Expertisecentrum Pijn en Revalidatie (EPR)

Project: Werkingsmechanismen voor pijn-gerelateerde beperkingen en pijnrevalidatie

Inzicht in waarom sommige mensen chronische pijn en beperkingen daarvan ervaren en anderen niet, welke factoren daaraan bijdragen en hoe behandelingen werken om het leven van mensen met pijn te verbeteren.

De onderzoekslijn bestaat uit verschillende deelprojecten. Een deel richt zich op volwassenen met pijn die revalideren om hun functioneren te verbeteren. Het BrainEXPain project bijv. is een MRI studie, waarin we kijken naar het brein en welke veranderingen in het brein we zien als mensen de behandeling Exposure in Vivo (EXP) krijgen. Eerste resultaten laten zien dat na EXP de zogenaamde angst-netwerken in het brein anders reageren op het zien van bewegingen en activiteiten die voorheen met pijn werden geassocieerd. Ook laten deze angst-netwerken andere patronen zien als we kijken naar het brein tijdens rust (dus als de gedachten vrij afdwalen). Nieuwere studies zullen zich ook richten op vermijdingsgedrag en hoe ons brein de beslissing maakt om een bepaalde situatie te vermijden of toch maar te benaderen, als er bijv. een beloning mee gepaard gaat. En welke rol speelt stress daarin?

Een ander deel richt zich op jongeren. Aan de hand van vragenlijsten willen we meer inzicht verkrijgen in welke factoren een rol spelen in pijn-gerelateerde beperkingen. Denk daarbij aan angsten of depressieve gevoelens, of bepaalde gedachten over pijn. We zijn ook geïnteresseerd in de ouders en welke rol zij spelen. In een meer experimenteel onderzoek kijken we naar hoe (het lichaam van) ouders reageren als ze hun kind met pijn zien. Reageert het lichaam anders dan als ze hun kind met verdriet zien? En reageert het anders dan bij andere (onbekende) kinderen met chronische pijn? En wat voor een rol speelt deze zogenaamde empathische stress?

Door inzicht te krijgen in werkingsmechanismen, willen we chronische pijn en beperkingen door pijn beter begrijpen. We hopen dan nog beter behandelingen te kunnen kiezen en bestaande behandelingen nog sterker te maken.

voetballende familie

Hoofdonderzoeker: Inge Timmers
Partners: Jeroen de Jong, Amanda Kaas (ter nagedachtenis), Mariëlle Goossens, Jeanine Verbunt, Rob Smeets

Subsidiegever: Europese Commissie Marie Skłodowska-Curie Actions, Universiteitsfonds Limburg/SWOL, Stiching Sint Anadal, Stichting Esperance, Raad van Bestuur MUMC+

Werkingsmechanismen pijn