Erasmus+ mobiliteit voor medewerkers

De Universiteit Maastricht (UM) hecht grote waarde aan de employability en mobiliteit van haar medewerkers. Het is belangrijk dat medewerkers de kans krijgen om zich professioneel verder te ontwikkelen en om hun competenties waar mogelijk beter te benutten. De UM beschikt daarvoor over een Staff Career CentreEr zijn voor medewerkers tevens externe ontwikkelingsmogelijkheden zoals deelname aan het Erasmus+ programma voor stafmobiliteit.

Belangrijke informatie
Op dit moment is er geen staf mobiliteit mogelijk. In het voorjaar van 2024 start er een pilot en de deelnemende afdelingen zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.

Erasmus+ programma

Wat is het Erasmus+ programma voor stafmobiliteit?

Het Erasmus+ programma voor stafmobiliteit is een door de EU gefinancierde beurs gericht op ondersteuning van de professionele ontwikkeling van onderwijspersoneel in samenwerking met andere Erasmus+ partnerinstellingen. Het programma verstrekt subsidies ter promotie van samenwerking op Europees niveau, uitwisseling, follow-up training en stages voor universiteitsmedewerkers.

Als je wil deelnemen aan dit programma, dien je zelf de trainings- en/of ervaringsdagen te regelen. De duur van je verblijf mag variëren van twee dagen tot twee maanden (exclusief reistijd). Via Erasmus+ is een latere bijdrage aan de kosten van het verblijf in het buitenland mogelijk.

Beurs en reiskosten

De Erasmus+ stafmobiliteitsbeurs bestaat uit twee financieringscomponenten:

 1. Een dagvergoeding
 2. Een reiskostenvergoeding

 

Dagvergoedingen

Ontvangend land/Programma land Vergoedingsbedrag per dag (voor dag 1-14, dag 15-60 wordt per dag 70% van dit bedrag gefinancierd)​
Denemarken, Finland, IJsland, Ierland, Luxemburg, Zweden, Liechtenstein, Noorwegen € 120,-
Oostenrijk, België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Griekenland, Spanje, Cyprus, Malta, Portugal € 110,-
Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Roemenië, Servië, Slowakije, Slovenië, Noord-Macedonië, Turkije € 100,-

 

Reiskostenvergoedingen

Gebaseerd op de reisafstand per deelnemer. Reisafstanden dienen berekend te worden aan de hand van de afstandscalculator van de Europese Commissie. De aanvrager dient de afstand van een enkele reis te vermelden om het bedrag van de EU-subsidie ter ondersteuning van de heen- en terugreis te berekenen.

Reisafstand Bedrag Green travel* - Bedrag (Call 2021-2022)
Tussen 10-99 km € 23,- € -
Tussen 100-499 km € 180,- € 210,-
Tussen 500-1999 km € 275,- € 320,-
Tussen 2000-2999 km € 360,- € 410,-
Tussen 3000-3999 km € 530,- € 610,-
Tussen 4000-7999 km € 820,- € -

*Van toepassing wanneer een medewerker met de trein of bus naar de locatie van de mobiliteit reist

Kan ik een Erasmus+ beurs voor stafmobiliteiten aanvragen?

UM-medewerkers die een instelling in het buitenland bezoeken voor een onderwijsopdracht of training komen mogelijk in aanmerking voor financiering voor een minimumduur van twee dagen tot een maximale duur van 60 dagen (exclusief twee reisdagen), als zij een P-nummer hebben en salaris van de UM ontvangen, en hun voorgestelde stafmobiliteit een of meer van de volgende elementen omvat:

 • Lezingen
 • Meeloopdagen
 • Tutorials/seminars/workshops (geen conferenties)
 • Onderzoekstoezicht bij studenten
 • Probleemgestuurd leren/case studies
 • Eigen onderzoeksactiviteiten
 • Promotie en/of follow-up/monitoring van Erasmus+ mobiliteit
 • Gezamenlijke evenementen en seminars
 • Deelname aan een Staff Training Week (meer info op de website IMOTION)
 • Deelname aan testen/examens
 • Planning van toekomstige Erasmus+ samenwerkingen
 • Culturele activiteiten
 • Monitoring van Erasmus+ samenwerkingsprojecten

 Let op:

