Prof Dr F. Cörvers

Uitgebreid profiel is alleen beschikbaar in Engels.

Frank Cörvers (1966) combineert de leerstoel Demografische transitie, menselijk kapitaal en werkgelegenheid aan Maastricht University School of Business and Economics (SBE) met het onderzoeksprogramma Menselijk kapitaal in de regio bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).Voor deze leerstoel is hij verbonden aan het sociaal-economisch kenniscentrum Neimed van de Open Universiteit in Heerlen. Voorts is hij lid van het managementteam van het ROA en wetenschappelijk directeur bij de Maastricht University Graduate School of Business and Economics (GSBE)

Frank Cörvers studeerde algemene economie in Maastricht en Hannover, en promoveerde aan Maastricht University op een onderzoek naar de invloed van onderwijs en training op de internationale concurrentiepositie van industriesectoren. Hij werkte als docent aan de economische faculteit bij Maastricht University, en als onderzoeker, projectleider en leidinggevende bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het ROA.

Hij is onder meer lid van de wetenschappelijke board van ITEM, fellow bij MACIMIDE, lid van Expertgroep Sociale Demografie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en lid van de Wetenschappelijke Reflectiegroep Bevolkingsdaling (WRB). 

Hij publiceerde tientallen onderzoeksrapporten voor opdrachtgevers van onder andere ministeries, provincies, Europese instellingen, OECD, World Bank, en onderwijs- en branche-organisaties. Frank wordt als expert op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt regelmatig gevraagd voor advies en inspiratie bij overheden en adviesorganen (SER, Onderwijsraad, WRR, etc.).

Overzicht van publicaties van Frank Cörvers op:

Maastricht University 

IDEAS

Google Scholar

ResearchGate