Milieurechtwetenschappers delen inzichten met studenten

Environmental Law Lecture series

De online toegankelijke lezingenreeks ‘Strengthening EU Environmental Law: Legal Pespectives on Greening Europe’ geeft belangrijke inzichten van Europese wetenschappers op het gebied van milieurecht over hoe het Europese milieurecht bijdraagt om de bescherming van het milieu in Europa én de wereld naar een hoog niveau te tillen. Er worden kritische reflecties gedeeld over de voordelen en tekortkomingen van het huidige EU-acquis rondom milieurecht.

Environmental Law Lectures series

Met de Europese Green Deal die op 11 december 2019 inging, legde de Europese Commissie een ambitieus juridisch programma op tafel, gebaseerd op doelen als nul vervuiling, geen kwaad doen en klimaatneutraliteit. Sindsdien zijn er veel juridische ontwikkelingen geweest en deze gaan nog steeds door, zowel op Europees en nationaal regelgevingsniveau als in de (nationale) rechtbanken. Hoewel inspanningen om het milieu te beschermen dringend nodig zijn, inclusief effectieve implementatie en handhaving, zijn het acquis op regelgevingsgebied en de stroom van jurisprudentie uiterst complex geworden. Dat zorgt voor uitdagingen rondom begrip en de toepassing ervan.

Goed begrip van het Europese milieurecht

Deze lezingenreeks heeft het doel iedereen die geïnteresseerd is in het Europese milieurecht goed inzicht te verwerven over het snel ontwikkelende acquis. Deze reeks startte in de tweede helft van het academische jaar 2022-2023. In dat jaar vonden al zes lezingen plaats. Deze zijn allemaal terug te vinden op het YouTubekanaal van de faculteit.

Tijdens het academische jaar 2023-2024 ging de Environmental Law Lecture series verder met tien nieuwe lezingen. Deze gingen onder andere over toegang tot milieu-informatie, toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden, de rol van EU-agentschappen en de Europese Wetenschappelijke Adviesraad voor Klimaatverandering, de Europese Klimaatwet, het Europese Emissiehandelssysteem, en de wetgeving inzake hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Docenten uit verschillende landen namen deel aan de lezingen, namelijk Cyprus, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Groot-Brittannië/Schotland en Nederland.

Bekijk de lezingenreeks

Ruimte voor discussie

Studenten van de Universiteit Maastricht werden uitgenodigd om deel te nemen aan dit extra curriculair onderdeel op de faculteit. Ongeveer 25 tot 35 studenten woonden de lezingen persoonlijk bij en eenzelfde aantal studenten deed online mee. Deze nieuwe manier om inzichten van wetenschappers op het gebied van milieurecht te delen sluit goed aan op de dynamische en snelle ontwikkelingen van het EU-acquis. Het gaf de wetenschappers de mogelijkheid om op een veel snellere manier de ontwikkelingen te bespreken, vergeleken met de traditionele artikelen of boeken. De discussies na afloop van iedere lezing, hielpen de wetenschappers hun gedachten te verfijnen, óók in het kader van de peer-reviewed publicaties die nog in ontwikkeling zijn.

De Environmental Law Lecture Series is onderdeel van GreenDeal-Net en wordt georganiseerd door MCEL en METRO, in samenwerking met GLaw-Net. De lezingenreeks wordt gecoördineerd door Prof. Marjan Peeters, samen met Liam Siry (promovendus) en Britt van Soest (Law Events Office).

Door: Marjan Peeters.

Lees ook