College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) draagt de eindverantwoordelijkheid voor het beleid van de universiteit. Het is belast met het bestuur en het beheer van de universiteit in haar geheel. Dit komt onder meer tot uitdrukking in het benoemen van decanen, de overige faculteitsbestuurders en hoogleraren. Voorts kan het CvB het initiatief nemen tot nieuwe opleidingen en (gelieerde) onderzoeksinstituten. Het CvB is tevens verantwoordelijk voor een doelmatig beheer van de financiën en voor alle overige beheerstaken.

Declaratieregeling College van Bestuur

In 2011 heeft de Staatssecretaris van OCW de universiteiten de verplichting opgelegd om de declaraties van individuele leden van het College van Bestuur voortaan openbaar te maken in het jaarverslag. Daarnaast dienen de instellingen de gegevens over de vergoedingen aan en declaraties van de individuele bestuurders vanaf 2012 jaarlijks op de website van de instelling te publiceren. Via de links hieronder vindt u gedetailleerde informatie (op basis van goedgekeurde accountantsverklaring jaarrekening 2018). De links volgen zo spoedig mogelijk.

 Martin Paul
 Rianne Letschert
 Nick Bos
 College van Bestuur Algemeen