Samenwerkingsverbanden

Bij de Universiteit Maastricht hechten we veel waarde aan internationale partnerschappen en samenwerkingsverbanden. Ze zorgen voor verschillende perspectieven, expertise en inzichten; een waardevolle toevoeging aan ons onderwijs en onderzoek. De meerderheid van onze internationale samenwerkingsverbanden wordt aangegaan op facultair of individueel niveau, gebaseerd op een gemeenschappelijke interesse in een bepaald onderwerp binnen onderzoek of onderwijs. Maar ook universiteitsbreed werken we aan de ontwikkeling en versterking van internationale samenwerkingsverbanden.​

Internationale netwerken

We zijn lid van drie elkaar aanvullende universiteitsnetwerken: het Worldwide University Network (WUN), de Young European Research Universities (YERUN) en de Young Universities for the Future of Europe (YUFE). Deze netwerken bevorderen:

 • gezamenlijk onderzoek, onderwijs en kennisuitwisseling
 • mobiliteit en uitwisseling van studenten, onderzoekers en medewerkers
 • Employability van studenten, onderzoekers en medewerkers

Worldwide Universities Network (WUN)

De Universiteit Maastricht is het enige Nederlandse lid van het Worldwide Universities Network (WUN). Het netwerk omvat 23 onderzoeksuniversiteiten, verspreid over zes continenten, van Alberta, tot Kaapstad, Sydney en Hong Kong. WUN biedt een platform voor samenwerking op het gebied van onderwijs en transnationale onderzoeksprojecten. Als toonaangevend internationaal netwerk voor hoger onderwijs en onderzoek helpt WUN bij het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor enkele van 's werelds grootste uitdagingen waar samenlevingen, overheden, bedrijven en onderwijs voor staan. Het biedt een mobiliteitsprogramma en een ontwikkelingsfonds voor onderzoek. UM-onderzoekers kunnen gebruikmaken van de mogelijkheden van deze grensoverschrijdende samenwerking.

 Lees meer over WUN en onze samenwerkingsverbanden via het netwerk

Young European Research Universities (YERUN)

Als een van de beste jonge universiteiten ter wereld is de UM ook een van de grondleggers van het Young European Research Universities Network (YERUN), dat samenwerking in wetenschappelijk onderzoek, academisch onderwijs en dienstverlening aan de samenleving faciliteert. De YERUN-leden delen een aantal waarden, waaronder: een oriëntatie op onderzoek met grote impact, aandacht voor de inzetbaarheid van afgestudeerden en de kwaliteit van het onderwijs en een gedeelde passie voor internationalisering. YERUN biedt ook prijzen voor onderzoeksmobiliteit aan voor grensoverschrijdende onderzoeksprojecten en onderzoeksworkshops, dit zijn gezamenlijke conferenties die de uitwisseling van kennis en ideeën vergemakkelijken.

  Lees meer over YERUN en onze samenwerkingen via het netwerk

Young Universities for the Future of Europe (YUFE)

De UM is de coördinator van de YUFE-alliantie (Young Universities for the Future of Europe), een belangrijk strategisch partnerschap tussen acht jonge onderzoeksuniversiteiten uit evenveel Europese landen. De YUFE-alliantie wil een radicale verandering in het Europese hoger onderwijs teweegbrengen door het leidende model van een jonge, studentgerichte, niet-elitaire, open en inclusieve Europese universiteit te ontwikkelen. De YUFE-alliantie is de best scorende alliantie van de eerste oproep van het European University Initiative (EUI), en kreeg bij de evaluatie van de Europese Commissie 97 van de 100 punten voor het ingediende voorstel voor een Europese universiteit. De YUFE-aanpak is gebaseerd op samenwerking tussen instellingen voor hoger onderwijs, de publieke en private sector en burgers. Daarmee creëren we een uniek ecosysteem dat universiteiten met gemeenschappen in heel Europa verbindt.

Prof. dr. Martin Paul is momenteel de voorzitter van de YUFE-alliantie.

 Lees meer over YUFE

York-Maastricht Strategic Partnership (YMP)

De UM en de Universiteit van York werken intensief samen op het gebied van onderwijs en onderzoek, de uitwisseling van kennis en studenten en het delen van best practices door medewerkers.

