Gedragscodes & reglementen

De Universiteit Maastricht volgt de gedragscodes van de VSNU op het vlak van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Hieronder zijn alle codes te downloaden en te lezen.

Code Goed Bestuur

De Code Goed Bestuur is een code opgesteld en ondertekend door alle Nederlandse universiteiten. Deze code vormt het kader waarin transparantie van en verantwoording over het bestuur van de universiteiten wordt weergegeven. Meer informatie is te vinden op de VSNU-website   

Meer inhoudelijke informatie over de naleving van de Code 'Goed Bestuur' bij de Universiteit Maastricht vindt u via de onderstaande links:

 

Gedragscode Voertaal

De Gedragscode Voertaal bevat een overzicht van de bepalingen voor de keuze van de voertaal op de Universiteit Maastricht. 

 

Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit

De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening bevat regels voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek aan de Nederlandse Universiteiten. Meer informatie over wetenschappeljke integriteit vindt u in het onderstaande document (download, pdf) of op de website van de KNAW .

 

Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek

In de gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek worden de algemene normen van de Wet Persoonsgegevens (WPB) nader uitgewerkt.

 

Code Openheid Dierproeven

De Code Openheid Dierproeven (COD) is opgesteld om concreet invulling te geven aan de breed onderschreven opvatting in de maatschappij dat openheid over wetenschappelijk onderzoek met dieren wenselijk en noodzakelijk is. 

De COD en het meest recente jaarverslag Dierproeven kunt u downloaden op de  CRISP pagina Dier Experimenten Commissie (DEC).

Meer informatie over gedragscodes en regelgeving bij de Universiteit Maastricht is beschikbaar op de website van de Dier Experimenten Commissie.

 

Gedragscode Data Management