Raad van Toezicht

Vacature voorzitter Raad van Toezicht UM

Door het aflopen van de benoemingstermijn van de huidige voorzitter komt per 1 december 2017 de functie vacant van voorzitter Raad van Toezicht UM. De samenstelling van de Raad van Toezicht weerspiegelt de ontwikkeling en strategie van de universiteit zoals vastgelegd in het Strategisch Programma 2017-2021. De Raad van Toezicht is divers en complementair samengesteld. Voor meer informatie download het profiel.

Deadline voor reactie is 15 oktober 2017

Mw. T.M. (Truze) Lodder

 • Voorzitter Raad van Toezicht (per 1-1-2014)
 • Lid Remuneratiecommissie
 • Lid Raad van Toezicht Transnationale Universiteit Limburg

Benoeming
1e termijn: 1-12-2007 t/m 30-11-2011
2e termijn: 1-12-2011 t/m 30-11-2015 
3e termijn: 1-12-2015 t/m 30-11-2017

Expertise
 governance
 bestuurlijke advisering
 HRM
 kunst en Cultuur

Functie

 • Voormalig zakelijk directeur De Nederlandse Opera Amsterdam
 • Voorzitter directie Het Muziektheater Amsterdam

Nevenfuncties
 Treasurer Europa Nostra
 Commissaris Nederlandse Spoorwegen
 Voorzitter Raad van Toezicht NJO
 Lid Raad van Advies Nexus Instituut

Dr. L.J. (Renk) Roborgh

 Voorzitter Auditcommissie
 Lid Raad van Toezicht transnationale Universiteit Limburg

Benoeming
1e termijn: 1-9-2013 t/m 31-8-2017

Expertise
 Hoger Onderwijsbestel
 internationale vraagstukken

Functie
Voormalig Directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie (DGHBWE)

Nevenfuncties

 • Lid Dagelijks Bestuur Clingendael
 • Lid Raad van Advies Leidse Onderwijsinstellingen
 • Lid Raad van Wijzen Fundashon Kalidat Profeshonal Edukashonal Kòrsou KPEK
 • Voorzitter Raad van Toezicht ROC Tilburg
 • Lid Raad van Toezicht Scheepvaart en Transport College
 • Bestuurslid Stichting Post-academische medische cursussen in Indonesië

Drs. J.A.M. (Koos) van Haasteren

 • Lid Audit Commissie

Benoeming
1e termijn: 1-4-2014 t/m 31-3-2018

Expertise

 • financieën
 • audit
 • bedrijfsleven

Functie
Voormalig vice-president SABIC Europe

Nevenfuncties
 Bestuurder van Alloksys Life Sciences BV en AMRIF BV
 Bestuurslid van de Stichting Jazz Maastricht
 Bestuurslid van de Stichting Bright Creations 

 

Prof. dr. M. (Marc) Groenhuijsen

 Lid Raad van Toezicht

Benoeming
1e termijn: 1-9-2015 t/m 31-8-2019

Expertise
 wetenschapper
 uitgebreide bestuurlijke en toezichthoudende ervaring en internationaal netwerk 

Functie
Hoogleraar straf(proces)recht en victimologie Universiteit van Tilburg.

 

Nevenfuncties
 Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Rotterdam
 Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem
 Lid KNAW
 Voorzitter Klachtencommissie ongewenst gedrag Stichting De Runne Goirle
 Lid Raad van Advies Stichting Nexus
 Lid Board of Directors van de International Society of Criminology
 Lid Bestuur Stichting Fonds Slachtofferhulp
 President Executive Committee of the World Society of Victimology
 Member International Advisory Board of the South Asian Society of Criminology and Victimology
 Voorzitter Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de KNAW

Dr. J. (Jennifer) Barnes

 • Vertrouwenspersoon Universiteitsraad

Benoeming
1e termijn: 1-7-2017 t/m 30-6-2021

Expertise

 • musicoloog
 • hoger onderwijs
 • kunst en cultuur
 • internationale samenwerkingsverbanden
 • speciale adviseur

Functie
Partner bij Saxton Bampfylde

Nevenfuncties

 • The University of Suffolk Board of Directors
 • Cambridge India Research Foundation
 • Non-Executive Director University of Oman Development Board
 • Non-Executive Director Vestd, London