‘Internationalisering zit in ons DNA’

Als universiteit in een grensregio in het hart van Europa ervaren we dagelijks dat de toekomst ook in Europa ligt. Een brede, nuchtere blik op de werkelijkheid is nodig in de discussie over internationalisering die de afgelopen tijd is verscherpt, met grote woorden en angstbeelden als een ‘tsunami van buitenlandse studenten’. Nee, er is zeker geen tsunami en ja, de komst van jonge internationals biedt grote voordelen. Niet alleen voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, maar voor het hele land. Denk aan de groeiende personeelstekorten in zorg, onderwijs en techniek.


De waarde van internationale studenten

De Nederlandse economie en daaraan verbonden arbeidsmarkt wordt almaar internationaler van karakter. Nederland kan niet zonder ‘dragers’ van deze internationalisering: Nederlanders die zich met een gedegen opleiding en goede taalkennis toeleggen op een carrière buiten de landsgrenzen en buitenlanders die de Nederlandse arbeidsmarkt komen verrijken. Buitenlandse studenten zijn in dit opzicht een gouden kans voor Nederland. Ze zijn van kapitaal belang door de ervaring die ze meenemen, de kennis over Nederland die ze opdoen tijdens hun studie en het internationale netwerk dat ze opbouwen.

Nuffic schat dat buitenlandse studenten jaarlijks ruim anderhalf miljard euro bijdragen aan de Nederlandse economie. Velen van hen blijven na hun studie in Nederland; alleen al in Maastricht en omgeving 20%. Met toegespitst beleid wordt de ‘stay-rate’ verhoogd. Maar ook de uitvliegers die Nederland weer verlaten, zijn van grote betekenis; zij nemen de opgedane kennis over Nederland mee naar nieuwe internationale bestemmingen waar ze kunnen optreden als ambassadeurs voor verdere samenwerking met Nederland. En wat te denken van de constatering dat menige stad en regio in Nederland heel wat minder aantrekkelijk zou zijn zonder de sociale en culturele diversiteit die buitenlandse studenten er brengen?

Toonaangevend beleid

De Universiteit Maastricht (UM) profileert zich al jaren met haar internationale oriëntatie. Gesteund door de Europese Commissie heeft de instelling onlangs de leiding op zich genomen van de Young Universities for the Future of Europe (YUFE), een baanbrekende alliantie van acht jonge topuniversiteiten die de integratie van het hoger onderwijs in de EU moet bevorderen. De YUFE-alliantie is de best scorende alliantie van de eerste oproep van het European University Initiative, en kreeg bij de evaluatie van de Europese Commissie 97 van de 100 punten voor het ingediende voorstel voor een Europese universiteit. Eerder dit jaar werd het prestigieuze Certificate for Quality in Internationalisation (CeQuInt) toegekend aan de UM, een erkenning van de kwaliteit van het onderwijs en flankerende faciliteiten.

“Onze internationale oriëntatie wordt als toonaangevend beschouwd,” zegt Prof. dr. Martin Paul, voorzitter van het College van Bestuur: “Bovendien is kennis grenzeloos en zou het juist gek zijn als een universiteit niet internationaal is. Wij vinden het belangrijk dat onze studenten zich optimaal kunnen voorbereiden op een internationale toekomst. Dat kan het beste door intensieve interactie met buitenlandse studenten. Ik ben er trots op dat ons beleid wordt beschouwd als best practice op dit gebied. En dat meer en meer van ons buitenlands talent nu carrière maakt op onze Brightlands campussen.”
 

Nederland vaart wel bij internationaal talent.
Universiteit Maastricht trekt dit talent aan.

Internationalisation

Lees ook