College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) draagt de eindverantwoordelijkheid voor het beleid van de universiteit. Het is belast met het bestuur en het beheer van de universiteit in haar geheel. Dit komt onder meer tot uitdrukking in het benoemen van decanen, de overige faculteitsbestuurders en hoogleraren. Voorts kan het CvB het initiatief nemen tot nieuwe opleidingen en (gelieerde) onderzoeksinstituten. Het CvB is tevens verantwoordelijk voor een doelmatig beheer van de financiën en voor alle overige beheerstaken.