Prestigieuze Europese subsidie voor veelbelovende onderzoekers UM

Wetenschappers Daniel Keszthelyi en Anna Beckers van Universiteit Maastricht (UM) ontvangen een prestigieuze Europese subsidie voor onderzoekers die nog aan het begin van hun academische carrière staan. Het duo krijgt de zogenoemde Starting Grant van de European Research Council. De gelden maken deel uit van het Horizon Europe programma. In totaal zagen 408 wetenschappers in heel Europa dit jaar hun onderzoeksvoorstellen gehonoreerd met een ERC Starting Grant.

Prikkelbare darm

Hoogleraar Daniel Keszthelyi krijgt 1,5 miljoen euro voor innovatief onderzoek naar de werking van neurostimulatie bij de behandeling van het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS). Keszthelyi is hoofd van de onderafdeling Maag-Darm-Lever ziekten van het Maastricht UMC+ en onderzoeker bij NUTRIM, School for Nutrition and Translational Research in Metabolism. Naar schatting heeft ruim 6% van de Nederlanders het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS), een chronische darmaandoening die zich kenmerkt door vaak en hevige buikpijn, buikkrampen, problemen met ontlasting, een opgezette buik of winderigheid. Een mogelijke oorzaak van PDS is verstoring van de hersen-darm-as, de communicatie tussen de hersenen en de darmen en vice versa. Keszthelyi veronderstelt dat met autonome neuromodulatie herstel van deze disbalans mogelijk is. Zijn nieuwe onderzoek richt zich dan ook specifiek hier op. Meer informatie is te vinden in dit nieuwsbericht van het Maastricht UMC+.

Wereldwijde waardeketens

Anna Beckers is universitair hoofddocent Privaatrecht en Rechtsmethodiek aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. Zij krijgt 1,5 miljoen euro om een ​​team op te zetten dat werkt aan de ontwikkeling van een nieuw wettelijk kader voor mondiale waardeketens. Wereldwijde waardeketens zijn de onderling verbonden handelsstructuren van grondstof tot product, of dat nu voor een mobiele telefoon is, een T-shirt, of de brandstof die je bij het tankstation afneemt. Deze waardeketens zijn al vaker onderwerp geweest van economisch en sociologisch onderzoek, maar als juridische categorie zijn ze nog onbekend. Het doel van het CHAINLAW-project is dan ook om wereldwijde waardeketens vanuit juridisch perspectief te onderzoeken. Vervolgens is het de bedoeling om geschikte en effectieve wetgeving te ontwikkelen om deze handelsstructuren te reguleren. Tegelijkertijd richt Beckers zich op passende benaderingen van ketenaansprakelijkheid. Haar project richt zich daarbij niet enkel op wettelijke regels, maar ook op private documenten, zoals bijvoorbeeld de contracten tussen verschillende partijen. Maar je kunt ook denken aan particuliere certificeringssystemen, of technische oplossingen voor supply chain governance zoals softwaresystemen.