15 november 2018
ITEM Nieuws

Grenswerkers geen aanspraak op Baukindergeld

Afgelopen maart heeft de Duitse coalitie ingestemd met een subsidie die tot doel heeft het eigen woningbezit van jonge gezinnen financieel te stimuleren. Enkel inwoners van Duitsland komen in aanmerking. Wat betekent dit voor belastingplichtige grenswerkers? Volgens expertisecentrum ITEM is de voorwaarde om in aanmerking te komen voor Baukindergeld een beperking op de Europese vrijheden. Het Baukindergeld werd in het kader van ITEM’s jaarlijke Grenseffectenrapportage onderzocht.