanmelding in de inbox van de MyApplication portal. We raden je aan om regelmatig in te loggen in de portal, zodat je op de hoogte blijft. Maar over belangrijke wijzigingen houden we je ook op de hoogte via het e-mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven.

Fase 3: Inschrijving

Regel de praktische zaken die nodig zijn om met je studie aan de UM te beginnen

Als jou een plek in je gekozen opleiding is aangeboden, moet je je inschrijving regelen. De inschrijftaken staan opgesomd in de MyApplication portal onder ‘Inschrijftaken’. Hieronder vind je een kort overzicht.
 

Betaal je onderwijsvergoeding

Elke aanmelder moet zijn/haar onderwijsvergoeding betalen. Meer informatie over hoe de onderwijsvergoeding te betalen, vind je in de taakbeschrijving in de MyApplication portal.

Zodra je de uitnodiging voor het betalen van je onderwijsvergoeding hebt ontvangen, is het belangrijk dat je (in Studielink) aangeeft hoe je de betaling wenst te regelen. Doe dit op tijd (in elk geval vóórdat je start met je studie). Zorg er ook voor dat je (het eerste gedeelte) van je onderwijsvergoeding op tijd betaalt, anders kun je niet starten met je studie.


Laat UM je diploma verifiëren

Nederlandse diploma’s
Heb je het diploma op basis waarvan je een plek in je opleiding aangeboden hebt gekregen verworven in Nederland? Dan zal DUO de verificatie van je diploma naar UM indienen. Verdere actie van jouw kant is niet meer nodig.

Niet-Nederlandse diploma’s
Heb je het diploma op basis waarvan je een plek in je opleiding aangeboden hebt gekregen verworven buiten Nederland? Dan moet je een gewaarmerkte kopie van je diploma sturen.

Heb je je vooropleiding buiten Nederland gedaan en ontvang je je diploma niet voor de start van jouw opleiding? Stuur dan een gewaarmerkte afstudeerverklaring.

Informatie over de eisen aan een gewaarmerkt kopie van je diploma en aan een afstudeerverklaring, en het adres waarnaar deze documenten verstuurd moeten worden, kun je vinden in de taakomschrijving in de MyApplication portal.
 

Zorg ervoor dat aan alle aanmeldings- en inschrijvingstaken is voldaan

UM kan je alleen inschrijven als je alle taken in de MyApplication portal hebt volbracht. Zorg ervoor dat dit het geval is, zodat je aanmelding en inschrijving afgerond kunnen worden en je je zo snel mogelijk kunt gaan voorbereiden op je studie.
 

Bevestiging van inschrijving

Wanneer je bent ingeschreven voor je opleiding aan de UM, ontvang je hiervan een bevestiging van de UM (in de berichteninbox in de MyApplication portal) en van Studielink (per e-mail).

UM e-mailaccount
Voordat je aan je studie begint, ontvang je de inloggegevens voor je UM e-mailaccount. Je UM e-mailadres wordt gebruikt voor alle correspondentie over je introductieprogramma en de start van je studie. Je privé e-mailadres wordt alleen gebruikt om je te informeren over het aanmeldings- en inschrijvingsproces.

Hoe beoordelen we je aanmelding?

Als je je wilt aanmelden of aanmeldt voor deze opleiding, is het handig om te weten hoe we je aanmelding beoordelen. Hieronder vind je daar meer informatie over.

De toelatingscommissie van de opleiding beslist of je wordt toegelaten.

Nadat zij over je aanmelding hebben beslist, ontvang je een e-mail over de toelating of afwijzing tot het pre-masterjaar.