EU-normen onder druk in Polen

Waarom ligt een anders zo EU-gezind land als Polen nu op ramkoers met Brussel? En hoeveel schade zal de Unie oplopen door al het gesteggel over de rechtsstaat en andere fundamentele Europese waarden? In haar promotieonderzoek bestudeert Akudo McGee het aanvechten van EU-normen door lidstaten. Als Amerikaans staatsburger van Nigeriaanse afkomst, bekijkt ze de Europese integratie vanuit het perspectief van een buitenstaander met fascinatie en groeiende bezorgdheid.

"De EU is in zijn soort waarschijnlijk het meest succesvolle project ooit maar als je erin bent opgegroeid, is het allemaal heel vanzelfsprekend", zegt Akudo, ter verklaring van de wow-factor die de gemeenschap heeft bij niet-Europeanen. "Voor mij was het echt verbazingwekkend om van buitenaf te zien hoe landen die vroeger elkaars rivalen waren, nu samenwerken binnen het Europese project."

Theo Tamis (tekst), Arjen Schmitz (fotografie)
Akudo McGee

Akudo McGee

Buiten de boot

Akudo's fascinatie is in de afgelopen jaren niet afgenomen, ondanks Brexit en de manier waarop de EU omgaat met het migratievraagstuk en ondanks de passiviteit die Brussel nu aan de dag legt tegenover Polen. "Nee, die fascinatie is gebleven. Het feit dat de EU meerdere crises heeft doorstaan en overwonnen, houdt dat gevoel van verwondering in stand. Helaas zorgt de EU er ook voor dat als je van buiten de EU bent, je er ook buiten blijft staan. Als ik bijvoorbeeld binnen een jaar langer dan drie maanden aaneengesloten het land uitga, dan verlies ik mijn verblijfsvergunning?, ook al woon ik hier."

Fort Europa. De impasse aan de grens met Wit-Rusland als onderdeel van een "hybride oorlogsvoering" tegen westerse liberale democratieën laat een andere kant van de EU zien.
"De speciale voordelen die het leven hier met zich meebrengt, maakt de EU aantrekkelijk voor migranten. Natuurlijk hebben de lidstaten in de afgelopen decennia met zijn allen veel geld en middelen gestoken in de opbouw van dit gemeenschappelijke project. Het systeem was nooit bedoeld om in toenemende mate mensen en landen van buiten op te nemen. Dat is op zich een begrijpelijk argument. Maar het komt te vervallen wanneer je ziet hoe mensen onderweg naar de grens of op zee op gruwelijke wijze om het leven komen. Deze tragedie wordt onderdeel van een politiek steekspel en tot een enorme crisis opgeblazen. Het beeld van de EU als lichtend voorbeeld van integratie is na 2015 onherroepelijk aangetast."

Externe en interne uitdagingen

Het jaar 2015 is volgens Akudo cruciaal voor Europa, niet alleen vanwege de zogenaamde Europese 'migratiecrisis', maar ook door de verkiezingsoverwinning in Polen van de conservatief-rechtse partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS). De naam is ironisch, omdat eenmaal weer aan de macht, de partij direct begon met het afbreken van de structuren die de democratie en de rechtsstaat in Polen garanderen.

PiS bracht het hele rechtssysteem onder verscherpte politieke controle, te beginnen met de hervorming en overname van het Grondwettelijk Tribunaal. "Het Polen van na 2015 is ontsierd door een flagrante schending van fundamentele normen. Ik kijk naar hoe politieke vertegenwoordigers zowel in het verleden als nu de uitholling van die normen en de praktische uitvoering daarvan framen en legitimeren."

Akudo McGee geboren en getogen in Philadelphia en de dochter van Nigeriaanse immigranten. Ze studeerde Duitse taal en culturele studies aan de Universiteit van Pittsburgh en volgde in Amsterdam een master Europese Studies. Nu is ze promovendus aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de UM, waar ze onderzoek doet naar de uitholling van normen in de EU, met Polen als casestudy. Haar onderzoek wordt financieel gesteund door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van de Marie Skłodowska-Curie-subsidieovereenkomst nr. 847596. Daarnaast staat Akudo aan het hoofd van de Nederlandse afdeling van 89 Initiative, Europa's eerste 'denk- en doetank' dat is opgericht om het Europese project nieuw leven in te blazen. De afdeling richt zich op de thema’s klimaat en democratie, en werkt nauw samen met Studio Europa Maastricht.

Akudo McGee

Opkomen voor fundamentele normen

Hoe deze dreiging tegen te gaan? Akudo is van mening dat zelfs de meest inactieve EU-instelling, de Commissie, die altijd voorstander is van dialoog, op een gegeven moment handelend zal moeten optreden. “Zolang dat niet gebeurt - zelfs niet als het Parlement de Commissie voor de rechter daagt en de verontwaardiging van burgers en politici in de EU tot een kookpunt stijgt - zal dat PiS zeker in de kaart spelen." In dat geval zullen volgens Akudo andere instellingen, leden van het Europees Parlement, individuele lidstaten, pressiegroepen of zelfs individuele Europese burgers opstaan om deze flagrante schending van de fundamentele normen en standaarden van de EU een halt toe te roepen.

"Europa heeft al zoveel crises doorstaan; ik zou erg teleurgesteld zijn als dit de crisis is die het Europese project opblaast, maar ik denk niet dat het zo ver komt. De EU heeft nog steeds de mogelijkheid om haar waardigheid en legitimiteit te herwinnen door deze crisis het hoofd te bieden. En door te bewijzen dat zij bereid is eerst intern orde op zaken te brengen voordat ze liberale waarden gaat prediken in het buitenland. Wat dat betreft ben ik zeer optimistisch over de toekomst.”

‘UM & Europa’ in de spotlight
In 2022 bestaat het Verdrag van Maastricht 30 jaar. Een goed moment om weer eens stil te staan bij de Europese eenwording. Van 11 tot en met 13 februari 2022 vindt daarom de bijzondere Conferentie over de Toekomst van Europa plaats in Maastricht. Redenen genoeg voor dé Europese universiteit van Nederland om uit te pakken met een nieuwe serie verhalen, en om al onze informatie rondom ‘de UM en Europa’ nog eens op een rij te zetten. Lees meer.

Lees ook

  • Zelfstandig besluiten nemen bij vergelijkbare situaties doen computers al volop. Maar kunnen zij ook kennis toepassen op nieuwe feiten? Mark Winands, de kersverse hoogleraar Machine Reasoning bij het Department of Advanced Computing Sciences (DACS), ontwikkelt rationeel handelende computerprogramma...

  • Zou het milieu erbij gebaat zijn als we plastic vervangen door papier of glas? Nee, is het verrassende antwoord van Kim Ragaert, hoogleraar Circular Plastics. Zij pleit voor een alternatieve aanpak, gericht op meer bewustwording en kennis op het gebied van recycling.

  • Anne Roefs heeft een Vici-subsidie ​​van € 1,5 miljoen ontvangen . De hoogleraar Psychologie en neurowetenschappen van abnormaal eetgedrag, heeft meerdere malen getwijfeld tussen een carrière als wetenschapper of topkok. Inmiddels is ze gepassioneerd over haar wetenschappelijk onderzoek naar...

Meer nieuws