Loopbaanontwikkeling

De UM wil medewerkers een werkomgeving bieden, waarin zij voortdurend kunnen blijven ontwikkelen. Lees hier meer over een aantal van de vele initiatieven om werknemers optimaal te ondersteunen tijdens hun loopbaan.

Staff Career Centre

Het Staff Career Centre ondersteunt alle medewerkers van de Universiteit Maastricht op het gebied van leren, ontwikkelen, mobiliteit en participatie. Duurzame inzetbaarheid is daarbij het uitgangspunt. Je kun je onder andere bij het Staff Career Centre (SCC) terecht voortraining, coaching en mentoring. Maar het SCC helpt ook bij praktische verzoeken zoals advies over het opstellen van een cv en sollicitatiebrief of het oefenen van een sollicitatiegesprek. Daarnaast geven ze voorlichting, verzorgen ze regelmatig thematisch bijeenkomsten voor verschillende groepen medewerkers en organiseren ze loopbaanevenementen of workshops.

Ook kun je bij hen terecht voor vragen over bijvoorbeeld de inzet van een medewerker in het kader van de participatiewet, of vragen over het einde van je contract en het aanvragen van WW-uitkering.

  Lees meer 

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)

De Universiteit Maastricht stimuleert alle medewerkers die onderwijs geven om de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) te behalen. De universiteit biedt daarom een programma dat docenten ondersteunt in de ontwikkeling van hun competenties als docent in het universitair onderwijs en hen begeleidt bij het behalen van het BKO-certificaat. De competenties zijn direct gerelateerd aan de kerntaken van docenten, namelijk onderwijsontwikkeling, onderwijsuitvoering en toetsing van studenten. Het opdoen van ervaring met deze taken staat centraal. 

  Lees meer 

Continuing Professional Development (CPD)

De Universiteit Maastricht ondersteunt medewerkers die betrokken zijn bij het ontwerpen en uitvoeren van onderwijs en bij het doorontwikkelen van hun onderwijscompetenties. Medewerkers die hun BKO hebben behaald, worden ondersteund via het vrijmaken van tijd die vervolgens kan worden besteed aan deelname aan zowel formele als informele CPD activiteiten, reflectie, leren, en het ontwikkelen van vaardigeden.

  Lees meer

Maastricht Young Academy

De Maastricht Young Academy (MYA) is een platform bestaande uit jonge wetenschappers van de Universiteit Maastricht. De doelstelling is om te opereren als een onafhankelijk - en, indien nodig - kritisch platform binnen de universiteit. Er wordt gefocust op vier thematische pijlers; wetenschapsbeleid, wetenschapscommunicatie, interdisciplinair onderzoek, internationalisering. Over deze onderwerpen geeft de MYA, gevraagd en ongevraagd, advies aan instanties binnen de hele universiteit. 

  Lees meer 

Young UM Professionals community (YUMP)

De Young UM Professionals (YUMP) community is een onafhankelijk en informeel platform voor jonge, toegewijde medewerkers in het OBP-domein, van alle UM-faculteiten en servicecentra. OBP: Ondersteunend en beheerspersoneel, oftewel alle medewerkers die niet als wetenschapper werken. YUMP stelt de persoonlijke en professionele ontwikkelbehoeften van jonge professionals centraal, via dialoog en samenwerking. 

Young Universities for the Future of Europe (YUFE)

De Universiteit Maastricht (UM) vormt samen met zeven Europese partners: de Young Universities for the Future of Europe (YUFE), een universiteit die geografische, politieke, sociale, taalkundige en vakinhoudelijke grenzen overstijgt. Een open, inclusieve Europese universiteit, verspreid over tien landen, die iedereen betere kansen biedt: een compleet nieuwe leerervaring met gepersonaliseerde curricula, loopbaanontwikkeling en -mobiliteit voor medewerkers en een leer-ecosysteem waarvan de burgers in alle partnerregio's zullen profiteren.

 Lees meer

Erasmus+ mobiliteit voor medewerkers

Het Erasmus+ programma voor stafmobiliteit is een door de EU gefinancierde beurs gericht op ondersteuning van de professionele ontwikkeling van onderwijspersoneel in samenwerking met andere Erasmus+ partnerinstellingen. Het programma verstrekt subsidies ter promotie van samenwerking op Europees niveau, uitwisseling, follow-up training en stages voor universiteitsmedewerkers.

 Lees meer

Talencentrum

Maastricht University’s Talencentrum biedt taalcursussen, taaltoetsen en speciale schrijf- en presentatietrainingen voor studenten, medewerkers en externe cliënten. Ons doel is om onze klanten te helpen effectief te communiceren in een internationale omgeving. Via de link hieronder kun je informatie vinden over de diverse programma’s en diensten die het talencentrum aanbiedt. 

  Lees meer