 • Onderwijsmobiliteit moet 8 uur onderwijs per week omvatten, of minimaal 8 uur wanneer de mobiliteit korter is dan één week.
 • Indien er gekozen wordt voor een combinatie van onderwijs en training is een minimum van 4 uur onderwijs per week verplicht, of 4 uur per verblijf als het verblijf korter dan een week is.
 • Erasmus+ financiering is niet mogelijk voor conferenties

Aanmeldingsprocedure

Voordat je je aanmeldt

Stap 1: Raadpleeg de tabel Dagvergoedingen hierboven om te controleren of de instelling voor hoger onderwijs van jouw keuze deel uitmaakt van één van de deelnemende programmalanden. Neem contact op met de instelling om toestemming voor je mobiliteit te verkrijgen; of organiseer jouw eigen mobiliteit met één van de volgende organisaties in een programmaland:

 • Private of publieke bedrijven;
 • Onderzoeksinstituten;
 • Non-profitorganisaties;
 • Scholen/instituten/onderwijscentra;
 • Study- en carrièreservicebedrijven.

Stap 2: Vraag toestemming aan je leidinggevende of afdelingshoofd aan de UM. Bespreek welke kosten je van je verblijf in het buitenland mag declareren naar je afdeling, aangezien de Erasmus+ financiering beperkt is.

Financiering voor onderwijsmobiliteit

Als je een aanvraag voor financiering voor onderwijsmobiliteit wil indienen, neem dan contact op met het International Relations Office van je faculteit om je ervan te verzekeren dat de UM beschikt over een geldige Erasmus+ uitwisselingsovereenkomst die bestaat uit lesgeven bij de instelling waar je je onderwijsmobiliteit wil voltooien.

Aanmelding

Stap 3: Vul het formulier Staff Mobility Agreement for Training of Staff Mobility Agreement for Teaching
Stap 4: Onderteken de overeenkomst
Stap 5: Laat de overeenkomst ondertekenen door je leidinggevende
Stap 6: Laat de overeenkomst ondertekenen door een vertegenwoordiger van de ontvangende instelling
Stap 7: Scan het aanvraagformulier en stuur het per e-mail naar de funding advisor van jouw faculteit.
Stap 8: De funding advisor bepaalt of en hoeveel budget er beschikbaar is voor de mobiliteit. Indien er budget beschikbaar is, stuurt de funding advisor een e-mail (waarin het budget toegewezen wordt) naar het Erasmus Office.
Stap 9: De Mobility Agreement mag naar het Erasmus Office worden gestuurd voor een final review. Doe dit ten minste vier weken voor je vertrek. Dan heeft het Erasmus Office de tijd om alles te regelen voordat je naar het buitenland gaat.

Faculteit Funding advisor
FASoS Kim van Honk
FHML - Research

Gwynned de Looijer (CARIM, M4I)
Vivian Braeken (CAPHRI, SHE)
Frans van Nieuwpoort (NUTRIM)
Marco Berndes (MHENS, GROW, MERLN)

FHML - Onderwijsinstituut Maud Dassen
FSE Eva Rijkers
Gianpiero Caso
FPN Marcel Giezen
LAW Patrick van Eijs
SBE Wendy Hardy
YUFE Veronique Eurlings

Selectie

Stap 10: Binnen drie weken na het indienen van jouw aanvraag, kun je een subsidiebesluit van het UM Erasmus Office verwachten.
Stap 11: Als jouw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je een Grant Agreement die moet worden ingevuld, ondertekend door jou en je leidinggevende en naar het UM Erasmus Office wordt gestuurd voordat je vertrekt.
Stap 12: Na ontvangst van jouw ondertekende Grant Agreement, ontvang je een Certificate of Attendance Staff Mobility. Dit formulier moet worden ingevuld door de ontvangende instelling en dient binnen twee weken na afloop van jouw periode in het buitenland/uitwisseling per e-mail naar het UM Erasmus Office worden verzonden.
Stap 13: De dag nadat je mobiliteit is afgelopen, krijg je een automatische e-mail-uitnodiging om het online Participation Report (PR) in te vullen. Deze laatste stap is verplicht; pas na het invullen van de PR zal de Erasmus grant worden overgemaakt naar het opgegeven budgetnummer.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die het bevat.