13 maart 2019
Instellingstoets Kwaliteitszorg, Certificate for Quality in Internationalisation, Kwaliteitsafspraken

UM opnieuw positief beoordeeld

Op woensdag 13 maart 2019 ontving het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht, een positief oordeel in het kader van de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) uit handen van NVAO-voorzitter dr. Anne Flierman. De Universiteit Maastricht heeft hiermee de tweede ronde van deze kwaliteitsbeoordeling doorlopen en direct succesvol afgerond. Daarnaast heeft de universiteit haar plan voor de Kwaliteitsafspraken laten beoordelen door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. Tijdens deze audit doorliep de UM ook het accreditatieproces voor het Certificate for Quality in Internationalisation (CeQuInt). Dit certificaat is ook toegekend aan de UM.