Raad van Toezicht

Mr. A. E. (Annelies) van der Pauw

 • Voorzitter Raad van Toezicht (per 1-12-2017)
 • Lid Remuneratiecommissie

Expertise
 (Bestuurlijke) ervaring op het gebied van corporate governance
  Juridische en strategische vraagstukken in grote dan wel complexe ondernemingen en (overheids)organisaties

Functie
Voormalig partner bij het internationaal advocatenkantoor Allen & Overy LLP: strategisch en juridisch adviseur

Nevenfuncties

 • Lid van de Raad van Commissarissen van NatWest Markets N.V. en RBS Holdings N.V.
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stedelijk Museum Amsterdam
 • Lid van de Raad van  Commissarissen van ICEPAY B.V.
 • Bestuurslid AkzoNobel Art Foundation
 • Bestuurslid van het Prinses Beatrix Spierfonds
 • Voorzitter Raad van Advies Quadrum Fonds – Quadrum Capital
 • Bestuurslid Young Pianist Foundation

Drs. J.H. (Hans) de Groene

 • Lid Raad van Toezicht
 • Lid Audit Commissie

Benoeming
1e termijn: 1-1-2019 t/m 31-12-2022

Expertise

 • Onderzoeks- en innovatiebeleid
 • Wetenschaps- en Hoger onderwijsbestel

Functie
Directeur van Vewin, de Vereniging van waterbedrijven in Nederland

Nevenfuncties

 • Directeur Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
 • Lid van de Raad van Advies van Deltares
 • Lid van het bestuur van het Schilthuisfonds

Drs. J.A.M. (Koos) van Haasteren

 • Lid Raad van Toezicht
 • Voorzitter Audit Commissie

Benoeming
1e termijn: 1-4-2014 t/m 31-3-2018
2e termijn: 1-4-2018 t/m 31-3-2022

Expertise

 • financiën
 • audit
 • bedrijfsleven

Functie

 • Voormalig vice-president SABIC Europe
 • Managing Director Bona iDea Advisory BV

Nevenfuncties

 • Bestuurslid van de Stichting Jazz Maastricht
 • Voorzitter van Stichting Kindervallei
 • Voorzitter Stichting Ronald McDonald Huis Maastricht

Prof. dr. A.G (Alain) Dupont

 • Lid Raad van Toezicht
 • Voorzitter Remuneratiecommissie

Benoeming
1e termijn, 1-9-2019 t/m 31-8-2023

Expertise

 • arts (internist-klinisch farmacoloog), biomedisch wetenschapper
 • bestuurlijke en toezichthoudende ervaring
 • ziekenhuis en medisch faculteitsbeheer

Functie
Hoogleraar Farmacologie en prodecaan Faculteit Geneeskunde en Farmacie, Vrije Universiteit Brussel

Nevenfuncties

 • Ere-voorzitter Raad van Bestuur en voorzitter Beleidscomité van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie
 • Lid en voormalig voorzitter van de Commissie voor Tegemoetkoming Geneesmiddelen (België)
 • Lid van de Hoge Raad voor Geneesheer Specialisten (België)
 • Lid van de ‘KCE Trials Prioritisation Group’ (Federaal Kenniscentrum, België)

Dr. J. (Jennifer) Barnes

 • Lid Raad van Toezicht
 • Vertrouwenspersoon Universiteitsraad

Benoeming
1e termijn: 1-7-2017 t/m 30-6-2021

Expertise

 • musicoloog
 • hoger onderwijs
 • kunst en cultuur
 • internationale samenwerkingsverbanden
 • speciale adviseur

Functie
Partner bij Saxton Bampfylde

Nevenfuncties

 • The University of Suffolk Board of Directors
 • Cambridge India Research Foundation
 • Non-Executive Director University of Oman Development Board
 • Non-Executive Director Vestd, London