Expertisecentrum Pijn en Revalidatie (EPR)

Project: Revalidatie en innovatie voor chronische musculoskeletale pijn

Inzicht in en verbeteren van de revalidatie voor volwassenen met chronische pijn aan het  houdings- en bewegingsapparaat.

Het project richt zich op volwassenen met langdurige pijn aan het houdings- en bewegingsapparaat, ofwel chronische musculoskeletale pijn. Een veelgebruikte behandeling voor deze doelgroep is interdisciplinaire revalidatie. Hierbij werken zorgprofessionals van verschillende disciplines als behandelteam samen aan het verbeteren van het functioneren, de zelfredzaamheid, de eigen regie en de participatie van de cliënt. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Centrum Integrale Revalidatie (CIR revalidatie), gespecialiseerd in een dergelijke behandeling.

Het onderzoek bestaat uit diverse deelprojecten. Een eerste doelstelling is het beoordelen van de effecten van de interdisciplinaire behandeling op de korte en de lange termijn. Ook zal het onderliggende werkingsmechanisme van de behandeling ontrafeld worden. Deze kennis wordt vervolgens gebruikt voor het ontwikkelen van een model om te kunnen voorspellen hoe groot de kans is dat een cliënt baat zal hebben bij de interdisciplinaire behandeling. Daarnaast vindt er een evaluatie plaats van de ervaringen van cliënten en behandelaren met de behandeling. De haalbaarheid en effecten van enkele specifieke behandelvormen worden apart onder de loep genomen, namelijk van online revalidatie ten tijde van de COVID pandemie en ‘exposure in vivo’ behandeling voor bewegingsangst. Tenslotte is er aandacht voor meetinstrumenten door een literatuurstudie en het onderzoeken van de kwaliteit van veelal vragenlijsten.

chronisch musculoskeletale pijn

Loopduur van het project: 2019-2022

Hoofdonderzoeker: Rob Smeets
Postdoc onderzoeker: Laura Beckers

Subsidiegever: Deelprojecten krijgen ondersteuning door de KIEM 2020 regeling en een subsidie van Universiteitsfonds Limburg/SWOL.

Website: https://cir.nl/