Go the Extra Mile videos

Pablo's Extra Miles

Samenwerken in kleine onderwijsgroepen en een speciale benadering van het onderwijs, waren voor Pablo de redenen om zich in te schrijven voor een opleiding aan de Universiteit Maastricht.

De internationale samenstelling van de studentenpopulatie, ziet hij als een extra voordeel: tijdens de onderwijsgroepen luister je naar de verschillende uitgangspunten en leer de verschillende benaderingen voor dezelfde problemen.

Eigenlijk ziet Pablo Maastricht als een soort speeltuin waarin je, als je echt iets wilt doen en je bereid bent om hiervoor een inspanning te leveren, kunt bereiken wat je wilt. In zijn vrije tijd organiseert Pablo 'Shake-Awakes' met de InnBetween: de dag beginnen met een dans.

Rugile's Extra Miles

Rugile beschouwt de start van haar studie aan de UM als het begin van een nieuw hoofdstuk in haar leven. Een hoofdstuk waarin ze, behalve dat ze aan haar studie is begonnen, als mens is gegroeid en waarin Maastricht haar nieuwe thuis is geworden.

Dat UM-studenten, als onderdeel van het Probleemgestuurd Onderwijs in kleine groepen werken en dat de universiteit studenten veel internationale kansen biedt, waren voor haar de belangrijkste redenen om voor de UM te kiezen.

In haar vrije tijd werkt ze als UM Student Ambassador en is ze studentvertegenwoordiger in de faculteitsraad. Daarnaast is Rugile - en dat is iets wat haar heel blij maakt - lid van de studententoneelvereniging Alles is Drama.

Louisa's Extra Miles

Toen Louisa naar Maastricht kwam, viel haar meteen op dat er bijna geen barrière is tussen de student en de leraar: tijdens een PBL-sessie is iedereen min of meer van hetzelfde niveau.

Ze vindt het leuk om gelijkgestemde mensen te vinden en te praten over dingen die ze altijd al wilde weten.

Louisa is nieuwsgierig. Ze zoekt niet alleen altijd de grenzen op en maar ook naar manieren om díe dingen die ze leuk vindt aan elkaar te koppelen voor een zinvol leven. Een ding dat de meeste impact had tijdens haar opleiding geneeskunde, is dat ze naar Tanzania kon gaan.  Daar werken als een medische student breidde haar horizon uit op een niveau dat ze nooit eerder had gedacht.