Het UM Green Office: Wereldwijde Pionier & UM Duurzaamheidsversneller

 

Het Maastricht University Green Office was het eerste in de wereld en de beweging heeft zich verspreid naar inmiddels 101 Green Offices wereldwijd. In dit artikel blikt het UM Green Office terug op hoe ver het is gekomen sinds de oprichting in 2010 en wat het in de toekomst wil bereiken. Met de recente lancering van het UM Green Network hebben studenten en medewerkers nu meer mogelijkheden dan ooit tevoren om zich in te zetten voor impactvolle duurzaamheidsinitiatieven.

's Werelds eerste Green Office

Halverwege 2009 kwam een groep studenten van de Universiteit Maastricht bij elkaar aan een keukentafel om te brainstormen over een nieuwe benadering van duurzaamheid. Na een jaar van visiedocumenten opstellen, overleggen met medewerkers en uiteindelijk onderhandelen met het College van Bestuur, opende het Maastricht University Green Office officieel in september 2010. De intentie was om institutionele middelen en innovatieve ideeën van studenten samen te brengen. We spraken met Felix Spira, een van de oprichtende studenten, en Anselm Grahl, een sleutelfiguur in de ontwikkeling van het UM Green Office, om meer te weten te komen over de oorspronkelijke Green Office-structuur en hoe deze het duurzaamheidskader van collega-universiteiten heeft beïnvloed.

Felix vertelt dat het UM Green Office eerst bestond uit negen studentmedewerkers verdeeld over vier pijlers - onderzoek, onderwijs, bedrijfsvoering en gemeenschap - en een milieuadviseur van de universiteit. Wat betreft het eerste duurzaamheidsmanagement legde Felix uit dat "veel duurzaamheidscommissies de middelen [misten] om echte verandering door te voeren ... en het grootste nadeel was dat de studenten onvoldoende betrokken waren."

First Green Office Team
The UM Green Office student team in 2015, including Anselm Grahl 3rd from the right.

Het nieuwe studententeam zette zich in om een dynamisch duurzaamheidsproces in Maastricht te introduceren. Enkele vroege successen waren de toename van biologisch en duurzaam voedsel, de introductie van afvalscheiding en de installatie van zonnecellen. Ze begonnen ook met het publiceren van jaarlijkse duurzaamheidsrapporten en richtten het Maastricht University Journal of Sustainability Studies op. In januari 2012 keurde de universiteit het ontwerp van het duurzaamheidsbeleid van de UM Green Office goed - Maastricht University Sustainability Vision 2030 - waarbij meer dan 200 studenten en medewerkers betrokken waren. Het zou echter nog vele jaren duren voordat de universiteit een significante institutionele integratie van duurzaamheid in de organisatie zag. Anselm beschreef "weerstand van verschillende belanghebbenden in de universiteit" tijdens zijn tijd bij de UM Green Office van 2012-2016, omdat het "niet altijd serieus werd genomen omdat het alleen studenten waren."

We wensten ons dat er in die tijd meer medewerkers betrokken waren bij het ondersteunen van de Green Office, maar er was weerstand.
Anselm Grahl

Het Green Office breidt uit

Na een paar jaar van effectieve initiatieven, had het UM Green Office prijzen gewonnen en internationale aandacht gekregen, met de eerste copycat aan de Wageningen Universiteit. Felix en een kleine groep medestudenten richtten een sociale onderneming op met de naam rootAbility om de verspreiding van het door hen bedachte "Green Office Model" te formaliseren en te stimuleren. Het model bestond uit zes kenmerken - een kernteam van studenten, toegewezen kantoorruimte, ondersteuning van het personeel, universitair mandaat, studentenvrijwilligers en financiering - en was gecentreerd rond de oorspronkelijke vier pijlers. Het volgde een holistische benadering om duurzaamheid te integreren in de activiteiten van de universiteit en kon worden aangepast aan de context van verschillende instellingen. Felix benadrukte het belang van het open-source bedrijfsmodel van rootAbility, dat educatief materiaal biedt in de vorm van online cursussen, video's, handboeken, onderzoeksrapporten en casestudies. Anselm sloot zich na zijn afstuderen aan bij rootAbility en ondersteunde uiteindelijk de overgang naar het internationale netwerk van de Green Office Movement. De beweging onderschrijft nog steeds de toegankelijke en aanpasbare waarde van het Green Office Model, dat zelfs werd bekroond met de UNESCO-Japan Prize for Education for Sustainable Development. Na slechts 12 jaar heeft de beweging een bloeiende wereldwijde duurzaamheidsimpact gecultiveerd onder instellingen voor hoger onderwijs met 101 Green Offices, meer dan 800 succesvolle projecten, meer dan 1000 banen voor studenten en medewerkers en miljoenen euro's gemobiliseerd voor initiatievenfondsen.

-lees verder onder de afbeelding-

Wat mij motiveerde was het potentieel van het model. We hadden een concept dat werkte en het was gemakkelijk uit te leggen aan mensen ... om de sector van het hoger onderwijs te kunnen veranderen.
Felix Spira
Green Office collage

Ons huidige duurzaamheidslandschap

Terwijl het oorspronkelijke Green Office-model zich wereldwijd uitbreidde, onderging het UM Green Office zijn eigen transformatie. Het duurzaamheidsbeleid dat in 2012 bij de UM werd aangenomen, heeft zich ontwikkeld tot de uitgebreide, geïntegreerde structuur binnen de universiteit die we vandaag de dag zien. Vanaf 2021 is het aangepaste Sustainable UM2030 framework met succes op weg naar de visie "duurzaamheid verankeren in het DNA van de Universiteit Maastricht". Deze strategie heeft het UM Green Office opgericht als de schakel tussen de studentengemeenschap en de SUM2030 Taskforce. Wij spraken met Ahmed Hussain, voorzitter van het UM Green Office, over de unieke positie van het UM Green Office. 

