Gedragscodes & reglementen

UM Gedragscode Integriteit

De Universiteit Maastricht heeft een Gedragscode Integriteit vastgesteld, gebaseerd op de gedragscodes die de VSNU hanteert op het gebied van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.

Via onderstaande links vind je alle codes waarop de UM Gedragscode is gebaseerd. 

In aanvulling op de UM Gedragscode en bovengenoemde regelingen volgt de Universiteit Maastricht ook de Code Goed Bestuur en de Gedragscode Voertaal.

Code Goed Bestuur

De Code Goed Bestuur is een code opgesteld en ondertekend door alle Nederlandse universiteiten. Deze code vormt het kader waarin transparantie van en verantwoording over het bestuur van de universiteiten wordt weergegeven. Meer informatie is te vinden op de VSNU-website   

Meer inhoudelijke informatie over de naleving van de Code 'Goed Bestuur' bij de Universiteit Maastricht vindt u via de onderstaande links:

 

Gedragscode Voertaal

De Gedragscode Voertaal bevat een overzicht van de bepalingen voor de keuze van de voertaal op de Universiteit Maastricht.