Two girls in China: In de voetsporen van de Jezuïeten

Samantha Jenkins (UK) en Angelica Giombini (Italië), twee enthousiaste studenten van de Universiteit Maastricht (UM), maken in augustus een reis door China. De leidraad voor hun reis is de China Illustrata, een zeventiende-eeuwse verzameling reisverslagen van de jezuïet Athanasius Kircher. Zij krijgen een unieke kans om de huidige gewoonten van de lokale bevolking te vergelijken met de beschrijvingen in de reisverslagen van Kircher. Met dit initiatief wil de Universiteitsbibliotheek (UB) de prachtig geïllustreerde historische reisboeken in haar Bijzondere Collecties onder de aandacht brengen bij een breder publiek.

Samantha Jenkins van het University College Maastricht is één van de gelukkigen: “Ik houd me vooral bezig met wetenschappelijke journalistiek. Wat me vooral fascineert is hoe mensen vroeger en nu leven. Deze reis is voor mij dé kans om te doen wat ik het leukste vind en aan mijn carrière te bouwen.”
Haar reisgenoot is Angelica Giombini: “Ik heb een grote passie voor humanitaire wetenschappen en ben erg geïnteresseerd in geschiedenis, kunst en oosterse beschavingen en heb veel zin in dit avontuur.”

‘Two girls on Expedition in China’ staat symbool voor de waarden waarvoor de UM staat: kennisvergaring voortbouwend op al eerder opgedane kennis, een internationale oriëntatie met een open blik naar de wereld kijkend en het uitdagen van de student om zich te ontwikkelen.

Reis digitaal mee
Tijdens en ook na hun reis houden de twee studenten een blog bij op http://library.maastrichtuniversity.nl/two-girls-in-china. Van de mooiste beelden zullen zij een documentaire maken. Verder staan lezingen, workshops en exposities op het programma.

route two girls in china

China Illustrata Het werk van Kircher is interessant omdat het een van de bestsellers en meest verspreide boeken was in het China van de zeventiende eeuw, aldus voormalig UM-studente Anna Haverkamp in haar essay over het Europese beeld van China in de zeventiende eeuw. In de China Illustrata (of Toonneel van China) beschrijft Kircher de Chinese cultuur (waaronder kleding, gender, eten, tradities en religie) voorzien van een enorme hoeveelheid afbeeldingen. Het werk is in verschillende vertalingen online te vinden op http://documents.library.maastrichtuniversity.nl/open/4f9ecf51-b4a7-404c-a91e-10f0a55391a8.

Jubileum Universiteit Maastricht
In 2016 viert de UM haar 40-jarig bestaan. Tijdens dit jubileumjaar organiseert de universiteit verschillende activiteiten, zowel binnen de instelling als in de stad Maastricht. ‘Two Girls on  Expedition in China’ is één van die activiteiten. De reis naar China is mogelijk dankzij de steun van het Universiteitsfonds en het Academisch Erfgoed Maastricht Fonds.

Lees ook