ITEM Onderzoek

ITEM Grenseffectenrapportage

ITEM publiceert Grenseffectenrapportage voor 2018

De ITEM Grenseffectenrapportage 2018 is gepubliceerd! De ITEM Grenseffectenrapportage 2018 bevat zes dossiers op het gebied van zeer uiteenlopende grensoverschrijdende onderwerpen waarin effecten op grensregio’s en/of grensoverschrijdende mobiliteit aan de orde zijn. Zo wordt in het Dossier Baukindergeld de voorgestelde Duitse maatregel ter bevordering van het woonbezit van jonge gezinnen op grenseffecten onderzocht. Deze voorgestelde maatregel lijkt in strijd te zijn met EU-recht daar het grensarbeiders, die in Duitsland werken maar woonachtig zijn buiten Duitsland, dupeert. ITEM adviseert op dit punt tijdens de parlementaire behandeling van nieuwe wetgeving een coherente analyse op te nemen van de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor grensarbeiders.  In het dossier Sociale zekerheid wordt de sociale zekerheidspositie van niet-standaard werkenden (bijv. platformwerkers die voor Uber, Deliveroo etc. werken) in een grensoverschrijdende werkrelatie onder de loep genomen. Men kan niet langer heen om de stijging van de nieuwe arbeidsvormen en arbeidsovereenkomsten zoals oproepwerk, deeltijdwerk, onregelmatig werk etc. De huidige Europese regels gaan echter nog steeds uit van de fysieke aanwezigheid op een werkplek. ITEM adviseert dat zowel de huidige nationale wetgeving als de Europese verordeningen aangescherpt of aangepast moeten worden. 

De resultaten van de Grenseffectenrapportage zijn onderaan te vinden.

 
Projectomschrijving Ga naar Grenseffectenrapportage 2018 2017 2016

Projectomschrijving

Wanneer: Jaarlijks (januari t/m september)
Onderwerp: arbeidsmobiliteit
Titel: 'Grenseffectenrapportage'

Wat zijn de effecten van nationaal en EU beleid en wetgeving op grensregio’s?

Worden grensarbeiders getroffen door recent doorgevoerd of binnenkort te verwachten nationaal of EU beleid/wetgeving?

Een van de belangrijkste doelstellingen van het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and mobility / ITEM is om jaarlijks een grenseffecten beoordelingsrapportage op te stellen en uit te voeren. Er is momenteel een gebrek aan informatie aangaande de (verwachte) effecten van nationaal en EU beleid en wetgeving op grensregio’s. De jaarlijkse grenseffecten beoordeling van ITEM zal de effecten aan het licht brengen.

Het doel van de grenseffectenbeoordeling van ITEM is het bestuderen van belangrijke ex ante en ex post wetgevings- en beleidsgerelateerde dossiers van de Europese Unie, nationale (Nederland, België, Duitsland, Luxemburg) en regionale autoriteiten (i.e. Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Vlaanderen, Wallonië, Duitstalige Gemeenschap) die grensarbeiders, grensoverschrijdende samenwerking en regionale socio-economische ontwikkeling (positief of negatief) treffen. 

De beoordeling biedt aanvullende inzichten in nationale en EU initiatieven en streeft ernaar om een waardevol instrument en hulpmiddel voor beleidsmakers te zijn bij het nemen van beslissingen aangaande grensregio’s.

Elk jaar wordt er een selectie gemaakt van de belangrijkste onderwerpen die het meest geschikt zijn voor onderzoek en nauwkeurige analyse, op basis van input van belanghebbenden.

Cross-border Impact Assessment 2018 - afgerond