ITEM Evenement

Succesvolle ITEM-Benelux Workshop over Kwalificatie-erkenning in Europa

 

Op 15 november 2018 vond de ITEM-Benelux Workshop “Kwalificaties erkennen over Europese grenzen: Een uitwisseling van ervaringen en goede praktijken” plaats bij het Benelux Secretariaat-Generaal in Brussel. De workshop bracht verschillende stakeholders op het regionale, nationale en Europese niveau samen.

De workshop, die door expertisecentrum ITEM en de Benelux gezamenlijk georganiseerd werd, ging over de wijze waarop kwalificaties in de EU worden erkend. De doelstelling van de dag was om erkenning en transparantie in verschillende regionale en institutionele contexten te analyseren. Zo werd er in een tweetal panels ingezoomd op uitdagingen en goede praktijken in de Benelux-Duitsland regio en in de Europese Unie als geheel. Daarbij werd onder andere gekeken naar initiatieven zoals het Duitse platform “Anerkennung-in-deutschland.de”, Europass en het Europees Kwalificatieraamwerk. Door middel van presentaties maakten deelnemers kennis met onder andere de Zwitserse erkenningspraktijk en het huidige initiatief van de Europese Commissie voor automatische erkenning. Gedurende de workshop werd tevens het B-solutions project ter ontwikkeling van roadmaps en factsheets voor de erkenning van kansrijke beroepen gepresenteerd.

Tijdens de workshop werd duidelijk dat grensoverschrijdend werken in de loop der jaren wel degelijk gemakkelijker is geworden. Daarnaast wordt er meer samengewerkt waardoor onder andere drempels voor burgers afgebouwd worden en erkenningsprocedures vergemakkelijkt worden. Ondanks alle inspanningen en initiatieven die erop gericht zijn een positieve erkenningssituatie te realiseren blijkt er toch nog ruimte voor verbetering te zijn. Bestaande uitdagingen komen voort uit verschillen in de implementatie van Europese instrumenten. Ook blijkt erkenning, ondanks politieke steun, “op de grond” soms lastig te regelen te zijn. Daar waar al veel bereikt is voor verbeterde erkenning op het gebied van het hoger onderwijs, dient er meer aandacht te worden besteed aan het beroepsonderwijs. Meer samenwerking en een vergroot bewustzijn spelen tot slot een centrale rol in de verbetering van erkenningsprocedures.

Lees ook

  • Op woensdag 15 maart 2023 zijn er verkiezingen in Nederland. We stemmen dan voor de Provinciale Staten en het Waterschap. Zeven van de twaalf Nederlandse provincies grenst aan een buurland. Grensoverschrijdende samenwerking en een oog voor grensregio’s is dan ook extra belangrijk. Volgens de...

  • De Faculteit der Rechtsgeleerdheid is onlangs verhuisd naar een tweede gebouw, omdat zij geen ruimte meer had in het Oud Gouvernement. De nieuwe locatie - Huis Hustinx - ligt pal naast het bestaande faculteitsgebouw. De twee worden gescheiden door een (niet zo aantrekkelijke) parkeerplaats. Daarom...

  • >Het belang van grensoverschrijdende samenwerking manifesteert zich meer dan ooit tijdens de coronapandemie. Multi-level governance vormt het fundament bij het maken van vervolgstappen; elkaar opzoeken en relaties bestendigen in alle lagen, zowel in bestuur, politiek als praktijk. Dit bleek tijdens...

Meer nieuws