Code Openheid Dierproeven

 

De Code Openheid Dierproeven (COD) is opgesteld om concreet invulling te geven aan de breed onderschreven opvatting in de maatschappij dat openheid over wetenschappelijk onderzoek met dieren wenselijk en noodzakelijk is. 

De COD en het meest recente jaarverslag Dierproeven kunt u downloaden op de  CRISP pagina Dier Experimenten Commissie (DEC).

Meer informatie over gedragscodes en regelgeving bij de Universiteit Maastricht is beschikbaar op de website van de Dier Experimenten Commissie.

De COD is in overeenstemming met de overkoepelende UM Gedragscode Integriteit.