28 juli 2016

Two girls in China: In de voetsporen van de Jezuïeten

Samantha Jenkins (UK) en Angelica Giombini (Italië), twee enthousiaste studenten van de Universiteit Maastricht (UM), maken in augustus een reis door China. De leidraad voor hun reis is de China Illustrata, een zeventiende-eeuwse verzameling reisverslagen van de jezuïet Athanasius Kircher. Zij krijgen een unieke kans om de huidige gewoonten van de lokale bevolking te vergelijken met de beschrijvingen in de reisverslagen van Kircher. Met dit initiatief wil de Universiteitsbibliotheek (UB) de prachtig geïllustreerde historische reisboeken in haar Bijzondere Collecties onder de aandacht brengen bij een breder publiek.