 Lees meer over het UM-York partnerschap

Mobiliteit door samenwerking

UM in the world

Een van onze belangrijkste aandachtsgebieden is de mobiliteit van onze medewerkers en studenten, tussen onze internationale partneruniversiteiten en binnen ons netwerk. In ons HR-beleid streven we ernaar om UM medewerkers, zowel de wetenschappelijke als de ondersteunende staf, ruime kansen te bieden voor een kort of lang bezoek aan een internationale partneruniversiteit. In veel opleidingen worden ook studenten aangemoedigd om een semester in het buitenland te studeren. Vaak is dit zelfs een verplicht onderdeel van het curriculum.

Met de middelen die wij van YERUN en WUN ontvangen, om de onderzoeksmobiliteit te vergroten, bieden wij onze onderzoekers de mogelijkheid om hun onderzoeksnetwerk uit te breiden en worden nieuwe en innovatieve ideeën gestimuleerd. Wij verkennen en benutten ook de mogelijkheden om studenten te kunnen laten deelnemen aan ‘research-based’ onderzoek  aan een partneruniversiteit (bijvoorbeeld MaRBLe in WUN), een buitenlandstage of deelname aan een ‘summer school’ bij een van onze partnerinstituten.

Euregionale samenwerkingsverbanden

UM in the world

De UM is een Europese universiteit met een internationale kijk op de wereld. Gelegen in het hart van Europa, dragen wij met onze strategische visie op internationalisering actief bij aan innovatieve grensoverschrijdende projecten in de Euregio Maas-Rijn. Een van de aandachtsgebieden van de UM is het bouwen van bruggen tussen het zuidoostelijke deel van Nederland en de grensgebieden van Duitsland en België binnen de context van de Euregio Maas-Rijn. Daarbij zijn de steden Luik, Hasselt, Maastricht, Heerlen en Aken inbegrepen. Deze regio omvat 3,9 miljoen inwoners, vijf universiteiten, 19 hogescholen en 110.000 studenten. Een aanzienlijk deel van onze studenten en medewerkers komt uit deze regio en dankzij deze samenwerking kunnen onze alumni ook profiteren van een groot aantal excellente carrièremogelijkheden.

De UM werkt ook intensief samen met een aantal kenniscentra, overheden en ondernemingen in de regio en ondersteunt strategische kansen voor verdere internationalisering van onderzoek en onderwijs. De Brightlands Campussen zijn een goed voorbeeld van de triple helix samenwerking tussen de Provincie Limburg, de universiteit en andere onderwijsinstellingen en ondernemingen. Via de vier gespecialiseerde Brightlands Campussen wordt innovatie en interdisciplinaire samenwerking in de regio en daarbuiten gestimuleerd.

Verder neemt de UM deel aan een aantal onderzoekscentra die zich richten op grensoverschrijdende en Europese kwesties zoals:
 

Deze centra dienen als 'living labs', ze helpen om een innovatieve kennisregio van internationale allure te creëren, direct voor onze deur.

Campus Brussels

Campus Brussels Possibilities

UM's Campus Brussel is een internationaal onderwijs- en onderzoekscentrum. Het is strategisch gelegen in de buurt van de Europese instellingen en verbindt studenten, academici en alumni met de Europese gremia voor beleidsvorming.

Door deze campus, in de kern van Europese hoofdstad, kan de onderzoeksexpertise van de UM worden benut. Het is een plek waar UM-onderzoekers zich kunnen verbinden met de Brusselse gemeenschap van internationale onderzoekers en EU-beleidsmakers. Dit bevordert synergiën en creëert mogelijkheden voor internationale onderzoekssamenwerking.

De Brusselse campus fungeert ook als een UM-ambassade in het 'politieke hart' van Europa. In het kader van de Europese en internationale ‘public affairs’-strategie van de UM faciliteert de Campus Brussel de uitwisseling van informatie en expertise van de UM naar Brussel en vice versa. Bovendien verbetert het de Europese en internationale verbindingen en de netwerken van de UM. De campus is ook het eerste aanspreekpunt en is een schakelpunt tussen UM-medewerkers, studenten, alumni en partners met Brusselse stakeholders.

De onderwijs- en trainingspoot van de campus wordt momenteel uitgebreid. De campus bood al opleidingen en trainingen voor professionals, met executive trainingen over onderwerpen als gegevensbescherming en belangenvertegenwoordiging in de EU en ook deeltijd promotietrajecten in  European Studies en Recht. De geplande opheffing van de wettelijke beperkingen, om in het buitenland transnationaal onderwijs aan te bieden met een volledig geaccrediteerd UM-diploma is van groot strategisch belang. Momenteel worden de eerste stappen ondernomen in de ontwikkeling van zulke opleidingen.

