Nieuws

 • FL_Law building

  Keuzegids Hoger Onderwijs 2018: bachelors Fiscaal Recht en European Law School op de 1e plaats

  15-11-2017

  De Keuzegids 2018 laat een mooie score zien voor de Maastrichtse rechtenopleidingen. Zowel de bachelor Fiscaal Recht als de bachelor European Law School staan op de eerste plaats in deze ranglijst. De bachelor Rechtsgeleerdheid klimt naar een goede derde plaats.

 • Brenda Yamba 1
 • Keuzegids 2017

  Keuzegids Bachelors 2018: kwaliteitszegel voor drie UM colleges

  15-11-2017

  De Keuzegids Bachelors 2018 die vandaag verschijnt, laat een mooie stijgende lijn zien in de scores van onze universiteit. Dankzij de beoordelingen van onze studenten hebben veel opleidingen een goede vooruitgang geboekt. Bijzonder is dat alle drie de UM colleges een kwaliteitszegel behaald hebben. Dit zegel geeft aan dat zij als topopleiding worden beoordeeld. Opvallend is dat University College Venlo voor het eerst meedoet en meteen de eerste plaats behaalt. Maar ook de scores van University College Maastricht en het Maastricht Science Programma laten een stabiele toppositie zien in de Keuzegids.

 • Sarah

  “Er is hier niet één goed of fout”

  15-11-2017

  In de Week van de Internationale Student presenteren we dagelijks een nieuw verhaal. Deze keer Sarah Weingartz uit Duitsland.

 • CostasGeorgiades

  “Ik heb ver weg van huis een thuis gevonden”

  14-11-2017

  In de Week van de Internationale Student presenteren we dagelijks een nieuw verhaal. Vandaag: Costas Georgiades uit Cyprus.

 • Aangenaam: Centraal Promovendi Platform

  14-11-2017

  Een korte kennismaking met het werk van het Centraal Promovendi Platform.

 • ITEM Jaarconferentie 2017 © Vera van Vliet

  Het belang van grenseffectentoetsing wederom bekrachtigd

  13-11-2017

  Kunnen bepaalde regels het dagelijks leven van grensbewoners beïnvloeden? Door middel van een effectentoets kan de impact van bepaalde richtlijnen gemeten worden. Het Expertisecentrum ITEM (Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility) maakt zich sterk om de effecten van wetgeving en beleid voor grensregio’s in kaart te brengen. In dit kader publiceerde ITEM op vrijdag 10 november jl. haar jaarlijkse Grenseffectenrapportage 2017.

 • 25 jaar NUTRIM: baanbrekend onderzoek door samenwerking

  13-11-2017

  NUTRIM - een van de zes onderzoeksscholen binnen de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences - bestaat 25 jaar. In een kwart eeuw heeft het instituut een reputatie van formaat opgebouwd op het gebied van voeding en metabolisme.

 • Diversity and inclusiveness

  Focus op Diversiteit en Inclusiviteit

  13-11-2017

  Op 8 november vond aan de UM een bijeenkomst plaats die geheel was gericht op een strategische, universiteitsbrede invoering van beleid op het gebied van Diversiteit en Inclusiviteit. Tijdens het ochtendprogramma deelden decanen, directeuren, vertegenwoordigers van de U-Raad, het Lokaal Overleg en andere universitaire gremia hun ervaringen en ideeën

 • FL_jan_eijsbouts2.jpg

  Prof. Jan Eijsbouts project leider in Business and Human Rights International Arbitration Project

  13-11-2017

  The Hague Institute for Global Justice is launching a project to resolve business and human rights disputes using international arbitration. The aim is to help provide access to remedy within the framework of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights.

Abonneren op Nieuws