5 juli 2018
ITEM Nieuws

Extra grote onzekerheden in grensregio’s door verhoging lage BTW tarief

 

In het regeerakkoord van kabinet Rutte-III is de intentie vastgelegd om het lage btw-tarief per 1 januari 2019 te verhogen van 6% naar 9%.1 De tariefverhoging heeft betrekking op onder meer groente, fruit en veel andere voedingsmiddelen, geneesmiddelen, boeken en reparatiediensten voor kleding, schoeisel en fietsen. Door de btw-verhoging komt het lage btw-tarief in Nederland hoger te liggen dan het laagste btw-tarief in België (6%) en het lage tarief in Duitsland (7%).  Wat betekent deze aangekondigde BTW verhoging voor Nederlandse grensregio’s? Lees meer over de onderzoeksresultaten en aanbevelingen in ITEM’s rapport ‘Verkenning van grenseffecten van verhoging van lage Btw-tarief’.

 

1: Vertrouwen in de toekomst (Regeerakkoord kabinet Rutte-III), 2017, p. 63, 65.