31 augustus 2020

Informatie over het coronavirus (COVID-19)

Update #53, 31 augustus 2020

Dit nieuwe academisch jaar markeert het einde van onze reeks corona-updates. De afgelopen maanden kon je ze wekelijks hier online teruglezen. Vanaf nu informeren we je over coronagerelateerde zaken via mail, intranet, social media, UM-nieuws, of je leidinggevende (afhankelijk van de boodschap).

Terug- en vooruitblik

Half maart 2020 moest de UM, net als alle andere Nederlandse universiteiten, haar deuren sluiten vanwege de coronacrisis. Dit vroeg veel van onze hele academische gemeenschap. Het opgetuigde Crisis Management Team deed er de navolgende maanden alles aan om onze medewerkers en studenten, plus andere stakeholders als promovendi en aankomende studenten zo goed mogelijk te ondersteunen. Zodat onderwijs kon plaatsvinden, zij het in een totaal nieuwe vorm. Zodat collega’s konden vergaderen en mensen die echt ‘on campus’ moesten zijn, hier ook de ruimte voor kregen. In de voorbije maanden zijn medewerkers uit alle geledingen betrokken geweest bij de voorbereidingen van een begeleide opstart van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Gezondheid en veiligheid van eenieder staan daarbij centraal.

Op de vier domeinen: onderwijs, onderzoek, studenten en medewerkers zijn tal van maatregelen getroffen en richtlijnen opgesteld.

  Een terugblik op al die maatregelen en een vooruitblik naar het nieuwe academisch jaar vind je hier

UM & COVID-19
  Alle actuele corona-gerelateerde informatie vind je hier