International Classroom

Aan de Universiteit Maastricht investeren we veel tijd in de ontwikkeling van onze International Classroom; een plek waar verschillen op waarde worden geschat. En dat zijn er nogal wat: ruim 50% van onze studenten en meer dan 40% van onze academische staf komt uit het buitenland, waarmee meer dan honderd nationaliteiten vertegenwoordigd zijn. Daarmee heeft de UM de meeste internationale academische populatie in Nederland. Daarnaast verwelkomen we jaarlijks meer dan duizend buitenlandse uitwisselingsstudenten, terwijl ongeveer 40% van onze eigen studenten internationale ervaring opdoen in buitenlandse opleidingen.

International Classroom Task Force

Uit ervaring weten we dat studenten en medewerkers actief moeten werken aan hun vaardigheden om effectief te kunnen zijn in de International Classroom. Daarom hebben we een International Classroom Task Force opgericht. Deze bestaat uit experts op het gebied van internationalisering van onderwijs, die een passie delen voor het ontwikkelen van interculturele communicatievaardigheden van studenten en medewerkers. Het zijn zowel wetenschappers als collega’s van ondersteunende diensten en van alle faculteiten. Hier worden goede voorbeelden uitgewisseld, over de grenzen van disciplines en faculteiten heen.

De ‘task force’ onderzoekt zaken als:

 • wat betekent globalisering voor het hoger onderwijs-proces?
 • hoe kan de ontwikkeling van interculturele vaardigheden een integraal onderdeel worden van onze onderwijsactiviteiten?
 • hoe kunnen we optimaal profiteren van de voordelen van een internationale studentenpopulatie én de uitdagingen het beste aangaan?

 Meer over de ‘task force’ en haar leden op de EDLAB website

EDLAB

EDLAB is het UM-instituut voor onderwijsinnovatie en heeft als doel:

 • de onderwijskwaliteit verbeteren
 • UM-brede onderwijsinnovatieprojecten starten en managen
 • onderwijsprogramma’s voor medewerkers ontwikkelen en coördineren
 • UM-brede excellentieprogramma’s coördineren

Probleemgestuurd Onderwijs & de International Classroom

Aan de Universiteit Maastricht gaan Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) en de International Classroom hand in hand. PGO brengt studenten en docenten van de hele wereld samen in kleine groepen. Ze werken samen aan het oplossen van problemen en hun discussies worden verrijkt met hun enorm diverse achtergrond en perspectieven. In deze omgeving doen studenten niet alleen kennis en vaardigheden op, maar ook een internationale kijk op de wereld. Dat helpt in de voorbereiding op de snel globaliserende arbeidsmarkt.

Het is ons beleid om de kleine groepen zo divers mogelijk samen te stellen, zodat alle studenten kunnen profiteren van zoveel mogelijk verschillende zienswijzen. Inkomende uitwisselingsstudenten nemen deel aan het reguliere UM-onderwijs en worden dus niet apart gehouden van andere uitwisselingsstudenten. Dat maakt de PGO-groepen nog diverser.

Problem-Based Learning at Maastricht University

Nieuwsgierig naar PGO? Kijk deze video.

Divers blijven via werving

CES students Europe calling

Om de leerervaring in de International Classroom te optimaliseren, streven we naar een zo divers mogelijke studentenpopulatie met een goede balans tussen mensen uit Nederland, Europa en daarbuiten. Om onze werving wat dat betreft te optimaliseren, is een aantal werkgroepen opgericht, ‘country teams’ genaamd, die nauw samenwerken om de UM intensief te promoten in zogenaamde doellanden of –regio’s.

Daarnaast bieden we, voor de werving van studenten van buiten Europa, innovatieve mogelijkheden aan, zoals de Virtual Open Day. We onderzoeken meer mogelijkheden om buitenlandse studiekiezers te laten proeven van de sfeer aan de UM, zonder dat ze Maastricht hoeven te bezoeken.

Studenten voorbereiden op de wereldwijde arbeidsmarkt

Systems Biology - Graduates

Aan de Universiteit Maastricht vinden we het belangrijk om studenten voor te bereiden op de wereldwijde arbeidsmarkt. Daarom krijgen ze, naast de interculturele vaardigheden die ze leren in de International Classroom, tal van mogelijkheden om zich te ontwikkelen en voor te bereiden op de toekomst. Veel van onze opleidingen bieden trainingen interculturele communicatie aan en andere bijpassende vaardigheden. Studenten kunnen ook cursussen Engels of andere talen volgen bij het UM Talencentrum. Om het internationale profiel van onze studenten verder vorm te geven, bieden veel opleidingen de mogelijkheid naar het buitenland te gaan, of ze stellen het zelfs verplicht. Studenten kunnen ook als ambassadeur werken voor nieuwe internationale studenten en zelf interculturele coaching en training krijgen. Dat alles maakt onze afgestudeerden zeer aantrekkelijk voor werkgevers.

  Meer over initiatieven om studenten voor te bereiden op hun toekomst

 

Blik op de toekomst: Interculturele vaardigheden

Why UM - Internationale orientatie

Een van onze belangrijkste aandachtspunten voor de toekomst is de verdere professionalisering van de ondersteunende diensten voor internationale studenten. Met name de medewerkers bij de ondersteunende diensten, die veel contact hebben met internationale studenten, moeten bepaalde interculturele vaardigheden hebben, en goed Engels spreken. Daarom blijven we relevante cursussen en opleidingen aanbieden aan deze medewerkers. Ook willen we de trainingsmogelijkheden voor studenten uitbreiden op het gebied van interculturele communciatievaardigheden.

Testimonials

 • Ten years from now, I hope to live and work in New York or Hong Kong
  Gelly Tran (19, the Netherlands), Fiscal Economics
 • You can explore so many different fields of law and you have the freedom of creating your own schedule
  Sarah Wagner (Germany), International Laws
 • My dream is to join a start-up in food innovation and make it grow
  Ana Pereira (Portugal), Health Food Innovation Management
 • We call our professors by their first names, work in small groups of around 10 people and have quite a few practical training sessions in our schedule.
  Faissal (Germany), bachelor's student in Biomedical Sciences