Raad van Toezicht

Mr. A. E. (Annelies) van der Pauw

 • Voorzitter Raad van Toezicht (per 1-12-2017)
 • Lid Remuneratiecommissie

Benoeming
1e termijn: 1-12-2017 t/m 30-11-2021
2e termijn: 1-12-2021 t/m 30-11-2025

Expertise
 (Bestuurlijke) ervaring op het gebied van corporate governance
  Juridische en strategische vraagstukken in grote dan wel complexe ondernemingen en (overheids)organisaties

Functie
Voormalig partner bij het internationaal advocatenkantoor Allen & Overy LLP: strategisch en juridisch adviseur

Nevenfuncties

 • Lid van de Raad van Commissarissen van NatWest Markets N.V. en RBS Holdings N.V.
 • Lid van de Raad van Commissarissen van IMC B.V.
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stedelijk Museum Amsterdam
 • Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Preferente Aandelen Randstad
 • Bestuurslid van het Prinses Beatrix Spierfonds
 • Voorzitter Raad van Advies Quadrum Fonds - Quadrum Capital 
 • Bestuurslid AkzoNobel Art Foundation

Drs. J.H. (Hans) de Groene

 • Lid Raad van Toezicht
 • Lid Audit Commissie

Benoeming
1e termijn: 1-1-2019 t/m 31-12-2022

Expertise

 • Onderzoeks- en innovatiebeleid
 • Wetenschaps- en Hoger onderwijsbestel 

Functie
Directeur van Vewin, de Vereniging van waterbedrijven in Nederland

Nevenfuncties 

 • Directeur Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 
 • Lid van de Raad van Advies van Deltares 
 • Lid van het bestuur van het Schilthuisfonds 

Prof. dr. A.G (Alain) Dupont

 • Lid Raad van Toezicht
 • Voorzitter Remuneratiecommissie

Benoeming
1e termijn, 1-9-2019 t/m 31-8-2023

Expertise

 • arts (internist-klinisch farmacoloog), biomedisch wetenschapper
 • bestuurlijke en toezichthoudende ervaring 
 • ziekenhuis en medisch faculteitsbeheer

Functie
Emeritus-Hoogleraar Farmacologie en prodecaan Faculteit Geneeskunde en Farmacie, Vrije Universiteit Brussel

Nevenfuncties

 • Ere-voorzitter Raad van Bestuur en voorzitter Beleidscomité van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie
 • Lid en voormalig voorzitter van de Commissie voor Tegemoetkoming Geneesmiddelen (België) 
 • Lid van de Hoge Raad voor Geneesheer Specialisten (België) 
 • Lid van de ‘KCE Trials Prioritisation Group’ (Federaal Kenniscentrum, België)

Dr. J. (Jennifer) Barnes

 • Lid Raad van Toezicht
 • Vertrouwenspersoon Universiteitsraad

Benoeming
1e termijn: 1-7-2017 t/m 30-6-2021
2e termijn: 1-7-2021 t/m 30-6-2025

Expertise

 • musicoloog
 • hoger onderwijs
 • kunst en cultuur
 • internationale samenwerkingsverbanden
 • speciale adviseur

Functie
Partner bij Saxton Bampfylde

Nevenfuncties

 • The University of Suffolk Board of Directors
 • Cambridge India Research Foundation 
 • Non-Executive Director University of Oman Development Board
 • Non-Executive Director Vestd, London 

A. (Angelique) Palmen

 • Lid Raad van Toezicht
 • Lid Audit Commissie

Benoeming
1e termijn: 1-9-2021 t/m 31-8-2025

Expertises

 • Ondernemer en strategisch en financieel expert 

Functies
Strategisch adviseur, Ruijters
Funding Adviseur Mijnwater (tijdelijk)
Strategisch crisis regisseur watersnoodramp Sevagram (tijdelijk)

Nevenfuncties

 • Lid RVC | Maastricht Aachen Airport| 2021 – HEDEN
 • Lid RVT | Discovery Museum | 2016 – HEDEN
 • Lid RVT | Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg| 2016 – HEDEN