Het UM Green Office, dat nu uit drie studentmedewerkers en een faculteitsvoorzitter bestaat, ondersteunt SUM2030 door veranderingen te stimuleren op studentenniveau en buiten de universiteit. Ahmed legde uit dat "alles wat we doen via het UM Green Office in lijn is met de strategie die via de Raad van Toezicht Duurzaamheid en de SUM2030 Taskforce komt, maar dat we dan de katalysator en implementatiepartner worden om de strategie uit te voeren". Sinds Ahmed in augustus de duurzaamheidssfeer van de universiteit betrad, heeft hij nagedacht over hoe hij het UM Green Office en de structurele takken van het SUM2030-programma kon uitbreiden. Op 8 december lanceerde het nieuwe UM Green Network haar dynamische community. Het UM Green Network omvat nog meer toegewijde medewerkers en studenten om meer initiatieven te organiseren en uit te voeren. Twee speerpunten zijn de zes UM Faculty Green Teams om duurzaamheid te integreren binnen hun faculteiten en de Sustainability Hub om ruimte te bieden aan duurzaamheidsinitiatieven van studenten. Het eerste UM Green Team bestond al bij FPN voordat het UM Green Network van start ging. Ahmed "[probeerde] niet alleen het model te kopiëren, maar het in de vorm van een netwerk te gieten waarin al deze faculteiten met elkaar samenwerken." De nieuwe teams werken niet alleen intern samen, maar breiden hun bereik ook uit naar externe belanghebbenden en werken samen met Pre-Zero aan afvalbeheer, een cursus Intervention Mapping en het installeren van bijenkorven. 
De in 2021 geopende Sustainability Hub is gehuisvest in het historische gebouw Tapijn A. De Hub stelt de aangesloten groene studentenorganisaties in staat om duurzaamheid in vele verschillende vormen te promoten. De vijf Circularity Projects staan open voor alle studenten om interactieve, waardevolle initiatieven te verkennen. Ahmed geeft aan dat "[de Hub] een enorm potentieel heeft als we de ruimte maximaal benutten... Op dit moment wordt er veel tijd en energie gestoken in het verzorgen van het gebouw zelf in plaats van de 'Sustainability Hub' als concept." We hebben het geluk dat we kantoorruimtes en een gebouw hebben dat gewijd is aan duurzaamheidsinitiatieven van studenten, iets wat niet alle Green Offices van universiteiten hebben, maar we zijn nog steeds bezig om ons volledige potentieel te cultiveren."

opening sustainability hub

Opening van de Sustainability Hub in 2021.

Onze rol als vooraanstaande duurzaamheidsvernieuwers

De UM Green Office werkt als een katalysator voor de implementatie van duurzaamheid. Toch weten niet veel mensen in Maastricht of in de regio dat we bestaan. Ahmed is van mening dat "de hele bedoeling van het opzetten van dit Green Network ... was om meer bereik en meer zichtbaarheid te creëren, om wat lawaai te maken." Ons grootste evenement van het jaar tot nu toe komt eraan, de Duurzaamheidsdagen, die een kritische test zullen zijn voor de structuur van het UM Green Team, omdat zij de leiding nemen over het ontwerp, de planning en de uitvoering van de activiteiten van elke dag. We hopen dat de nieuwe opzet van de Sustainability Days - verspreid over april, mei en juni - en de directe promotie binnen elke faculteit meer studenten en medewerkers bij elkaar zal brengen dan voorgaande jaren. We willen dat het UM Green Office een bekende studentenafdeling wordt die onze universitaire gemeenschap en externe medewerkers aanmoedigt om onze middelen te gebruiken en effectieve veranderingen teweeg te brengen. Ahmed merkte op dat andere universiteiten geïnteresseerd zijn in ons ingebedde duurzaamheidskader en hoe we in staat zijn om initiatieven effectief uit te voeren. Tijdens de Green Office Movement Sustainability Summit in maart had Ahmed "de kans om te spreken met andere coördinatoren en voorzitters van Green Offices ... en ze waren erg geïntrigeerd door ons model ... We stemmen onze doelstellingen en doelen nauw af op de strategie van de [SUM2030] routekaart, en we hebben een duidelijke visie, waardoor het voor ons gemakkelijk is om beslissingen te nemen en de fondsen en het budget te krijgen." 
Wij geloven dat het UM Green Network ons beter in staat zal stellen om de stem van studenten van onderaf binnen de universiteit te promoten. Onze oprichters van het UM Green Office hebben de institutionele duurzaamheid van het hoger onderwijs in Maastricht en internationaal voor altijd veranderd, en we zullen ernaar streven om onze voorbeeldige nalatenschap hoog te houden door duurzame impact te faciliteren door middel van nieuwe en creatieve benaderingen en door collega Green Offices over de hele wereld te inspireren.  

Als je ooit een idee hebt, of een plan, of een workshop waar je een ruimte of budget voor nodig hebt; wij zijn er voor alle studenten, van alle zes faculteiten, om dat idee te realiseren.
Ahmed Hussain

Door: Katherine Kirkpatrick en Sandy Langenhuizen

Lees ook