27 maart 2020

Informatie over het coronavirus (COVID-19)

Update #22: 27 maart, 17.10 uur

Beste leden van de UM-gemeenschap,

Nadat de Nederlandse regering op 12 maart de eerste drastische maatregelen nam in de strijd tegen COVID-19, zijn we nu ongeveer twee weken verder. Het is een reis waarvan niemand het eindpunt nog kent.

De inmiddels wereldwijde crisis grijpt diep in op ons leven, zowel professioneel als persoonlijk, zo wordt door ons ook ten volle onderkend. Zorgen over je eigen gezondheid en over de gezondheid van de mensen van wie je houdt. Zorgen over je studie, je onderzoek, misschien ook over je toekomst. Medewerkers en studenten met kinderen die van de ene op de andere dag werk en zorg voor kinderen moeten combineren, met steeds meer beperkingen die – om zeer begrijpelijke redenen – door de overheid worden opgelegd. Internationale studenten en medewerkers die ver van Maastricht, of juist in Maastricht ver van hun familie en vrienden moeten blijven. Zorgen, stress en verdriet: de coronacrisis vergt veel van ons allemaal.

Het Crisis Management Team van de Universiteit Maastricht laat zich bij zijn acties en overwegingen iedere dag opnieuw zo veel als mogelijk leiden door belangen van studenten en medewerkers. In samenspraak met collega-universiteiten en de Nederlandse overheid, proberen we de juiste antwoorden te vinden op de vele vragen die er leven. Waar nodig en waar mogelijk passen we maatwerk toe, bijvoorbeeld wanneer het specifieke (internationale) karakter van onze universiteit daarom vraagt. En soms hebben we op enig moment nog geen antwoord op een vraag of zorg, omdat wij, of de sector samen met de overheid, nog meer tijd nodig heeft om tot zo’n antwoord te komen. Er liggen immers nergens ‘handboeken’ of ‘richtlijnen’ waar we in deze uitzonderlijke situatie op terug kunnen vallen.

Tegelijkertijd is het hartverwarmend om te zien dat de crisis ook het beste uit mensen haalt. We zien creativiteit en flexibiliteit, bijvoorbeeld bij het online onderwijs. We zien mooie initiatieven van studenten en medewerkers om mensen in nood te helpen. We zien hoe wetenschappers hun bijdrage leveren op medisch en ander vlak.

‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’ is de slogan van de campagne waarmee de Rijksoverheid de strijd tegen het virus aanbindt. Wij ervaren dagelijks nog een extra dimensie van dat ‘samen’: de saamhorigheid binnen onze gemeenschap en vanuit onze gemeenschap naar de maatschappij. Dat stemt ons dankbaar. En dat motiveert ons - om ‘samen’ met jullie – onze bijdrage te blijven leveren in de bestrijding van de gevolgen van COVID-19.

We zeiden het al eerder, en herhalen het hier: pas goed op jezelf, op je naasten en op elkaar.

En blijf vooral gezond!

Crisis Management Team
 

Hulp aan studenten en medewerkers in het buitenland

Sinds de uitbraak van de COVID-19 pandemie heeft de Universiteit Maastricht de status van studenten en medewerkers zorgvuldig in kaart gebracht/nauwlettend gevolgd. Via de International Relations Officers (IRO’s) en HR-adviseurs van elke faculteit, wordt voortdurend met studenten en medewerkers gecommuniceerd over hun situatie en eventuele behoefte aan bijstand.

De grote meerderheid van hen is inmiddels teruggekeerd naar huis of heeft aangegeven dat ze op een veilige plek zijn en hun studie online kunnen voortzetten. Op dit moment heeft de UM contact met circa dertig studenten en ongeveer tien medewerkers die problemen hebben met hun repatriëring naar Nederland of ander thuisland, meestal vanwege annulering van hun vlucht.

Deze personen wordt verzocht zich te laten registreren via het platform Bijzondere Bijstand Buitenland dat wordt beheerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en zich te melden bij de ambassade en/of het consulaat in het land waar zij verblijven. Daarnaast participeert de UM in het Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs waarin Nederlandse universiteiten en HBO’s samenwerken met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, met wie individuele gevallen besproken worden en naar oplossingen wordt gezocht.

De UM is tevens in nauw contact met de partneruniversiteiten in het buitenland, die de repatriëring faciliteren van hun uitwisselingsstudenten die aan de UM verblijven.

Hiermee zullen we doorgaan totdat alle studenten en medewerkers die naar huis willen daadwerkelijk de mogelijkheid hebben om terug te keren.

Jaargesprekken en beoordelingsgesprekken

Ten tijde van de coronacrisis is de UM in een mum van tijd veranderd in een online organisatie waarin de meeste mensen van thuis uit werken. We hebben online vergadertools ingezet en proberen uit wat voor ons het beste werkt, in allerlei situaties. Jaargesprekken en beoordelingsgesprekken voeren mensen het liefst in een persoonlijke setting, waarbij je ook even de tijd neemt voor dat gesprek. De UM heeft een richtlijn opgesteld over hoe hiermee om te gaan in de huidige situatie. Deze is vertaald naar de FAQ’s voor medewerkers.

Gratis ReadSpeaker software licentie voor álle UM studenten

UM studenten, óók als zij niet in het bezit zijn van een dyslexieverklaring, kunnen tijdelijk tot 31 juli 2020 gratis een ReadSpeaker TextAid licentie aanvragen. TextAid is een online tool die zorgt voor ondersteuning bij het lezen en tekstverwerken. TextAid maakt gebruik van een tekst-naar-spraak mogelijkheid. Met deze tool beschik je over zowel een geschreven als gesproken versie van jouw geüploade documenten. Er is een meeleescursor aanwezig waardoor TextAid jou zowel auditief als visueel kan ondersteunen. Wil je tot 31 juli 2020 gebruik maken van deze gratis licentie, surf dan naar TextAid en log in door op Sign in with Office 365 te klikken. Indien dit niet lukt, stuur dan een mail met in het onderwerp vermeld 'Aanvraag TextAid’ en je student ID naar Disability Support.

Steunpunt Corona gemeente Maastricht

De gemeente Maastricht heeft Steunpunt Corona ingericht, met (tweetalige) informatie voor inwoners van Maastricht, bijvoorbeeld over de gemeentelijke dienstverlening en (hulp)initiatieven: https://www.gemeentemaastricht.nl/steunpunt-corona-voor-inwoners