Prof. dr. Pamela Habibović

Rector Magnificus Universiteit Maastricht

Prof. dr. Pamela Habibović (1977) is hoogleraar Anorganische Biomaterialen aan de Universiteit Maastricht. Sinds februari 2022 bekleedt zij de functie van Rector Magnificus van de Universiteit Maastricht. Habibović was een founding partner van MERLN Institute for Technology-Inspired Regenerative Medicine, opgericht in 2014, en voorzitter van MERLN's Department for Instructive Biomaterials Engineering. Tussen 2019 en 2022 was zij wetenschappelijk directeur van MERLN.

Na haar opleiding als chemisch ingenieur, promoveerde Habibović in 2005 aan de University of Twente, op het onderwerp materialen voor biomedische toepassingen. Na postdoctoraal onderzoek aan het Children's Hospital Boston en McGill University, startte ze in 2008 haar onderzoeksgroep aan de University of Twente. In 2014 maakte ze de overstap naar de Universiteit Maastricht. De belangrijkste focus van haar onderzoek ligt op synthetische bottransplantaat substituten, bio-anorganische chemie, nanomaterialen voor theranostics binnen regeneratieve geneeskunde en high-throughput benaderingen in onderzoek naar biomaterialen. Voor haar onderzoek ontving zij de prestigieuze Veni, Vidi, Aspasia en Zwaartekracht subsidies van de Nederlandse Onderzoeksraad NWO, naast andere externe onderzoeksfondsen.

Habibović was voorzitter van de European Society for Biomaterials tussen 2017 en 2021 en Associate Editor van het RSC tijdschrift Biomaterials Science tussen 2019 en 2022. In 2017 ontving zij de Jean Leray Award van de European Society for Biomaterials en in 2021 werd zij verkozen tot Fellow van de Royal Society of Chemistry. Ze heeft meer dan 100 peer-review artikelen gepubliceerd over het onderwerp biomaterialen en regeneratieve geneeskunde.

Rectoraat

Janice Jacobs 
+31 43 38 83153

rectoraat@maastrichtuniversity.nl

Nevenfuncties uit hoofde van hoofdfunctie:

 • EWORA, Institutioneel lid
 • Nederlands Studenten Orkest, Lid Adviesraad
 • Philharmonie Zuidnederland, Ambassadeur
 • Research Project Maastricht 2023-2024, Lid Adviesraad

 • Student Wellbeing, Lid/Voorzitter Adviesraad
 • SWUM, Bestuurslid/Voorzitter
 • Universiteiten van Nederland, Lid Stuurgroep SOO

 • Universiteiten van Nederland, Lid Rectorencollege

 • Regiegroep Studiesucces Caribische studenten, Lid

Research publicaties

 Prof. dr. Pamela Habibović

Overige nevenfuncties:

 • Elsevier Journal Acta Biomaterialia, Lid Redactieraad
 • RegMed XB, Lid Strategische Adviesraad 
 • Royal Society of Chemistry Journal Biomaterials Science, Lid Redactieraad
 • Wiley Journal Advanced Healthcare Materials, Lid Redactieraad 
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Lid Adviescommissie Starters- en Stimuleringsbeurzen

 • Bioceramics 34 conference, Lid Internationale Wetenschappelijke Commissie

 • World Biomaterials Congress 2024, Lid Internationale Adviescommissie