Studenten werken samen ter bevordering van inclusieve mobiliteit in de Euregio Maas-Rijn

 

Tijdens de tweede week van september 2018 wordt de eerste Euregio Summer School gehouden. De week staat in het teken van de grensoverschrijdende mobiliteit in het digitale tijdperk en vindt plaats op verschillende locaties in de Euregio Maas-Rijn. Een van de organisatoren is het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM.

7 Universiteiten en hogescholen - Drie landen - Eén doel: 
De eerste Euregio Summer School ontwikkelt toekomstvisies over het thema "Improving inclusive Mobility in the Digital Age" in de Euregio Maas-Rijn.

Op initiatief van de regio Aken - Zweckverband wordt in de week van 10 tot 14 september 2018 in het kader van het Interreg-project HYPEREGIO-EarlyTech voor het eerst een grensoverschrijdende en multidisciplinaire zomercursus in de Euregio Maas-Rijn georganiseerd.

45 studenten van verschillende studierichtingen van hogescholen en universiteiten van Aken, Hasselt, Heerlen, Luik en Maastricht werken een week lang samen aan ideeën, visies en oplossingen voor de verschillende vormen van grensoverschrijdende mobiliteit die het dagelijkse leven van mensen in de Euregio Maas-Rijn in het digitale tijdperk verrijken en vergemakkelijken. Studenten worden begeleid door professoren van Euregionale universiteiten en hogescholen die interessante inzichten geven in de basisprincipes van moderne conceptontwikkeling, zoals prototyping, "Design Thinking" en "Business Model Canvas".

Om de opgedane kennis naar de praktijk te brengen, bezoeken studenten dagelijks een andere onderzoeksinstelling in de Euregio Maas-Rijn. De "Corda Campus" in Hasselt dient als uitvalsbasis en opent de Zomerschool, gevolgd door de "Wijk van Morgen" in Heerlen, de "ID Campus" in Luik en het "Maastricht International Centre". Daar zullen studenten lokale steun ontvangen van euregionale experts zoals het partnerproject EMR Connect, dat innovatieve benaderingen van grensoverschrijdende mobiliteitsoplossingen zal verdiepen. 

Het programma wordt afgesloten met avondevenementen in de respectievelijke steden, waarmee het partnerproject YouRegion de culturele diversiteit en de hoge levenskwaliteit in de respectievelijke steden van de EMR tastbaar maakt.

Voor meer informatie zie de programma-flyer.