UNU-MERIT

Contact UNU-MERIT

De United Nations University - Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology (UNU-MERIT) is een in Maastricht gevestigd onderzoeks- en opleidingsinstituut van de United Nations University. Dit instituut, dat nauw met de UM samenwerkt, onderzoekt de sociale, politieke en economische factoren die technologische innovatie aansturen, met een bijzondere nadruk op de creatie, verspreiding en toegang tot kennis.

Samenwerkend met de Maastricht School of Governance, onderzoekt UNU-MERIT alle aspecten van governance in binnenlandse en internationale organisaties, van risicobeoordeling tot beleidsanalyse, ontwerp en evaluatie. De UM en UNU bieden de ‘double degree master’ in Public Policy and Human Development aan.

Maastricht University Centre for International Cooperation in Academic Development (MUNDO)

MUNDO_tamale_vroedvrouwen_2.jpg

MUNDO faciliteert samenwerkingsverbanden tussen de UM en hoger onderwijsinstellingen in opkomende en ontwikkelingslanden over de hele wereld. Het primaire doel van deze samenwerkingsverbanden is het versterken van de onderwijs- en onderzoekscapaciteit van onze partners.

MUNDO heeft projecten uitgevoerd in meer dan twintig verschillende landen in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en Oost-Europa. De meeste MUNDO-projecten bevatten curriculumonderzoeken en -ontwikkeling, voortbouwend op de rol van de UM als wereldleider op het gebied van onderwijsvernieuwing, vooral als het gaat om Probleemgestuurd Onderwijs en andere onderwijsvormen waarin de student centraal staat. Bij deze projecten betrekt MUNDO UM-medewerkers, zowel wetenschappelijk als ondersteunend, en soms studenten zodat zij waardevolle internationale ervaring kunnen opdoen. De projecten van MUNDO versterken het internationale profiel van de UM, zowel in de landen waar MUNDO werkt als in Maastricht.

SHE Collaborates

SHE

SHE Collaborates is een bureau voor internationale samenwerking in educatie van beroepen in de gezondheidszorg. Er wordt gebruikgemaakt van de meer dan 40 jaar ervaring van de Universiteit Maastricht in de implementatie van studentgericht leren in de opleidingen Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.

Door middel van innovatieve trainingen en advisering op het gebied van onderwijs, management en onderzoek, bevorderen we de verbetering van de praktijken van de beroepen van de health professionals. We werken samen met partners uit verschillende disciplines, educatieve achtergronden en culturen.

Maastricht UMC+ in India

MUMC+ in India statue

Maastricht UMC+ is sinds 2008 actief in India. Bij het aangaan van samenwerkingsverbanden zijn er twee zaken belangrijk voor ons. In de eerste plaats zoeken we contact met bekende instituten en ten tweede moeten de onderzoeksonderwerpen aansluiten bij het huidige onderzoeksprogramma van Maastricht UMC+. Momenteel werken we samen met ongeveer 25 partners uit de wetenschap, gezondheidszorg en het bedrijfsleven. Tot nu toe hebben DBT, DEITY, ICSSR, NWO en ZonMw subsidies toegekend aan diverse gezamenlijke projecten van Maastricht UMC+ en Indiase partners.

 Lees meer over Maastricht UMC+ in India

Blik op de toekomst: een Europese netwerkuniversiteit

Werken in Maastricht - European Institutes

De UM is een Europese netwerkuniversiteit, met een open en innovatieve academische gemeenschap. Via onze internationale samenwerkingsverbanden creëren we netwerken die een waardevolle bijdrage leveren aan deze academische gemeenschap; aan de lokale, nationale en internationale kenniseconomie en de hele samenleving. Onze netwerken doorkruisen al onze activiteiten en verbinden onze stakeholders op verschillende niveaus, van lokaal tot wereldwijd. De verbinding van onze wetenschappers met de lokale ondernemers, onze aanwezigheid tot in het hart van Europa met onze campus in Brussel, het YERUN-netwerk, de YUFE-alliantie en ons wereldwijde bereik in WUN en internationale samenwerkingsverbanden zijn slechts een paar voorbeelden van hoe veelzijdig de samenwerkingsverbanden in onze instelling zijn. 

