Raad van Toezicht

Mr. A. E. (Annelies) van der Pauw

 • Voorzitter Raad van Toezicht (per 1-12-2017)
 • Lid Remuneratiecommissie

Expertise
 (Bestuurlijke) ervaring op het gebied van corporate governance
  Juridische en strategische vraagstukken in grote dan wel complexe ondernemingen en (overheids)organisaties

Functie
 
Partner bij het internationaal advocatenkantoor Allen & Overy LLP

Nevenfuncties

 • Bestuurslid van het Prinses Beatrix Spierfonds
 • Lid Board of Trustees van Allen & Overy Global Foundation
 • Lid van de Raad van Commissarissen van ICEPAY B.V.
 • Bestuurslid AkzoNobel Art Foundation
 • Lid van de Raad van Commissarissen van NatWest Markets N.V. en RBS Holdings N.V.

Drs. J.H. (Hans) de Groene

 • Lid Raad van Toezicht
 • Lid Audit Commissie

Benoeming
1e termijn: 1-1-2019 t/m 31-12-2022

Expertise

 • Onderzoeks- en innovatiebeleid
 • Wetenschaps- en Hoger onderwijsbestel

Functie
Directeur van Vewin, de Vereniging van waterbedrijven in Nederland

Nevenfuncties

 • Directeur Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
 • Lid van de Raad van Advies van Deltares
 • Lid van het bestuur van het Schilthuisfonds

Drs. J.A.M. (Koos) van Haasteren

 • Lid Raad van Toezicht
 • Voorzitter Audit Commissie

Benoeming
1e termijn: 1-4-2014 t/m 31-3-2018
2e termijn: 1-4-2018 t/m 31-3-2022

Expertise

 • financiën
 • audit
 • bedrijfsleven

Functie
Voormalig vice-president SABIC Europe

Nevenfuncties

 • Bestuurslid van de Stichting Jazz Maastricht
 • Voorzitter van Stichting Kindervallei
 • Voorzitter Stichting Ronald McDonald Huis Maastricht

Prof. dr. A.G (Alain) Dupont

 • Lid Raad van Toezicht
 • Voorzitter Remuneratiecommissie

Benoeming
1e termijn, 1-9-2019 t/m 31-8-2023

Expertise

 • arts (internist-klinisch farmacoloog), biomedisch wetenschapper
 • bestuurlijke en toezichthoudende ervaring
 • ziekenhuis en medisch faculteitsbeheer

Functie
Hoogleraar Farmacologie en prodecaan Faculteit Geneeskunde en Farmacie, Vrije Universiteit Brussel

Nevenfuncties

 • Ere-voorzitter Raad van Bestuur en voorzitter Beleidscomité van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie
 • Lid en voormalig voorzitter van de Commissie voor Tegemoetkoming Geneesmiddelen (België)
 • Lid van de Hoge Raad voor Geneesheer Specialisten (België)
 • Lid van de ‘KCE Trials Prioritisation Group’ (Federaal Kenniscentrum, België)

Dr. J. (Jennifer) Barnes

 • Lid Raad van Toezicht
 • Vertrouwenspersoon Universiteitsraad

Benoeming
1e termijn: 1-7-2017 t/m 30-6-2021

Expertise

 • musicoloog
 • hoger onderwijs
 • kunst en cultuur
 • internationale samenwerkingsverbanden
 • speciale adviseur

Functie
Partner bij Saxton Bampfylde

Nevenfuncties

 • The University of Suffolk Board of Directors
 • Cambridge India Research Foundation
 • Non-Executive Director University of Oman Development Board
 • Non-Executive Director Vestd, London