Aandacht voor seksuele veiligheid tijdens INKOM 2023

Tijdens de INKOM is afgelopen week aandacht besteed aan de sociale veiligheid van studenten en dan met name aan het seksuele aspect van de omgang met elkaar. Want net als andere universiteiten zet de UM in op het bevorderen van een cultuuromslag naar een sociaal veilige omgeving voor alle studenten. “De focus ligt op preventie, onderwijs en ondersteuning”, zegt programmamanager seksuele veiligheid Joyce Grul. “En het is belangrijk dat het onderwerp onder de aandacht blijft”.

Tijdens de introductieweek werden er flyers uitgedeeld en stond er een stand met informatie over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daaraan is in toenemende mate behoefte. Want veel jonge mensen worden geconfronteerd met ongewenst gedrag van seksuele aard. Tijdens de opleiding krijgt een op de vier studenten te maken met excessen, variërend van nafluiten en intimidatie tot aanranding en verkrachting. Dat percentage is bovengemiddeld. 
 
In maart 2023 heeft de Universiteit Maastricht daarom het Programma Seksuele Veiligheid gestart. De eerste uitvoering ervan viel samen met de start van het nieuwe studiejaar. Joyce Grul is de manager van het programma. Ze is tevreden met de manier waarop het thema tijdens de INKOM onder de aandacht is gebracht. 

Persoonlijk contact

“We hebben ervoor gekozen om de flyer persoonlijk aan de nieuwe studenten te overhandigen. Dus niet weggestopt in het tasje met andere folders dat ze krijgen, maar aangeboden aan elke student met passende aandacht. Op die manier konden we ook hun reacties peilen. Die varieerden van een kort bedankje tot ‘Ja, weet ik al’ of ‘Ojé, daar gaan we weer’”. Op de infomarkt waren uitgebreidere gesprekken waar studenten aangaven erg blij te zijn met deze aandacht op de universiteit. 
 
Die reacties zijn begrijpelijk, zegt Joyce, want er heerst altijd een bijzondere sfeer op de INKOM. “Je voelt de spanning en het enthousiasme onder de jonge studenten. En je weet dat seksuele veiligheid niet het eerste is waaraan ze denken tijdens de introductiedagen.” Toch is er tijdens de introductieweek vaker sprake van grensoverschrijdend seksueel gedrag. “Nu ze de folders in handen hebben gehad, zijn ze in ieder geval op het onderwerp gewezen. Van de studenten die we later in de week spraken, weten we dat er iets is blijven hangen.”

Sexual Safety Programme flyer at INKOM 2023
Sexual safety flyer

De website wijst de weg

De website over seksuele veiligheid die voorafgaand aan de INKOM werd gelanceerd, heeft ook zijn waarde bewezen. Daar staan de instanties vermeld waar men hulp kan inroepen. Het Centrum Seksueel Geweld is daar een van. Via de website werd contact met het centrum gezocht. Ook de weg naar de coördinator van het nieuwe Team Sociale Veiligheid werd gevonden. Daar kwam tijdens de INKOM de eerste melding binnen. 
 
“Elk incident is er een te veel, maar wij zijn er voor iedere melding. Als je wilt praten of ondersteuning nodig hebt, staat de UM voor je klaar,” zegt Joyce. “Uit onderzoek is gebleken dat veel mensen die te maken krijgen met grensoverschrijdend seksueel gedrag het niet aan anderen vertellen. Sommigen vertellen het aan hun omgeving en nog een kleiner aantal gaat naar een instantie.”

 
Vervolgactiviteiten

Volgens Joyce is het belangrijk om het onderwerp onder de aandacht te houden, zodat het bespreekbaar blijft en slachtoffers/overlevenden de ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben. Om die reden zijn er de komende tijd in het kader van het Programma Seksuele Veiligheid verschillende activiteiten gepland. 
 
Tijdens de facultaire introductiedagen zal er deze week een speciaal college over het thema worden gegeven. Na afloop worden de flyers uitgedeeld. Op 15 september komt Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, naar de UM om met medewerkers en studenten in gesprek te gaan

Op 6 en 7 november wordt er een theatervoorstelling georganiseerd en vanaf het najaar zullen er ook workshops en trainingen worden aangeboden. “Op die manier blijft het onderwerp onder de aandacht. Daarmee wordt aan de behoefte voldaan om meer te doen aan voorlichting en ondersteuning op het gebied van seksuele veiligheid.”

Lees ook