Grensregio’s als voorbeeld voor de rest van Europa

ITEM jubileumconferentie ‘Bouwen aan grensoverschrijdende samenwerking’ groot succes

Op 21 en 22 november vond de vijfde jaarconferentie, een jubileum editie dus, van ITEM plaats in Provincie Overijssel. Beleidsmakers, politici en wetenschappers kwamen in Enschede samen om te bouwen aan grensoverschrijdende samenwerking. Hoogtepunten waren de best cases over grensoverschrijdende samenwerking bij veiligheid en zorg, en de presentatie van de jaarlijkse grenseffectenrapportage van ITEM. Ook gaven de Commissaris van de Koning van Overijssel, dhr. Heidema, de burgemeester van Enschede, dhr. Van Veldhuizen, de Duitse ambassadeur in Nederland Dhr. Brengelmann en Duits parlementslid dhr. Fricke hun visie op grensoverschrijdende samenwerking. Er werd in de talen Duits, Nederlands en Engels gesproken wat het geheel natuurlijk een Europees tintje gaf.
 

Grensoverschrijdende zorg & veiligheid

Donderdag 21 november stond in het teken van grensoverschrijdende zorg & veiligheid: een van de beweegredenen voor de start van grensoverschrijdende initiatieven en samenwerking in de vorige eeuw, aldus burgemeester van Haaksbergen, tevens voorzitter van EUREGIO, dhr. Welten. Mevr. Ramakers (EMRIC) gaf uitleg over grensoverschrijdende spoedeisende diensten en de obstakels waar zij mee te maken krijgen. In de toespraken van mr. Valls (directeur Working Community of the Pyrenees) en dhr. Wouters (BENEGO) werden de deelnemers meegenomen van grensoverschrijdende zorg op de Frans/Spaanse grens door middel van een ziekenhuis op de grens naar de Belgisch-Nederlandse grens met grensoverschrijdende ambulancezorg. Uit beide regio’s bleek het grote belang van grensoverschrijdende zorg: voor een goede en snelle zorg hebben we elkaar nodig. Ondanks de noodzaak blijken er nog veel knelpunten te zijn. Zo mag een ambulance vaak niet terug de grens over als er opiaten aan boord zijn.


De grensregio’s: hier komt het echte Europa naar voren

Op vrijdag 22 november gaven zowel de burgemeester van Enschede als de Overijsselse Commissaris van de Koning aan dat grensregio’s als voorbeeld kunnen dienen voor de rest van Europa. Commissaris van de Koning dhr. Heidema zei dat het opbouwen van ‘grensontkennende’ relaties de sleutel is die leidt tot een succesvolle samenwerking. Gedeputeerde van Overijssel dhr Roy De Witte voegde eraan toe: “Zonder grens ligt de provincie Overijssel en Oost-Nederland in het hart van West-Europa, tussen de Randstad en het Rurhgebied in”. Duits parlementslid dhr. Otto Fricke benoemde de bijzondere samenwerking in de Benelux en brak een lans voor Duitsland om er ook meer samenwerking mee te zoeken. Zowel de dhr. Dirk Peeters van de Europese Commissie –DG Regio als plv. Secretaris Generaal van de Benelux dhr. Luuk Blom hebben op beide dagen de toegevoegde waarde laten zien van het gebruik van juridische instrumenten om grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen.

 

ITEM jaarconferentie
Duitse Ambassadeur Dirk Brengelmann

Nieuwe ambtenarenwet zorgt voor onduidelijkheid bij grenswerkers

Ieder jaar presenteert ITEM haar grensrapportage tijdens de conferentie. Ook dit jaar is er gewerkt aan 6 dossiers waarbij is onderzocht wat de effecten zijn van allerlei regels op de grensregio’s en hoe er binnen de grensregio’s beter kan worden samengewerkt. Een van de belangrijkste dossiers gaat over de nieuwe Nederlandse ambtenarenwet (WNRA). Deze wet kan gevolgen hebben voor de sociale zekerheid van grenswerkers Nederlandse universiteiten en academische ziekenhuizen.

Nog meer samenwerking nodig

Dhr. de Witte (Gedeputeerde provincie Overijssel) en Dhr. van ’t Hoog (Gedeputeerde provincie Gelderland) waren het erover eens dat er nog nooit zo veel aandacht was voor grensoverschrijdende samenwerking, maar dat er nog steeds ruimte is voor vooruitgang. Daarom besloot de directeur van ITEM, Prof. Anouk Bollen, met de drie kernwaarden van ITEM: kennis, verbinden en samenwerken. Kennis is waar ITEM voor staat en verbinden doen we door de maatschappelijke vertaalslag te maken. Dat doen we samen, door samen te werken. Daarin hebben we elkaar allemaal nodig en dat is waar we de komende jaren mee aan de slag gaan.

ITEM jaarconferentie
logo ITEM jaarconferentie 2020

Lees ook