Maastricht Young Academy

De Maastricht Young Academy (MYA) is een platform bestaande uit jonge wetenschappers van de Universiteit Maastricht. De doelstelling is om te opereren als een onafhankelijk - en, indien nodig - kritisch platform binnen de universiteit.

Van links naar rechts:

Paul Smeets
Anique de Bruin
Steven Kelk (vicevoorzitter)
Tamar Sharon (voormalig lid)
Blanche Schroen (voorzitter)
Mariolina Eliantonio
Jill Lobbestael
Melissa Siegel
Bram Akkermans
Federico De Martino
Katlijn Haesebrouck
Anna Harris

Nieuw MYA-lid Lauren Wagner staat niet op deze foto.

Maastricht Young Academy

Over deze onderwerpen geeft de MYA, gevraagd en ongevraagd, advies aan instanties binnen de hele universiteit, inclusief het College van Bestuur en het College van Decanen. Daarnaast organiseert de academie activiteiten, binnen en buiten de universiteit, voor academici en voor een breder publiek. In de eerste plaats vertegenwoordigen ze de belangen van jonge academici aan de universiteit.

De MYA is zich ervan bewust dat academische instellingen tegelijkertijd een lokale, regionale, nationale en ook internationale rol vervullen. De MYA vindt het dan ook belangrijk om op al deze niveaus te debatteren wanneer dit relevant is voor de UM en, meer in het algemeen, voor de inwoners van de provincie Limburg. Inderdaad, de MYA onderschrijft volledig de trotse UM-traditie om actief bij te dragen aan lokaal en regionaal welzijn.

De MYA bevindt zich nu in de opstartfase en bestaat momenteel uit 12 leden, die alle faculteiten vertegenwoordigen. In de toekomst staat de MYA open voor nieuwe (en mogelijk meer) leden.

- tekst gaat verder onder de video -

Bekijk de video en leer meer over MYA lid Mariolina Eliantonio en haar onderzoek.

 Bekijk hier de video's van de overige MYA-leden.

Wetenschapsbeleid

De MYA wil de stem zijn van jonge academici. Ze focussen op UM beleidsvraagstukken, maar willen ook bijdragen aan debatten en beleid op lokaal, regionaal en nationaal niveau, zowel inzake het beleid over academisch onderwijs als academisch onderzoek. De subgroep Wetenschapsbeleid behandelt onderwerpen als loopbaanontwikkeling van jonge academici en de specifieke uitdagingen waarmee jonge academici worden geconfronteerd op een steeds scherpere academische arbeidsmarkt. Omdat MYA ook bruggen probeert te bouwen tussen academici in verschillende fasen van hun loopbaan, pleiten ze voor beleidswijzigingen die gunstig zijn voor academici van alle leeftijden en op alle niveaus van anciënniteit.

Wetenschapscommunicatie

De MYA is ervan overtuigd dat onderzoekers meer moeten bijdragen aan de samenleving, en zich niet alleen moeten focussen op hun eigen individuele agenda's. Contact onderhouden met de samenleving en goede communicatie zijn hier een inherent onderdeel van. Het doel is om de passie voor het werk dat aan de universiteit wordt ondernomen te delen en om het bewustzijn over de waardevolle rol van wetenschap in de samenleving te vergroten.

De MYA promoot wetenschapscommunicatie en -bereik vanuit verschillende perspectieven, waaronder (maar niet beperkt tot):

  • contact maken met lokale kranten, radio en televisie
  • het faciliteren van middelbare schoolactiviteiten die studenten en universitaire onderzoekers in een nauwere dialoog brengen
  • het organiseren van openbare lezingen en evenementen.

Interdisciplinair onderzoek

Om de complexe problemen van vandaag te begrijpen, hebben we perspectieven uit verschillende disciplines nodig. Echte wetenschappelijke en methodologische innovatie vereist het verleggen van de grenzen van specifieke disciplines. Vanwege de interdisciplinaire samenstelling biedt de MYA veel mogelijkheden om interdisciplinair onderzoek te stimuleren. Ze zijn op twee manieren betrokken bij interdisciplinariteit: ten eerste door interdisciplinair onderzoek te bevorderen en ten tweede door actief deel te nemen aan interdisciplinair onderzoek.

 

Internationalisering

Voor de MYA verwijst internationalisering naar het concept van het zien van de wereld als de ruimte waarin we werken, en het bevorderen van de voordelen van verbindingen tussen studenten, medewerkers en andere mensen in die ruimte. Concreet zal de MYA adviseren over zaken als: hoe kunnen internationale medewerkers beter worden aangetrokken en behouden, zodat ze zich welkom voelen, kan het internationale profiel van de UM worden verbeterd en hoe kunnen sterke, internationale alumninetwerken.

 

@MaastrichtYA on Twitter