De rondvraag over de aankomende ITEM grenseffectenrapportage is hierbij van start!

Enquête - ITEM Grenseffectenrapportage 2021

Elk jaar worden ITEM’s stakeholders door middel van een enquête gevraagd dossiersuggesties te doen afhankelijk van hun ervaringen. Via deze enquête kunt u problematieken inzake wet- en regelgeving, beleid en handhaving op Europees, nationaal en regionaal niveau bij ITEM aanleveren.

Mis de kans niet om uw ervaringen met ITEM te delen! U kunt tot en met 18 januari 2020 uw dossiersuggestie indienen.

Het expertisecentrum ITEM geeft met haar jaarlijkse Grenseffectenrapportage meer inzicht in Europese en nationale wets- en beleidsinitiatieven en de effecten daarvan op grensregio’s. De rapportage is bedoeld als waardevol hulpmiddel voor beleidsmakers op regionaal, Nationaal en Europees niveau bij het nemen van beslissingen rondom wet- en regelgeving met (bijkomende) effecten voor grensregio’s. Meer informatie over de ITEM Grenseffectenrapportage alsmede de rapportages 2016 tot en met 2020 leest u hier.

Lever hier uw dossiersuggesties aan

De raadpleging van stakeholders door middel van een enquête is de belangrijke eerste stap in de jaarlijkse ITEM Grenseffectenrapportage. ITEM stelt naar aanleiding van de totale lijst van dossiersuggesties een shortlist van dossiers op die vervolgens door ITEM wetenschappers en experts onderzocht worden.

Het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM voert onderzoek uit naar actuele transnationale en grensoverschrijdende problematieken. Een van de kernactiviteiten is het onderzoeken van de effecten van bestaande en toekomstige wet- en regelgeving, beleid en handhaving in de grensregio door middel van de jaarlijkse ITEM Grenseffectenrapportage.

Bekijk hier de
ITEM Grenseffectenrapportage 2020