LAWNOTATION ontvangt infrastructure grant

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat onder andere het LAWNOTATION voorstel wordt gefinancierd via het Sectorplan Rechtsgeleerdheid. LAWNOTATION is een initiatief van Digital Legal Lab dat Nederlandse universiteiten samenbrengt die werken aan Digital Legal Studies.

Het project beoogt een infrastructuur te ontwikkelen die onderzoekers op het gebied van recht, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen in staat stelt juridische documenten zoals wetgeving en rechterlijke uitspraken systematisch te analyseren. De infrastructuur zal toegang tot en het delen van gegevens mogelijk maken - juridische gegevens en annotatieschema's (huidige en toekomstige) toegankelijk maken voor annotatie- en analysedoeleinden, een annotatieplatform ontwikkelen, en voorzien in een gebruikersinterface. Dit moet resulteren in meer kwalitatief hoogstaande FAIR data over juridisch onderzoek.

Het project zal worden uitgevoerd door het Maastricht Law and Tech LabBISS - Brightlands Institute for Smart Society, Radboud University Nijmegen, Tilburg UniversityUniversity of GroningenUvA, en TNO.

Een team van ontwikkelaars zal nauw samenwerken met onderzoekers uit de sociale en geesteswetenschappen (SSH) aan de verbeterde toegang tot juridisch materiaal, waarvan zowel SSH-onderzoekers als de samenleving als geheel zullen profiteren.

Lees ook

  • Op vrijdag 17 november 2023 vond de ITEM jaarconferentie plaats in het provinciehuis van Den Haag waarin het thema mobiliteit en infrastructuur centraal stond. De gezamenlijke bevinding was dat er nog veel moet worden gewerkt aan het bewustzijn van benodigde prioriteit, het inzetten van (bestaande)...

  • Uit een analyse in de jaarlijkse Grenseffectenrapportage van expertisecentrum ITEM (onderdeel van de Universiteit Maastricht) blijkt dat met name grensregio’s nog een blinde vlek vormen in het streven naar brede welvaart. Het ITEM-rapport is vandaag gepresenteerd tijdens een conferentie in Den Haag.

  • Het College van Bestuur van de UM heeft dr. Maja Brkan per 1 november 2023 benoemd tot bijzonder hoogleraar Digitalisation and EU Law.

Meer nieuws