Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht toetst het beleid van het College van Bestuur en ziet toe op de algemene gang van zaken binnen de universiteit. Daarnaast fungeert de Raad als klankbord voor en adviseur van het bestuurscollege. De Raad van Toezicht is verantwoording verschuldigd aan de minister van onderwijs. Meer informatie over de samenstelling en taken van de Raad van Toezicht en de naleving van gedragscodes vindt u op onze gedragscode pagina.

Mr. A. E. (Annelies) van der Pauw

 • Voorzitter Raad van Toezicht (per 1-12-2017)
 • Lid Remuneratiecommissie

Benoeming
1e termijn: 1-12-2017 t/m 30-11-2021
2e termijn: 1-12-2021 t/m 30-11-2025

Expertise
 (Bestuurlijke) ervaring op het gebied van corporate governance
  Juridische en strategische vraagstukken in grote dan wel complexe ondernemingen en (overheids)organisaties

Functie
Voormalig partner bij het internationaal advocatenkantoor Allen & Overy LLP: strategisch en juridisch adviseur

Nevenfuncties

 • Lid van de Raad van Commissarissen van NatWest Markets N.V. en RBS Holdings N.V.
 • Lid van de Raad van Commissarissen van IMC B.V.
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stedelijk Museum Amsterdam
 • Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Preferente Aandelen Randstad
 • Bestuurslid van het Prinses Beatrix Spierfonds
 • Voorzitter Raad van Advies Quadrum Fonds - Quadrum Capital 
 • Bestuurslid AkzoNobel Art Foundation
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Potamos

Drs. J.H. (Hans) de Groene

 • Lid Raad van Toezicht
 • Voorzitter Audit Commissie

Benoeming
1e termijn: 1-1-2019 t/m 31-12-2022
2e termijn: 1-1-2023 t/m 31-12-2026

Expertise

 • Onderzoeks- en innovatiebeleid
 • Wetenschaps- en Hoger onderwijsbestel 

Functie
Directeur van Vewin, de Vereniging van waterbedrijven in Nederland

Nevenfuncties 

 • Directeur Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 
 • Lid van de Raad van Advies van Deltares 
 • Lid van het bestuur van het Schilthuisfonds 

Prof. dr. A.G (Alain) Dupont

 • Lid Raad van Toezicht
 • Voorzitter Remuneratiecommissie


Benoeming
1e termijn, 1-9-2019 t/m 31-8-2023

Expertise

 • arts (internist-klinisch farmacoloog), biomedisch wetenschapper
 • bestuurlijke en toezichthoudende ervaring 
 • ziekenhuis en medisch faculteitsbeheer

Functie
Emeritus-Hoogleraar Farmacologie en prodecaan Faculteit Geneeskunde en Farmacie, Vrije Universiteit Brussel

Nevenfuncties

 • Ere-voorzitter Raad van Bestuur en voorzitter Beleidscomité van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie
 • Lid en voormalig voorzitter van de Commissie voor Tegemoetkoming Geneesmiddelen (België) 
 • Lid van de Hoge Raad voor Geneesheer Specialisten (België) 
 • Lid van de ‘KCE Trials Prioritisation Group’ (Federaal Kenniscentrum, België)

Dr. J. (Jennifer) Barnes

 • Lid Raad van Toezicht
 • Vertrouwenspersoon Universiteitsraad

Benoeming
1e termijn: 1-7-2017 t/m 30-6-2021
2e termijn: 1-7-2021 t/m 30-6-2025

Expertise

 • governance
 • hoger onderwijs
 • kunst en cultuur
 • internationale samenwerkingsverbanden
 • duurzame veranderingsprocessen

Functie
Partner bij Saxton Bampfylde

Nevenfuncties

 • Deputy chair of the Board of
  Directors University of Suffolk

 • Non-Executive Director Vestd, London 

A. (Angelique) Palmen

 • Lid Raad van Toezicht
 • Lid Audit Commissie

Benoeming
1e termijn: 1-9-2021 t/m 31-8-2025

Expertises

 • Ondernemer en strategisch en financieel expert 

Functies
CFO,  F. Ruijters Groep

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Commissarissen Maastricht Aachen Airport
 • Lid Raad van Toezicht Goudse
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg