Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht toetst het beleid van het College van Bestuur en ziet toe op de algemene gang van zaken binnen de universiteit. Daarnaast fungeert de Raad als klankbord voor en adviseur van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht is verantwoording verschuldigd aan de minister van onderwijs. Meer informatie over de samenstelling en taken van de Raad van Toezicht en de naleving van gedragscodes vindt u op onze gedragscode pagina.

Mr. A. E. (Annelies) van der Pauw

 • Voorzitter Raad van Toezicht (per 1-12-2017)
 • Lid Remuneratiecommissie

Benoeming
1e termijn: 1-12-2017 t/m 30-11-2021
2e termijn: 1-12-2021 t/m 30-11-2025

Expertise
 (Bestuurlijke) ervaring op het gebied van corporate governance
  Juridische en strategische vraagstukken in grote dan wel complexe ondernemingen en (overheids)organisaties

Functie
Voormalig partner bij het internationaal advocatenkantoor Allen & Overy LLP: strategisch en juridisch adviseur

Nevenfuncties

 • Lid van de Raad van Commissarissen van NatWest Markets N.V. en RBS Holdings N.V. 

 • Lid van de Raad van Commissarissen van IMC B.V. en IMC Trading B.V.

 • Voorzitter Raad van Toezicht Stedelijk Museum Amsterdam

 • Voorzitter Bestuur STAK Preferente Aandelen Randstad

 • Bestuurslid Stichting Preferente Aandelen C van Lanschot Kempen B.V.

 • Voorzitter Raad van Advies Quadrum Fonds – Quadrum Capital 

 • Bestuurslid AkzoNobel Art Foundation

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Potamos

 • Lid bestuur Stichting Cultuurfonds France Nederland

Drs. J.H. (Hans) de Groene

 • Lid Raad van Toezicht
 • Voorzitter Audit Commissie

Benoeming
1e termijn: 1-1-2019 t/m 31-12-2022
2e termijn: 1-1-2023 t/m 31-12-2026

Expertise
 Onderzoeks- en innovatiebeleid
 Wetenschaps- en Hoger onderwijsbestel 

Functie
 Directeur van Vewin, de Vereniging van waterbedrijven in Nederland

Nevenfuncties 

 • Directeur Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 
 • Lid van de Raad van Advies van Deltares 
 • Lid van het bestuur van het Schilthuisfonds 

Prof. dr. A.G (Alain) Dupont

 • Lid Raad van Toezicht
 • Voorzitter Remuneratiecommissie


Benoeming
1e termijn, 1-9-2019 t/m 31-8-2023
2e termijn, 1-9-2023 t/m 31-8-2027

Expertise
 Arts (internist-klinisch farmacoloog), biomedisch wetenschapper
 Bestuurlijke en toezichthoudende ervaring 
 Ziekenhuis en medisch faculteitsbeheer

Functie
 Emeritus-Hoogleraar Farmacologie en prodecaan Faculteit Geneeskunde en Farmacie, Vrije Universiteit Brussel

Nevenfuncties

 • Ere-voorzitter Raad van Bestuur en voorzitter Beleidscomité van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie
 • Lid en voormalig voorzitter van de Commissie voor Tegemoetkoming Geneesmiddelen (België) 
 • Lid van de Hoge Raad voor Geneesheer Specialisten (België) 
 • Lid van de ‘KCE Trials Prioritisation Group’ (Federaal Kenniscentrum, België)

Dr. J. (Jennifer) Barnes

 • Lid Raad van Toezicht
 • Vertrouwenspersoon Universiteitsraad

Benoeming
1e termijn: 1-7-2017 t/m 30-6-2021
2e termijn: 1-7-2021 t/m 30-6-2025

Expertise
 Governance
 Hoger onderwijs
 Kunst en cultuur
 Internationale samenwerkingsverbanden
 Duurzame veranderingsprocessen

Functie
 Founder, Barnes Executive Coaching
 Sr Adviser Saxton Bampfylde  

Nevenfuncties

 • Deputy Chairman, The University of Suffolk Board of Directors
 • Advisor,  Vestd, London

A. (Angelique) Palmen

 • Lid Raad van Toezicht
 • Lid Audit Commissie

Benoeming
1e termijn: 1-9-2021 t/m 31-8-2025

Expertises
 Ondernemer en strategisch en financieel expert 

Functies
 CFO,  F. Ruijters Groep
 DGA Drs. A.G.L. Palmen BV

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Commissarissen  | Maastricht Aachen Airport
 • Lid Raad van Toezicht | Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg
 • Lid Raad van Commissarissen | Goudse