College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) draagt de eindverantwoordelijkheid voor het beleid van de universiteit. Het is belast met het bestuur en het beheer van de universiteit in haar geheel. Dit komt onder meer tot uitdrukking in het benoemen van decanen, de overige faculteitsbestuurders en hoogleraren. Voorts kan het CvB het initiatief nemen tot nieuwe opleidingen en (gelieerde) onderzoeksinstituten. Het CvB is tevens verantwoordelijk voor een doelmatig beheer van de financiën en voor alle overige beheerstaken.

Besturingsfilosofie
De besturingsfilosofie van de UM is gericht op decentralisatie. Het CvB heeft een groot aantal verantwoordelijkheden gemandateerd aan de decanen van de faculteiten. Zij opereren als integraal managers en zijn daarmee eindverantwoordelijk voor het totale beheer van de faculteit. Zie ook: College van Decanen. De leden van het CvB worden benoemd door de Raad van Toezicht. Het CvB wordt ondersteund door de Secretaris van het College van Bestuur.