ITEM geeft knelpunten weer omtrent erkenning van kwalificaties

Knelpunten en voorgestelde oplossingen – Erkenning van kwalificaties

Wanneer professionals en studenten verhuizen naar andere landen om daar te werken of te studeren, is erkenning van hun kwalificaties waarschijnlijk nodig. Verschillende instrumenten en procedures bestaan afhankelijk van de mobiliteitsdoeleinden. Ondanks het feit dat zulke instrumenten voornamelijk bedoeld zijn om mobiliteit te faciliteren, kunnen knelpunten in de praktijk toch ontstaan.

De erkenning van kwalificaties wordt gekenmerkt door pluriformiteit. Het onderwerp betreft een groot aantal onderwijs- en trainingsprogramma's, beroepen, bevoegde autoriteiten en burgers. Deze veelheid is terug te zien in de knelpunten die zich voordoen wanneer kwalificaties in de EU worden erkend. De bijgevoegde lijst geeft een overzicht van enkele voorbeeldknelpunten inclusief voorgestelde oplossingen gerelateerd aan de erkenning van kwalificaties voortvloeiende uit ITEM's casuïstiek en onderzoek.