Gekenmerkt door onze open en naar buiten gerichte aanpak, vervult de UM een voortrekkersrol in de innovatie van onderwijs, onderzoek en invloed op de gemeenschap. De UM is een aantrekkelijke partner in het universitaire landschap. Via onze netwerken en samenwerkingsverbanden ontwikkelen wij ons tot een Europees instituut met een unieke positie. De komende jaren blijven wij doorgaan met het intensiveren van de bestaande samenwerkingen en ons open stellen voor veelbelovende nieuwe samenwerkingsverbanden.

News

 • WUN Brexit event

  WUNderbar!

  donderdag, oktober 15, 2020

  Voor Prof. dr. Martin Paul, voorzitter van de Universiteit Maastricht, zit zijn tijd als voorzitter van de Partnership Board van het Worldwide Universities Network (WUN) erop. Hij kijkt terug op een tijd die duidelijk gekenmerkt werd door mondiale uitdagingen.

  Lees verder
 • YUFE - hard werken aan hoge ambities

  donderdag, november 21, 2019
  Lees verder
 • Universiteiten York en Maastricht lanceren voor € 2,2 miljoen aan onderzoeksprojecten

  dinsdag, oktober 15, 2019

  Het York Maastricht partnership (YMP) heeft zijn eerste financieringsronde gelanceerd. In deze ronde wordt een bedrag van 2.2 miljoen euro ter beschikking gesteld voor negen verschillende onderzoeksprojecten.

  Lees verder
 • Europese Commissie kiest YUFE-alliantie om een van de allereerste 'Europese universiteiten' te creëren

  woensdag, juni 26, 2019

  YUFE (Young Universities for the Future of Europe) is een van de slechts 17 allianties van universiteiten in Europa die door de Europese Commissie zijn geselecteerd om de eerste modellen voor een Europese universiteit te ontwikkelen en te implementeren.

  Lees verder
 • Samenwerkende universiteiten York en Maastricht benoemen nieuwe directeur

  dinsdag, juni 4, 2019 Lees verder
 • ..

  ITEM en UHasselt doen samen grensoverschrijdend onderzoek

  dinsdag, mei 7, 2019

  Op 8 mei ondertekenen het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van de Universiteit Maastricht (UM) en de UHasselt  in aanwezigheid van de gouverneurs van de Provincies Belgisch en Nederlands Limburg een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van grensoverschrijdend onderzoek.  

  Lees verder
 • Vestiging Brightlands Maastricht Health Campus in Life Sciences 'hot spot' Californië

  woensdag, mei 1, 2019

  Brightlands Maastricht Health Campus heeft op maandag 29 april een vestiging geopend in de business accelerator van de Universiteit van Californië in Irvine aan de Amerikaanse westkust. 

  Lees verder
 • WUN

  WUN-Netwerk financiert twee UM-onderzoeksprojecten

  dinsdag, februari 19, 2019

  In december 2018 heeft het WUN Research Development Fund (RDF) een startfinanciering toegekend aan twee onderzoeksgroepen van de UM

  Lees verder
 • SDG Conference in Norway

  Het WUN netwerk: ‘Transformational Action’ op de internationale SDG 2030 Agenda!

  dinsdag, februari 12, 2019

  De Universiteit van Bergen in Noorwegen, lid van het Worldwide Universities Network (WUN), organiseerde vorige week de tweede nationale SDG conferentie. Gedurende twee dagen verkende de Noorweegse onderzoeks- en hoger onderwijssector de rol van onderzoek en onderwijs in het ontwikkelen van nieuwe invalshoeken om de wederzijdse beloftes over een duurzame toekomst na te kunnen komen. Tasmin Rüffert, Strategy Coordinator van het UM Green Office en Maria Tomai, onderzoeksassistent bij UNU-MERIT, vertegenwoordigden de UM tijdens deze conferentie en verzamelden zoveel mogelijk informatie over dit belangrijke onderwerp.

  Lees verder
 • Universiteiten van Maastricht en Californië zijn strategische partners

  woensdag, november 28, 2018

  De Universiteit Maastricht (UM) en de Universiteit van California-Irvine (UCI) hebben een Memorandum van Overeenstemming (MoU) ondertekend voor een hecht wetenschappelijk partnerschap op het terrein van Regeneratieve en Cardiovasculaire Geneeskunde, waarop beiden excelleren.

  Lees verder