Raad van Toezicht

Mr. A. E. (Annelies) van der Pauw

 • Voorzitter Raad van Toezicht (per 1-12-2017)

Expertise
 (Bestuurlijke) ervaring op het gebied van corporate governance
  Juridische en strategische vraagstukken in grote dan wel complexe corporaties en (overheids)organisaties

Functie
 
Partner bij het internationaal advocatenkantoor Allen & Overy LLP

Nevenfuncties
 Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Mondriaan Fonds, het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed
 Bestuurslid van het Prinses Beatrix Spierfonds
  Vice voorzitter van het Institute of War & Peace Reporting (IWPR Nederland)
  Lid van de Raad van Commissarissen van ICEPAY B.V.

Dr. L.J. (Renk) Roborgh

 Voorzitter Auditcommissie
 Lid Raad van Toezicht transnationale Universiteit Limburg

Benoeming
1e termijn: 1-9-2013 t/m 31-8-2017

Expertise
 Hoger Onderwijsbestel
 internationale vraagstukken

Functie
Voormalig Directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie (DGHBWE)

Nevenfuncties

 • Lid Dagelijks Bestuur Clingendael
 • Lid Raad van Advies Leidse Onderwijsinstellingen
 • Lid Raad van Wijzen Fundashon Kalidat Profeshonal Edukashonal Kòrsou KPEK
 • Voorzitter Raad van Toezicht ROC Tilburg
 • Lid Raad van Toezicht Scheepvaart en Transport College
 • Bestuurslid Stichting Post-academische medische cursussen in Indonesië

Drs. J.A.M. (Koos) van Haasteren

 • Lid Audit Commissie

Benoeming
1e termijn: 1-4-2014 t/m 31-3-2018

Expertise

 • financieën
 • audit
 • bedrijfsleven

Functie
Voormalig vice-president SABIC Europe

Nevenfuncties
 Bestuurder van Alloksys Life Sciences BV en AMRIF BV
 Bestuurslid van de Stichting Jazz Maastricht
 Bestuurslid van de Stichting Bright Creations 

 

Prof. dr. M. (Marc) Groenhuijsen

 Lid Raad van Toezicht

Benoeming
1e termijn: 1-9-2015 t/m 31-8-2019

Expertise
 wetenschapper
 uitgebreide bestuurlijke en toezichthoudende ervaring en internationaal netwerk 

Functie
Hoogleraar straf(proces)recht en victimologie Universiteit van Tilburg.

 

Nevenfuncties
 Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Rotterdam
 Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem
 Lid KNAW
 Voorzitter Klachtencommissie ongewenst gedrag Stichting De Runne Goirle
 Lid Raad van Advies Stichting Nexus
 Lid Board of Directors van de International Society of Criminology
 Lid Bestuur Stichting Fonds Slachtofferhulp
 President Executive Committee of the World Society of Victimology
 Member International Advisory Board of the South Asian Society of Criminology and Victimology
 Voorzitter Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de KNAW

Dr. J. (Jennifer) Barnes

 • Vertrouwenspersoon Universiteitsraad

Benoeming
1e termijn: 1-7-2017 t/m 30-6-2021

Expertise

 • musicoloog
 • hoger onderwijs
 • kunst en cultuur
 • internationale samenwerkingsverbanden
 • speciale adviseur

Functie
Partner bij Saxton Bampfylde

Nevenfuncties

 • The University of Suffolk Board of Directors
 • Cambridge India Research Foundation
 • Non-Executive Director University of Oman Development Board
 • Non-Executive Director Vestd, London